- Regulamentul de organizare şi funcționare a Direcției Asistență Socială (Download)

- Regulamentul de organizare şi funcționare a Structurii Comunitare Consultative pentru sprijinirea activității de asistență socială şi protecția copilului (Download)

- Metodologia pentru efectuarea unor activități gospodăreşti de către persoanele beneficiare de servicii la Cantina de Ajutor Social (Download)

- Regulamentul de evaluare şi selecționare a asociațiilor şi fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare, aprobarea punctajului și categoriilor de persoane beneficiare (Download)

- Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Municipiului Reghin pentru perioada 2016 - 2020 (Download)