În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003-privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoștința publicului următoarele:

 

14.02.2019  

ANUNȚ  - REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ÎNCHIRIEREA BUNURILOR CE APARȚIN PROPRIETĂȚII PUBLICE ȘI PRIVATE A MUNICIPIULUI REGHIN    

-Proiect de hotarâre     

-Raport de specialitate        

-Regulament        

 

13.02.2019

-ANUNȚ - REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONCESIONAREA BUNURILOR CE APARȚIN PROPRIETĂȚII PUBLICE ȘI PRIVATE A MUNICIPIULUI REGHIN      

-Proiect de hotărâre    

-Raport de specialitate    

-Regulament     

 

12.02.2019

- Raportul de evaluare pentru anul 2018 a implementării Legii nr.52/2003  

 

06.02.2019

-ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR REGHIN 

-Proiect de hotărâre    

-Raport de specialitate     

-Referat de aprobare    

-Aviz     

-Regulament      

 

31.01.2019

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ- CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, IDENTIFICAT ÎN CF 61141 REGHIN, STR. RÂULUI, NR.16- PROPUNERE 

-Proiect de hotarare   

-Referat de specialitate   

-Avize si acorduri PUZ    

-RLU PUZ   

-CU PUZ    

-Aviz de oportunitate    

-Incadrare in zona    

-Situatia existenta    

-Reglementari urbanistice - edificabil propus     

-Reglementari urbanistice - mobilare propusa   

-Proprietatea asupra terenurilor     

-Edilitare apa    

-Edilitare curent, gaz     

-Profil stradal A-A     

-Profil stradal B-B    

-Profil stradal C-C     

-Studiu insorire     

 

21.01.2019 

- Minuta încheiată cu ocazia dezbaterii publice a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI  PRIVIND ACORDAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL 

 

08.01.2019

ANUNŢ - REFERITOR LA DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI  PRIVIND ACORDAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

 

15.11.2018

ANUNȚ - REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PATINOARULUI ARTIFICIAL MOBIL AMPLASAT ÎN MUNICIPIUL REGHIN, PARCUL TINERETULUI, NR. 3, ÎN INCINTA ȘTRANDULUI MUNICIPAL REGHIN 

- Proiect HCL        

- Raport de specialitate      

- Anexa - Regulament de organizare și funcționare a patinoarului artificial mobil amplasat în municipiul Reghin, Parcul Tineretului, nr. 3, în incinta Ștrandului Municipal Reghin 

 

07.11.2018

ANUNȚ - REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL     

- Proiect HCL        

- Raport de specialitate      

- Anexa - Regulament   

 

01.11.2018

- ANUNŢ REFERITOR LA APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE/TERENURILE NEÎNGRIJITE ȘI TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE 2 ANI CONSECUTIVI DE PE RAZA MUNICIPIULUI REGHIN

- Proiect HCL     

- Raport de specialitate   

- Anexe   

 


18.05.2018

- ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATUTULUI MUNICIPIULUI REGHIN

- Proiect HCL     

- Raport de specialitate   

- Anexa - Regulament


15.02.2018

- Raportul de evaluare pentru anul 2017 a implementarii Legii nr.52/2003  


09.02.2018

- Anunt referitor la ELABORAREA  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BAZEI SPORTIVE „METALUL” REGHIN.  

- Proiect HCL     

- Raport de specialitate   

- Anexa - Regulament   


08.02.2018 

- Anunt referitor la ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ - REGLEMENTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI COMPATIBILE - CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE ÎN MUNICIPIUL REGHIN STR. IERBUȘ, NR.37/B, MUNICIPIUL REGHIN, JUD.MUREȘ  

- Proiect HCL   

- Raport de specialitate  

- Anexa1 - Situatia existenta 

- Anexa2 - Reglementari urbanistice  

- Anexa3 - Reglementari edilitare   

- Anexa4 - Obiective de utilitate publica 

- Anexa5 - Posibilitati de mobilare  

- Anexa6 - Memoriu general PUZ Ierbus 

- Anexa7 - Regulament PUZ bloc locuinte sociale 


18.01.2018 

Minuta încheiată cu ocazia dezbaterii publice a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Reghin


16.01.2018

Anunt privind Proiectul bugetului general al UAT Reghin pentru anul 2018   

Bugetul local - propunere  


12.01.2018 

Anunt privind dezbaterea publica a Proiectului de Hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Reghin


29.11.2017

- Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea terenurilor de sub construcțiile demontabile construite din fondurile cetățenilor amplasate pe domeniul public al municipiului Reghin

- Proiect de hotărâre  

- Raport de specialitate  

- Regulament 

- Decizia de incadrare


16.11.2017

Anunt referitor la elaborarea Proiectului de Hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate  Urbana Durabila a Municipiului Reghin   

Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate  Urbana Durabila a Municipiului Reghin   

Raport de specialitate   


30.10.2017

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018  

- Proiect HCL impozite 2018  

- Anexa1 - Impozite 2018  

- Anexa2 - Urbanism  

- Anexa3 - Domeniul public  

- Anexa4 - Taxe autorizatii de functionare  

- Anexa5 - Registru Agricol  

- Anexa6 - Taxe Politia Locala  

- Anexa7 - Alte taxe locale  

- Anexa8 - Piata  

- Anexa9 - Taxe Casa de Cultura  

- Anexa10 - Taxe speciale de salubrizare  


18.10.2017

Minuta consultărilor preliminare privind PMUD  Prezentarea PMUD Reghin la Întâlnirea sectorială


11.10.2017

- ANUNŢ REFERITOR LA  ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNȚELEGERII DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL REGHIN ȘI ORASUL LEVICE DIN REPUBLICA SLOVACĂRaport de specialitate   

Anexe   


11.10.2017

- ANUNŢ  REFERITOR LA  ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII-”PROF. UNIV. DR. SIMION C. MÂNDRESCU” -UNEI STRĂZI NOU CREATE ÎN MUNICIPIUL REGHINRaport de specialitate   

Anexe    


10.10.2017

Consultarea publica a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. 


09.05.2017

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Reghin unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania  

- Proiect de hotarare  

- Raport de specialitate  

- Regulament, anexe 


25.04.2017

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor ANL din municipiul Reghin  

- Proiect de hotarare  

- Raport de specialitate  

- Anexe   


11.01.2017

- Raportul de evaluare pentru anul 2016 a implementarii Legii nr.52/2003


19.10.2016

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

- Proiect de hotarare

- Raport de specialitate

- Anexa 1

- Anexele 2 - 12


18.08.2016

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Reghin, pentru perioada 2016 - 2020

- Proiect de hotărâre

- Raport de specialitate

- Strategie

- Obiective propuse- Obiective propuse - revizuite din data de 05.10.2016


31.05.2016

- Raport de activitate privind serviciul public de transport public urban în municipiul Reghin - 2015


19.04.2016

- Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Mures


06.04.2016

- Anunt privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Mures


07.03.2016

- Anunt - referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților din județul Mureş

- Proiect de hotarare

- Raport de specialitate

- Regulamentul serviciului de salubrizare

- Anexa A

- Anexa B

- Anexa C

- Anexa D

- Anexa E

- Anexa F


22.02.2016

Raportul de evaluare pentru anul 2015 a implementarii Legii nr.52/2003


03.02.2016

- Anunt - Elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea PUZ - privind reglementare zona in vederea construirii de locuinte in Reghin, zona str. Pandurilor

- Proiect de hotarare

- Raport de specialitate

- Anexe PUZ 1

- Anexe PUZ 2


02.02.2016

- Anunt - Referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea regulamentului de stabilire a criteriilor si conditiilor de acordare a scutirii la plata impozitelor si taxelor locale

- Proiect de hotarare

- Raport de specialitate

- Regulament


22.01.2016

- Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pentruanul 2016


19.01.2016

Anunt - dezbatere publica a Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2016


19.01.2016

- Anunt - elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2016

- Proiectul de hotarare

- Raportul de specialitate

- Anexa la buget

- Buget venituri proprii

- Buget credite interne

- Buget fonduri nerambursabile


27.10.2015

Anunt - elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea strategiei locale pentru dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Reghin

Proiect de hotarare 

Raport de specialitate

Strategia locala pentru dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Reghin


22.10.2015

- Anunt - Elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea PUZ -Etapa I- schimbare de destinatie din teren neproductiv in teren aflat permanent sub apa. Etapa II -Infiintare exploatare agregate minerale si executie amenajare piscicola  

- Proiect de hotarare  

- Raport de specialitate

- Anexa PUZ


21.10.2015

Anunt - elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020

Strategia de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020Raport de specialitate


16.10.2015

Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarare privind însusirea variantei finale a proiectului stemei municipiului Reghin


07.10.2015

- Anunț - Dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului stemei municipiului Reghin


20.08.2015

- Anunt - Elaborarea Proiectului de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei municipiului Reghin 

- Proiect de hotărâre  

- Raport de specialitate

- Anexa 1 - stema

- Anexa 2 - explicație heraldică


11.08.2015

- Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Reghin


27.07.2015

- Anunț - privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Reghin


25.06.2015

- Anunț - elaborarea proiectului de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in municipiul Reghin

- Proiect de hotărâre   

- Raport de specialitate 

- Regulament  


17.03.2015

- Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătății populației şi biodiversității în Reghin


11.03.2015

- Anunț - dezbaterea publică a Proiectului de hotarâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătății populației şi biodiversității în Reghin 


25.02.2015

- Anunț - elaborarea Proiectului de hotarâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătății populației şi biodiversității în Reghin 

- Proiectul de hotarâre   

- Raportul de specialitate 


09.02.2015

- Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2015


04.02.2015

- Anunt - dezbatere publica a Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2015


28.01.2015

- Anunț - elaborarea Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2015  

- Proiectul de hotarâre   

- Expunere de motive 

- Anexe la buget  

- Buget venituri proprii  

- Buget fonduri nerambursabile


22.01.2015

Raportul de evaluare pentru anul 2014 a implementarii Legii nr.52/2003


14.01.2015

- Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a sistemului de parcare cu plată din Municipiului Reghin


07.01.2015

- Anunț - dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a sistemului de parcare cu plată din Municipiului Reghin


17.12.2014

- Anunț - elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata din Municipiul Reghin 

- Proiect de hotărâre  

- Raport de specialitate

- Regulament

- Anexe


23.10.2014

- Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarâre privind însusirea  variantei  finale a stemei Municipiului Reghin, jud.Mures


08.10.2014

- Anunț - dezbaterea și consultarea publică a Proiectului de hotărâre privind însușirea  variantei  finale a stemei Municipiului Reghin, jud.Mureș 

- Proiect de hotărâre  

- Raport de specialitate

- Anexa 1

- Anexa 2


25.08.2014

RAPORT DE ACTIVITATE AL RAGCL S.A. Reghin conform O.U.G.09/2011 pentru anul 2013


16.07.2014

Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan si stabilire zona  functionala pentru locuinte


10.07.2014

Anunț - dezbaterea publica a proiectului de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan şi stabilire zonă  funcțională pentru locuințe


04.07.2014

- Anunț - elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan şi stabilire zonă  funcțională pentru locuințe

- Proiect de hotărâre 

- Raport de specialitate

- Anexa 1

- Anexa 2

- Anexa 3

- Anexa 4


20.02.2014

- Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarare privind elaborarea documentatiei de urbanism plan urbanistic zonal

- introducere în intravilan în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice - beneficiar SC Solar Energy Apollo SRL


18.02.2014

- Minuta dezbaterii publice din data de 14.02.2014 a proiectului de hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitatile nonprofit de interes local.


14.02.2014

- Anunt - dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind elaborarea documentatiei de urbanism plan urbanistic zonal - introducere în intravilan în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice - beneficiar SC Solar Energy Apollo SRL

- Proiect de hotărâre 

- Raport de specialitate

- Anexă 


13.02.2014

Raportul de evaluare pentru anul 2013 a implementarii Legii nr.52/2003


11.02.2014

- Anunt - dezbaterea publica a proiectului de hotarâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local 

- Proiectul de hotarâre

- Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local. 

-Model-Contract de finantare nerambursabila

- Raport de specialitate


07.02.2014

- Anunț - elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - introducerea în intravilan în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice

- Proiect de hotărâre 

- Raport de specialitate

- Anexă 


28.01.2014

- Minuta dezbaterii publice din data de 24.01.2014 a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin


17.01.2014

- Anunț - dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2014

- Proiectul de hotărâre 

- Expunere de motive

- Anexa 1 la buget

- Buget venituri proprii  

- Propuneri de investitii din bugetul local

- Anexa 2

- Anexa 3 

- Anexa 4

- Anexa 5

- Anexa 6

- Anexa 7

- Anexa 8 


07.01.2014

- Anunt

- Proiectul de hotarâre

- Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local. 

- Model-Contract de finantare nerambursabila

- Raport de specialitate


06.01.2014

- Anunt

- Proiectul de hotărâre

- Expunere de motive part.1 

- Expunere de motive part.2

- Propuneri de investitii din bugetul local


05.12.2013

- Anunt

- Minuta dezbaterii publice din data de 27.11.2013 a proiectului de hotarâre privind regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism si autorizatiilor de constructie pentru activitatile industriale asa cum sunt definite si specificate in Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin

- Proiectul de hotarâre

- Rapoartele de specialitate


20.11.2013

- Anunțul privind DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizatiilor de construcție pentru activitățile industriale așa cum sunt definite și specificate in Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin  

- Proiectul de hotărâre şi raportul de specialitate   


12.11.2013

- Anunțul privind Elaborarea Proiectului de hotărâre privind regulamentul  de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizatiilor de construcție pentru activitățile industriale așa cum sunt definite și specificate in  Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin. 

- Proiectul de hotărâre şi raportul de specialitate