- Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și a unităților aflate sub autoritatea Consiliului Local Reghin (Download)  

 

Declaratia pe propria răspundere conform OUG nr.24/2008       

Model adeverinta angajator     

Formular de inscriere la concurs      

 

LISTA CANDIDAȚILOR

CARE AU DEPUS MAPE/DOSARE PENTRU CONCURSUL DE PROIECTE DE MANANGEMENT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANANGER AL BIBLIOTECII MUNICIPALE PETRU MAIOR...

Citește mai mult

A N U N Ț

privind rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager/director la Biblioteca Municipală...

Citește mai mult

A N U N Ț

privind rezultatul concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager/director la Biblioteca Municipală Petru Maior...

Citește mai mult

A N U N Ț

privind rezultatul ETAPEI I la concursul de proiecte de manangement organizat pentru ocuparea postului de manager/director la Biblioteca Municipală...

Citește mai mult

ANUNȚ

privind selecția mapelor depuse la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager / director al Bibliotecii Municipale "Petru...

Citește mai mult

ANUNŢ

privind organizarea concursului de proiecte de management

Citește mai mult

ANUNȚ

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs în data de 21 ianuarie  2019, la sediu, pentru ocuparea unei funcții contractuale...

Citește mai mult