ANUNT DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanțare nerambursabilă (subvenții), structurilor sportive de drept privat, altele decât federațiile sportive naționale, cu personalitate juridică română şi persoanelor fizice, Municipiul Reghin care inițiază şi organizează proiecte sportive de utilitate publică

1. Autoritatea contractantă : Consiliul Local Reghin, cu sediul în localitatea Reghin, str. Petru Maior nr.41, județul Mureş, codul fiscal 3675258, telefon 0265/511.112, fax: 0265/512.542 şi e-mail office@primariareghin.ro.

 

2. Reglementări legale privind finanțarea nerambursabilă
     •Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general;
     •Ordinul Agentiei Nationale pentru Sport nr.149/2003 privind aprobarea criteriilor si conditiilor de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programelor sportive de utilitate publica  si contractul cadru de finantare a acestora;
     •Hotărârea Consiliului Local Reghin  nr. 15 din 7 februarie 2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Reghin.

3. Categorii de solicitanți : pot participa  structuri sportive de drept privat (cluburi şi asociații), altele decât federațiile sportive naționale, cu personalitate juridică română şi persoane fizice (profesionişti sau amatori) din Municipiul Reghin, care inițiază şi organizează proiecte şi acțiuni sportive de utilitate publică.

4. Suma aprobată pentru anul 2008 este de 50.000 RON

5. Durata finanțării: anul 2008

6. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate procura de la sediul Primariei Municipiului Reghin, str. Petru Maior nr.41, camera 50, telefon 0265 – 511.112, int. 132  sau pe site-ul instituției www.primariareghin.ro

 

7. Solicitantul va depune documentația prevăzută în ghidul solicitantului la registratura Primariei Municipiului Reghin, str. Petru Maior nr.41, până la data de 30 aprilie 2008.

8. Evaluarea şi selecția persoanelor juridice şi persoanelor fizice în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecționare constituită prin dispozitia Primarului.

9. Comisia de evaluare şi selecționare, va comunica, la încheierea procedurii de evaluare şi selecționare, în scris, solicitanților neselecționați motivele neacordării finanțării şi celor selecționați nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

 

Primar,
Ing. Nagy Andras

 

 

 

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile este accesibilă la următoarele linkuri:

          Ghidul solicitantului