- Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.25/31.01.2019 (descarcă)  

 

Raport anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale UAT Reghin pentru anul 2018 (descarcă)   

 

2018   

Raport anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale UAT Reghin pentru anul 2017 (descarca)  

Proces-verbal nr.31601/18.04.2018 întocmit cu ocazia întrunirii Comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local, în vederea evaluării şi selecționării proiectelor de finanțare nerambursabile depuse la autoritatea finanțatoare (descarcă).  

Anunt de participare  nr.28.412/20.03.2018 privind depunerea dosarelor pentru acordarea sprijinului financiar de la Bugetul Local al Municipiului Reghin unitatilor de cult din Municipiul Reghin apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania.(descarca)  

ANUNŢ DE PARTICIPARE nr.28040 /16.03.2018    

Conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a  nr.48/14.III.2018, MUNICIPIUL  REGHIN invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005-privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru următoarele domenii: implementare programe sportive, activități culturale,  educație civică, activități de tineret, protecția  mediului. (descarca)

Programul anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul general al Municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2018 (descarca)

Finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local:

- Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitati nonprofit de interes local

- Ghidul solicitantului 

- Cerere de finantare

- Contract de finanțarea

- Documente necesare 

 


2017: 

ANUNȚ DE PARTICIPARE Nr. 52970 /03.10.2017 Sesiunea a II - a - privind depunerea dosarelor pentru acordarea sprijinului financiar de la Bugetul Local al Municipiului Reghin unităților de cult din Municipiul Reghin aparținând cultelor religioase recunoscute în România.(download anunt)

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Muncipiului Reghin, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România (download Regulament si anexe)

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. 44623/12.07.2017 privind depunerea dosarelor pentru acordarea sprijinului financiar de la Bugetul Local al Municipiului Reghin unităților de cult din Municipiul Reghin aparținând cultelor religioase recunoscute în România.(download anunt)

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Muncipiului Reghin, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România si Anexe (download Regulament si anexe)

Anunț nr.40753/13.06.2017 privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2017

Procesul-verbal nr.37020/10.05.2017 - verificarea eligibilității proiectelor depuse şi selectarea proiectelor (Descarca)

ANUNŢ DE PARTICIPARE   Nr. 32760/10.04.2017

Conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a  nr. 67/07.04.2017 MUNICIPIUL  REGHIN invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005-privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru următoarele domenii: implementare programe sportive, activități culturale,  educație civică, activități de tineret, protecția  mediului.(descarca)

Programul anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2017 (descarca)

Raport anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale UAT Reghin pentru anul 2016 (descarca)

 


2016:

ANUNŢ DE PARTICIPARE   Nr.4512/24.02.2016

Municipiul Reghin, Pța Petru Maior, nr. 41, Reghin, județul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2016, conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.34/19.02.2016 (download anunt)

Procesul-verbal nr.6512/16.03.2016 - verificarea eligibilității proiectelor depuse şi selectarea proiectelor

Raport anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale UAT Reghin pentru anul 2015 (descarca raportul)

 

 

2015:

ANUNŢ DE PARTICIPARE   Nr.6600/25.03.2015

Municipiul Reghin, Pța Petru Maior, nr. 41, Reghin, județul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2015, conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.56/24.03.2015 (download anunt) 

Procesul-verbal nr.8543/17.04.2015 - verificarea eligibilității proiectelor depuse şi selectarea proiectelor

Raport anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale UAT Reghin pentru anul 2014 (descarca raportul)

 

 

2014:

HOTARÂREA NR.31 din 25.02.2014 privind aprobarea ”Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitati nonprofit de interes local” 

HOTARÂREA NR.32 din 25.02.2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Reghin în Comisia de evaluare si selectionare a proiectelor de finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitati nonprofit de interes local

HOTARÂREA NR.47 din 25.03.2014 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2014 a proiectelor selectate conform HCL nr.31/2014 

ANUNȚ din 05.03.14 - Conform anunțului publicat în M. Of. al României, partea a VI-a, nr. 40/04.03.2014, Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 41, Reghin, județul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2014.

PV nr.6020/19.03.2014 -Proces-verbal - Selectare proiecte câştigătoare finanțare nerambursabilă

HOTARÂREA NR.110 din 23.06.2014 privind aprobarea unei sesiuni de selectie de proiecte pentru finantare nerambursabila din bugetul local al Municipiului Reghin

ANUNȚ din 07.07.14 - Conform anunțului publicat în M. Of. al României, partea a VI-a, nr. 121/01.07.2014, Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 41, Reghin, județul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă - sesiunea II - pentru anul de execuție financiară 2014.

PV nr.16404/21.08.2014-Proces-verbal - Selectare proiecte câştigătoare pentru acordarea finanțării nerambursabile