ANUNȚ COLECTIV

pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv somații de plată pentru creanțe datorate bugetului local de către persoane fizice și persoane juridice,  conform anexelor.

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 31 octombrie 2018.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, ne puteti contacta la sediul nostru sau la numărul de telefon 0265-511112 int.117, e-mail: office@

primariareghin.ro.

 


ŞEF SERVICIU IMPOZITE ŞI TAXE,

Suciu Gheorghe Călin

 

 

Descarcă:

Somații de plată persoane fizice     

Somații de plată persoane juridice