ANUNȚ DE PARTICIPARE

la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE de cazare cu masa pe perioadă determinată pentru persoanele fara adăpost de pe raza Municipiului Reghin (ROF serviciu social cu cazare)