-Regulamentul de organizare şi funcționare a aparatului de specialitate al primarului Municipiului Reghin (Anexă la HCL nr. 139./28.06.2018  (Download)   

-Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Informare Turistică Reghin (Download) 

-Regulament privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Reghin (Anexă la HCL nr. 96/26.06.2013, Modificat prin HCL nr. 99/29.05.2014 și HCL nr. 154/30.08.2017)  (Download)

-Regulament de vânzare a locuințelor ANL din Municipiul Reghin aprobat prin HCL nr.118/2017 (Download)

-Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Muncipiului Reghin, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr.119/2017 (Download)

-Regulamentul Local de Urbanism (Download)

-Regulamentul Local de Urbanism pentru zone protejate (Download)     

-Regulamentul de organizare şi funcționare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Reghin (Download)

-Regulament privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul REGHIN (Download) 

-Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și a unităților aflate sub autoritatea Consiliului Local Reghin (Download)  

-Regulamentul de organizare şi funcționare a Direcției Asistență Socială (Download)

-Regulamentul de organizare şi funcționare a Structurii Comunitare Consultative pentru sprijinirea activității de asistență socială şi protecția copilului (Download)

-Regulamentul de evaluare şi selecționare a asociațiilor şi fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare, aprobarea punctajului și categoriilor de persoane beneficiare (Download) 

-Regulament de organizare a traficului greu pe raza municipiului Reghin - aprobat prin HCL nr. 75 / 28.05.2009 (Download)                  

-Regulament privind înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării pe raza municipiului Reghin - aprobat prin HCL nr.25/26.03.2009 (Download)

-Regulamentul de organizare si efectuare a transportului in regim de taxi pe teritoriul municipiului Reghin (aprobat prin HCL nr.176/20.11.2013) (Download)