ANUNȚ

MUNICIPIUL REGHIN anunță publicul interesat asupra depunerii la APM Mureș a solicitării de emitere a avizului de mediu pentru amenajamentul pastoral elaborat pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ – teritorială. 

Informațiile privind prima versiune a planului pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, loc. Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni, între orele 9-15 și marți – vineri, între orele 9-12, precum și la sediul Primăriei Municipiului Reghin, în zilele de luni – joi, între orele 8-16, și vineri între orele 8 - 13.30.

Observațiile justificate ale publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, în termen de 15 zile de la publicarea anunțului .