În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003-privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoștința publicului următoarele:

 

09.04.2019

MINUTA  DEZBATERII  PUBLICE  A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ – STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUIRE ȘI REGLEMENTARE INFRASTRUCTURĂ, IDENTIFICAT ÎN CF 58638, CF 58639, CF 58665, CF 58666, CF 58667, CF 58668, CF 58669 REGHIN, CF 59997,CF 58635, CF 58651, CF 58650, CF 58637 STR STRÂMBĂ FN

 

28.03.2019

ANUNȚ privind Proiectul bugetului general al UAT Municipiul Reghin pentru anul 2019     

-Proiectul bugetului general   

-Anexe - reparații efectuate de Secția Drumuri     

 

26.03.2019

ANUNŢ Nr.29641/26.03.2019 REFERITOR LA  DEZBATEREA  PUBLICĂ A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ-STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUIRE ȘI REGLEMENTARE INFRASTRUCTURĂ, IDENTIFICAT ÎN CF 58638, CF 58639, CF 58665, CF 58666, CF 58667, CF 58668, CF 58669, CF 59997, CF 58635, CF 58651, CF 58650, CF 58637, REGHIN, STR. STRÂMBĂ FN.  

 

14.03.2019

ANUNȚ - REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ-STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUIRE SI REGLEMENTARE INFRASTRUCTURĂ , IDENTIFICAT ÎN CF 58638, CF 58639, CF 58665, CF 58666, CF 58667, CF 58668, CF 58669, CF 59997, CF 58635, CF 58651, CF 58650, CF 58637, REGHIN, STR. STRÂMBĂ FN.      

-Proiect de hotărâre       

-Referat de specialitate      

-Aviz de oportunitate        

-CU PUZ        

-Aviz amplasament Aquaserv           

-Aviz Electrica          

-Aviz gaz            

-Decizia de încadrare            

-Avize DSP, ANIF            

-RLU PUZ             

-Încadrare în zonă               

-Situația existentă               

-Reglementări urbanistice                 

-Circulația terenurilor                

-Reglementări edilitare            

 

12.03.2019

ANUNȚ - REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020

-Raport de specialitate   

-Proiect de hotărâre    

-Rata inflației 2018    

-Anexa 1 - Impozite 2020   

-Anexa 2 - Urbanism   

-Anexa 3 - Domeniul public   

-Anexa 4 - Taxe autorizații funcționare   

-Anexa 5 - Registru agricol   

-Anexa 6 - Taxe poliția locală   

-Anexa 7 - Alte taxe locale   

-Anexa 8 - Piața   

-Anexa 9 - Taxe Casa de Cultură   

-Anexa 10 - Taxe speciale de salubrizare   

 

12.03.2019

MINUTA  DEZBATERII  PUBLICE  A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ- CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, IDENTIFICAT ÎN CF 61141 REGHIN, STR. RÂULUI, NR.16

 

25.02.2019

ANUNŢ-  REFERITOR LA  DEZBATEREA   PUBLICĂ A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ- CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, IDENTIFICAT ÎN CF 61141 REGHIN, STR. RÂULUI, NR.16-PROPUNERE

 

14.02.2019  

ANUNȚ  - REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ÎNCHIRIEREA BUNURILOR CE APARȚIN PROPRIETĂȚII PUBLICE ȘI PRIVATE A MUNICIPIULUI REGHIN    

-Proiect de hotarâre     

-Raport de specialitate        

-Regulament        

 

13.02.2019

-ANUNȚ - REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONCESIONAREA BUNURILOR CE APARȚIN PROPRIETĂȚII PUBLICE ȘI PRIVATE A MUNICIPIULUI REGHIN      

-Proiect de hotărâre    

-Raport de specialitate    

-Regulament     

 

12.02.2019

- Raportul de evaluare pentru anul 2018 a implementării Legii nr.52/2003  

 

06.02.2019

-ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR REGHIN 

-Proiect de hotărâre    

-Raport de specialitate     

-Referat de aprobare    

-Aviz     

-Regulament      

 

31.01.2019

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ- CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, IDENTIFICAT ÎN CF 61141 REGHIN, STR. RÂULUI, NR.16- PROPUNERE 

-Proiect de hotarare   

-Referat de specialitate   

-Avize si acorduri PUZ    

-RLU PUZ   

-CU PUZ    

-Aviz de oportunitate    

-Incadrare in zona    

-Situatia existenta    

-Reglementari urbanistice - edificabil propus     

-Reglementari urbanistice - mobilare propusa   

-Proprietatea asupra terenurilor     

-Edilitare apa    

-Edilitare curent, gaz     

-Profil stradal A-A     

-Profil stradal B-B    

-Profil stradal C-C     

-Studiu insorire     

 

21.01.2019 

- Minuta încheiată cu ocazia dezbaterii publice a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI  PRIVIND ACORDAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL 

 

08.01.2019

ANUNŢ - REFERITOR LA DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI  PRIVIND ACORDAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

 

15.11.2018

ANUNȚ - REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PATINOARULUI ARTIFICIAL MOBIL AMPLASAT ÎN MUNICIPIUL REGHIN, PARCUL TINERETULUI, NR. 3, ÎN INCINTA ȘTRANDULUI MUNICIPAL REGHIN 

- Proiect HCL        

- Raport de specialitate      

- Anexa - Regulament de organizare și funcționare a patinoarului artificial mobil amplasat în municipiul Reghin, Parcul Tineretului, nr. 3, în incinta Ștrandului Municipal Reghin 

 

07.11.2018

ANUNȚ - REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL     

- Proiect HCL        

- Raport de specialitate      

- Anexa - Regulament   

 

01.11.2018

- ANUNŢ REFERITOR LA APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE/TERENURILE NEÎNGRIJITE ȘI TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE 2 ANI CONSECUTIVI DE PE RAZA MUNICIPIULUI REGHIN

- Proiect HCL     

- Raport de specialitate   

- Anexe   

 


18.05.2018

- ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATUTULUI MUNICIPIULUI REGHIN

- Proiect HCL     

- Raport de specialitate   

- Anexa - Regulament


15.02.2018

- Raportul de evaluare pentru anul 2017 a implementarii Legii nr.52/2003  


09.02.2018

- Anunt referitor la ELABORAREA  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BAZEI SPORTIVE „METALUL” REGHIN.  

- Proiect HCL     

- Raport de specialitate   

- Anexa - Regulament   


08.02.2018 

- Anunt referitor la ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ - REGLEMENTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI COMPATIBILE - CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE ÎN MUNICIPIUL REGHIN STR. IERBUȘ, NR.37/B, MUNICIPIUL REGHIN, JUD.MUREȘ  

- Proiect HCL   

- Raport de specialitate  

- Anexa1 - Situatia existenta 

- Anexa2 - Reglementari urbanistice  

- Anexa3 - Reglementari edilitare   

- Anexa4 - Obiective de utilitate publica 

- Anexa5 - Posibilitati de mobilare  

- Anexa6 - Memoriu general PUZ Ierbus 

- Anexa7 - Regulament PUZ bloc locuinte sociale 


18.01.2018 

Minuta încheiată cu ocazia dezbaterii publice a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Reghin


16.01.2018

Anunt privind Proiectul bugetului general al UAT Reghin pentru anul 2018   

Bugetul local - propunere  


12.01.2018 

Anunt privind dezbaterea publica a Proiectului de Hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Reghin


29.11.2017

- Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea terenurilor de sub construcțiile demontabile construite din fondurile cetățenilor amplasate pe domeniul public al municipiului Reghin

- Proiect de hotărâre  

- Raport de specialitate  

- Regulament 

- Decizia de incadrare


16.11.2017

Anunt referitor la elaborarea Proiectului de Hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate  Urbana Durabila a Municipiului Reghin   

Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate  Urbana Durabila a Municipiului Reghin   

Raport de specialitate   


30.10.2017

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018  

- Proiect HCL impozite 2018  

- Anexa1 - Impozite 2018  

- Anexa2 - Urbanism  

- Anexa3 - Domeniul public  

- Anexa4 - Taxe autorizatii de functionare  

- Anexa5 - Registru Agricol  

- Anexa6 - Taxe Politia Locala  

- Anexa7 - Alte taxe locale  

- Anexa8 - Piata  

- Anexa9 - Taxe Casa de Cultura  

- Anexa10 - Taxe speciale de salubrizare  


18.10.2017

Minuta consultărilor preliminare privind PMUD  Prezentarea PMUD Reghin la Întâlnirea sectorială


11.10.2017

- ANUNŢ REFERITOR LA  ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNȚELEGERII DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL REGHIN ȘI ORASUL LEVICE DIN REPUBLICA SLOVACĂRaport de specialitate   

Anexe   


11.10.2017

- ANUNŢ  REFERITOR LA  ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII-”PROF. UNIV. DR. SIMION C. MÂNDRESCU” -UNEI STRĂZI NOU CREATE ÎN MUNICIPIUL REGHINRaport de specialitate   

Anexe    


10.10.2017

Consultarea publica a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. 


09.05.2017

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Reghin unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania  

- Proiect de hotarare  

- Raport de specialitate  

- Regulament, anexe 


25.04.2017

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor ANL din municipiul Reghin  

- Proiect de hotarare  

- Raport de specialitate  

- Anexe   


11.01.2017

- Raportul de evaluare pentru anul 2016 a implementarii Legii nr.52/2003


19.10.2016

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

- Proiect de hotarare

- Raport de specialitate

- Anexa 1

- Anexele 2 - 12


18.08.2016

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Reghin, pentru perioada 2016 - 2020

- Proiect de hotărâre

- Raport de specialitate

- Strategie

- Obiective propuse- Obiective propuse - revizuite din data de 05.10.2016


31.05.2016

- Raport de activitate privind serviciul public de transport public urban în municipiul Reghin - 2015


19.04.2016

- Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Mures


06.04.2016

- Anunt privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Mures


07.03.2016

- Anunt - referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților din județul Mureş

- Proiect de hotarare

- Raport de specialitate

- Regulamentul serviciului de salubrizare

- Anexa A

- Anexa B

- Anexa C

- Anexa D

- Anexa E

- Anexa F


22.02.2016

Raportul de evaluare pentru anul 2015 a implementarii Legii nr.52/2003


03.02.2016

- Anunt - Elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea PUZ - privind reglementare zona in vederea construirii de locuinte in Reghin, zona str. Pandurilor

- Proiect de hotarare

- Raport de specialitate

- Anexe PUZ 1

- Anexe PUZ 2


02.02.2016

- Anunt - Referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea regulamentului de stabilire a criteriilor si conditiilor de acordare a scutirii la plata impozitelor si taxelor locale

- Proiect de hotarare

- Raport de specialitate

- Regulament


22.01.2016

- Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pentruanul 2016


19.01.2016

Anunt - dezbatere publica a Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2016


19.01.2016

- Anunt - elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2016

- Proiectul de hotarare

- Raportul de specialitate

- Anexa la buget

- Buget venituri proprii

- Buget credite interne

- Buget fonduri nerambursabile


27.10.2015

Anunt - elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea strategiei locale pentru dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Reghin

Proiect de hotarare 

Raport de specialitate

Strategia locala pentru dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Reghin


22.10.2015

- Anunt - Elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea PUZ -Etapa I- schimbare de destinatie din teren neproductiv in teren aflat permanent sub apa. Etapa II -Infiintare exploatare agregate minerale si executie amenajare piscicola  

- Proiect de hotarare  

- Raport de specialitate

- Anexa PUZ


21.10.2015

Anunt - elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020

Strategia de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020Raport de specialitate


16.10.2015

Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarare privind însusirea variantei finale a proiectului stemei municipiului Reghin


07.10.2015

- Anunț - Dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului stemei municipiului Reghin


20.08.2015

- Anunt - Elaborarea Proiectului de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei municipiului Reghin 

- Proiect de hotărâre  

- Raport de specialitate

- Anexa 1 - stema

- Anexa 2 - explicație heraldică


11.08.2015

- Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Reghin


27.07.2015

- Anunț - privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Reghin


25.06.2015

- Anunț - elaborarea proiectului de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in municipiul Reghin

- Proiect de hotărâre   

- Raport de specialitate 

- Regulament  


17.03.2015

- Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătății populației şi biodiversității în Reghin


11.03.2015

- Anunț - dezbaterea publică a Proiectului de hotarâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătății populației şi biodiversității în Reghin 


25.02.2015

- Anunț - elaborarea Proiectului de hotarâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătății populației şi biodiversității în Reghin 

- Proiectul de hotarâre   

- Raportul de specialitate 


09.02.2015

- Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2015


04.02.2015

- Anunt - dezbatere publica a Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2015


28.01.2015

- Anunț - elaborarea Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2015  

- Proiectul de hotarâre   

- Expunere de motive 

- Anexe la buget  

- Buget venituri proprii  

- Buget fonduri nerambursabile


22.01.2015

Raportul de evaluare pentru anul 2014 a implementarii Legii nr.52/2003


14.01.2015

- Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a sistemului de parcare cu plată din Municipiului Reghin


07.01.2015

- Anunț - dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a sistemului de parcare cu plată din Municipiului Reghin


17.12.2014

- Anunț - elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata din Municipiul Reghin 

- Proiect de hotărâre  

- Raport de specialitate

- Regulament

- Anexe


23.10.2014

- Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarâre privind însusirea  variantei  finale a stemei Municipiului Reghin, jud.Mures


08.10.2014

- Anunț - dezbaterea și consultarea publică a Proiectului de hotărâre privind însușirea  variantei  finale a stemei Municipiului Reghin, jud.Mureș 

- Proiect de hotărâre  

- Raport de specialitate

- Anexa 1

- Anexa 2


25.08.2014

RAPORT DE ACTIVITATE AL RAGCL S.A. Reghin conform O.U.G.09/2011 pentru anul 2013


16.07.2014

Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan si stabilire zona  functionala pentru locuinte


10.07.2014

Anunț - dezbaterea publica a proiectului de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan şi stabilire zonă  funcțională pentru locuințe


04.07.2014

- Anunț - elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan şi stabilire zonă  funcțională pentru locuințe

- Proiect de hotărâre 

- Raport de specialitate

- Anexa 1

- Anexa 2

- Anexa 3

- Anexa 4


20.02.2014

- Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarare privind elaborarea documentatiei de urbanism plan urbanistic zonal

- introducere în intravilan în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice - beneficiar SC Solar Energy Apollo SRL


18.02.2014

- Minuta dezbaterii publice din data de 14.02.2014 a proiectului de hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitatile nonprofit de interes local.


14.02.2014

- Anunt - dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind elaborarea documentatiei de urbanism plan urbanistic zonal - introducere în intravilan în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice - beneficiar SC Solar Energy Apollo SRL

- Proiect de hotărâre 

- Raport de specialitate

- Anexă 


13.02.2014

Raportul de evaluare pentru anul 2013 a implementarii Legii nr.52/2003


11.02.2014

- Anunt - dezbaterea publica a proiectului de hotarâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local 

- Proiectul de hotarâre

- Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local. 

-Model-Contract de finantare nerambursabila

- Raport de specialitate


07.02.2014

- Anunț - elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - introducerea în intravilan în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice

- Proiect de hotărâre 

- Raport de specialitate

- Anexă 


28.01.2014

- Minuta dezbaterii publice din data de 24.01.2014 a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin


17.01.2014

- Anunț - dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2014

- Proiectul de hotărâre 

- Expunere de motive

- Anexa 1 la buget

- Buget venituri proprii  

- Propuneri de investitii din bugetul local

- Anexa 2

- Anexa 3 

- Anexa 4

- Anexa 5

- Anexa 6

- Anexa 7

- Anexa 8 


07.01.2014

- Anunt

- Proiectul de hotarâre

- Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local. 

- Model-Contract de finantare nerambursabila

- Raport de specialitate


06.01.2014

- Anunt

- Proiectul de hotărâre

- Expunere de motive part.1 

- Expunere de motive part.2

- Propuneri de investitii din bugetul local


05.12.2013

- Anunt

- Minuta dezbaterii publice din data de 27.11.2013 a proiectului de hotarâre privind regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism si autorizatiilor de constructie pentru activitatile industriale asa cum sunt definite si specificate in Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin

- Proiectul de hotarâre

- Rapoartele de specialitate


20.11.2013

- Anunțul privind DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizatiilor de construcție pentru activitățile industriale așa cum sunt definite și specificate in Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin  

- Proiectul de hotărâre şi raportul de specialitate   


12.11.2013

- Anunțul privind Elaborarea Proiectului de hotărâre privind regulamentul  de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizatiilor de construcție pentru activitățile industriale așa cum sunt definite și specificate in  Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin. 

- Proiectul de hotărâre şi raportul de specialitate