- Regulamentul de organizare şi funcționare a Direcției Asistență Socială (Download)

- Regulamentul de organizare şi funcționare a Structurii Comunitare Consultative pentru sprijinirea activității de asistență socială şi protecția copilului (Download)

- Metodologia pentru efectuarea unor activități gospodăreşti de către persoanele beneficiare de servicii la Cantina de Ajutor Social (Download)

- Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Municipiului Reghin pentru perioada 2016 - 2020 (Download)  

- Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Reghin (Download)   

- Planul de măsuri privind incluziunea socială a cetățenilor români de etnie romă din Municipiul Reghin, pentru anul 2019 (Download)  

- Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, pentru beneficiarii de venim minim garantat din municipiul Reghin (Download)