ANUNT

Primaria municipiului Reghin, aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Reghin, faptul ca, prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Reghin nr.96/26.06.2013- s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare directa a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin, celor care au posesia si folosinta acestora.

          Potrivit regulamentului, vânzarea terenurilor fara licitatie publica, prin vânzare directa, se poate face doar în favoarea proprietarilor constructiilor (persoane fizice sau juridice), aferente acestor terenuri.
          Informatii privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin se pot gasi  pe site-ul Primariei municipiului Reghin http://www.primariareghin.ro/index.php?id=228&tx_ttnews[tt_news]=4965&tx_ttnews[backPid]=226&cHash=1a8e13ed6e sau la Compartimentul APL din cadrul Primariei mun.Reghin.


PRIMAR,   
PRECUP MARIA    


SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA