Serviciul social “Creşa nr.1 Reghin” este administrat de Municipiul Reghin, și a fost este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Reghin nr.101 din

25.07.2013, 

 

Funcționează conform Certificatului de acreditare nr. 256/30.08.2013 

 

Scopul serviciului social “Creşa nr.1 Reghin” este de îngrijire, supraveghere şi educare timpurie a copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4  ani.

Capacitatea creșei (numărul maxim de copii care pot fi deserviți și pentru care se asigură servicii) este de 80 de locuri și are un număr de 15 angajați.

 

Date de contact: Str.Mihai Viteazu nr.13, Reghin, 

                           tel.0265-521421, 

                           email: cresa1reghin@yahoo.com

 

Creșa este deschisă în intervalul orar 5,30-17,30

În fiecare an în luna august personalul își ia concediile de odihnă și au loc lucrările de igienizare generală, copiii neputând frecventa creșa în această perioadă.

 

Descarcă: REGULAMENT de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi: „Creşa nr 1 Reghin”

 

Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) depunerea la sediul creşei, în primele 2 săptămâni din luna iunie,  a unui dosar plic cu următoarele acte:

•    cerere de înscriere

•    copie de pe certificatul de naștere al copilului 

•    copie de pe certificatele de naștere ale fraților minori

•    copie de pe actele de identitate ale părinților

•    adeverință de venituri pe ultimele șase luni, pentru fiecare dintre părinți

•    dacă unul dintre părinți este în concediu de îngrijire copil, se aduce adeverință de la locul de muncă de unde a intrat în concediu, adeverință în care se va specifica  data la care părintele urmează să îşi reia activitatea

 

b) în cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile, se va recurge la acordarea de punctaje şi selecţia dosarelor în funcţie de următoarele criterii:

•    familie cu părinte unic care lucrează  : 15 puncte

•    copii care deja frecventează creșa și nu împlinesc încă 3 ani în anul înscrierii : 15 puncte

•    familie în care ambii părinți lucrează: 10 puncte 

•    copii care mai au frați sau surori în creșă : 5 puncte

•    copii gemeni : 5 puncte

•    copii luați în plasament în familie : 5 puncte

•    adeverință de la unitatea de învățământ, dacă este cazul, frecventată de unul dintre părinți, la forma de zi : 5 puncte                                                        

•    copii aflați în situații de risc de separare de părinți : 5 puncte

•    părinți cu probleme medicale care vizează îngrijirea copilului mic : 5 puncte

•    mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de un an : 3 puncte

•    în cazul părinților care sunt în concediu de îngrijire copil, va avea prioritate copilul al cărui părinte își va relua activitatea cel mai repede

(Pentru a beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor pune în dosarul de înscriere toate actele doveditoare necesare: certificate, adeverințe, sentințe, anchete sociale etc.)

 

c) Dosarele depuse vor fi analizate de către șeful de centru și de către un reprezentant de la Asistența socială şi, în funcţie de punctajele obţinute , până la

începutul lunii iulie se vor afişa numele copiilor admişi, în ordinea descrescătoare punctajelor obţinute, conform criteriilor stabilite. 

d) Copiii care rămân fără loc vor fi trecuţi pe o listă de aşteptare , iar în cazul în care se eliberează locuri, părinţii acestora vor fi anunţaţi .

e) În luna septembrie vor avea loc înscrierile propriu zise , adăugându-se la dosar Fișa medicală a copilului , obținută de la medicul de familie,  şi un Contract de prestări servicii încheiat între părinte şi creşă, pe periodă de un an. Din momentul în care dosarul este complet şi analizele sunt corespunzătoare, copilul poate fi adus în cadrul creşei.

f) înscrieri se pot face și pe parcursul anului școlar dacă există locuri disponibile.

 

 

 

Descarcă:

CERERE pentru înscrierea copilului în Creșa nr.1 Reghin