- Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și a unităților aflate sub autoritatea Consiliului Local Reghin (Download)  

 

Declaratia pe propria răspundere conform OUG nr.24/2008       

Model adeverinta angajator     

Formular de inscriere la concurs      

 

ANUNȚ

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs în data de 21 ianuarie  2019, la sediu, pentru ocuparea unei funcții contractuale...

Citește mai mult