Conform art.7 alin.(21) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată şi completată ulterior, şi art. 41, 55 din ORDINULUI NR. 839 DIN 12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu referire la asigurarea caracterului public al autorizațiilor de construire si certificatelor de urbanism, vă comunicăm autorizațiile de construire si certificatele de urbanism eliberate de Primaria municipiului Reghin:


AUTORIZATII DE CONSTRUIRE:             

2009:  noiembrie, decembrie

2010:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

2011:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 

2012:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie    

2013:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

2014:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

2015:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

2016:  ianuariefebruarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 

2017:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

2018:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 

2019:  ianuarie, februarie, 


CERTIFICATE DE URBANISM:

2011:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie  

2012:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie   

2013:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

2014:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

2015:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

2016:  ianuariefebruarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

2017:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie      

2018:  ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie,decembrie 

2019:  ianuarie, februarie,