COMUNICAT DE PRESĂ

cu privire la  acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale,  energie electrică şi lemne, cărbuni,combustibili petrolieri pentru perioada sezonului rece  01 noiembrie 2018 - 31 martie 2019

          În conformitate cu  prevederile O.U.G. Nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019).

          Plafonul  pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei pentru sezonul rece –noiembrie 2018 – martie 2019, este de  615 lei,  atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

          Depunerea documentelor se face la Primăria Municipiului Reghin,  cam.40,  începând cu data de 01.10.2018, până în data de 25 a fiecărei luni, după următorul program :

-luni, marți și joi: între orele 8,30 – 15,30

-miercuri               între orele 8,30  - 16,30 

-vineri                     între  orele 8,30 – 13,00

 


          Conform prevederilor H.G. nr. 920/21.09.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei susamintite, cu modificările şi completările ulterioare, se exclud de la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, familiile sau persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere, cel puţin unul dintre bunurile următoare:

          Bunuri imobile:

1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 mp. în zona urbană şi 2000 mp. în zona rurală.

          Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):

1.Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi.

5. Utilaje agricole: tractor; combină autopropulsantă.

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

          Depozite bancare:

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

          Terenuri/animale şi/sau păsări

1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

          

 

PRIMAR,        

Precup Maria

 


P.SECRETAR,

Ștef Adriana Maria