Direcția de Asistență Socială Reghin este un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului, fără personalitate juridică, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

 

Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială Reghin este: Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior nr.41, județul Mureș.

 

Complementar realizării măsurilor de asistență socială, Direcția de Asistență Socială asigură servicii de asistență medicală comunitară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Prin intermediul Direcției de  Asistență Socială Reghin se desfășoară activități de asistență și protecție socială în Municipiul Reghin

 

Serviciile sociale acordate de Direcția de Asistență Socială Reghin au drept scop prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială si sunt adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate.