ANUNȚ

privind închirierea  prin licitație publică cu strigare a locațiilor 1 sector 1, locația 2 sector 1 și sector 2 din Parcul de distracţii, organizat cu ocazia manifestărilor dedicate “ZILELOR MUNICIPIULUI REGHIN - 2018”

În conformitate cu prevederile art. 14 și art. 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, precum şi în baza art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală-republicată, a prevederilor HCL Reghin nr. 112/25.05.2018 UAT Reghin anunta:

La sediul Primăriei municipiului Reghin, în data de 04.07.2018, ora 12.00, va avea loc licitația publică cu strigare în vederea închirierii a locațiilor 1 sector 1, locația 2 sector 1 și sector 2 din Parcul de distracţii organizat cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Reghin.

1) Organizatorul licitației: UAT  Reghin.

2) Obiectul licitației: atribuire locatii prin licitaţie în vederea închirierii domeniului public pentru Parcul de distracţii în zilele de 13, 14, şi 15 iulie 2018.

3) Documentele licitației se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50 sau de pe site-ul www.primariareghin.ro . 

4) Ofertele se pot depune la sediul Primariei Municipiului Reghin – Centrul de informatii pentru cetateni, până la data de 04.07.2018 orele 11.30. 

5) Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Reghin, în data de 04.07.2018, orele 12.00. 

6) Criteriile de selecție a ofertelor vor fi detaliate în Caietul de Sarcini aprobat pentru organizarea Licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii domeniului public pentru Parcul de Distracţii organizat cu ocazia evenimentului dedicat Zilelor Municipiului Reghin – ediția 2018.

 


PRIMAR,        

PRECUP MARIA    

 

SECRETAR,

RĂDOI MIRELA-MINODORA