ANUNȚ

privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin în vederea desfășurării activităților de comercializare a articolelor pirotehnice de categoria I, în perioada 28 - 31 decembrie 2018