ANUNŢ

În conformitate cu prevederile HCL 176/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Reghin, Primăria Municipiului Reghin aduce la cunoştinţa celor interesaţi, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de 50 autorizaţii taxi, pentru transportatorii autorizați ale căror autorizații taxi se aproprie de limita termenului de valabilitate.

CALENDAR:

25.09.2018 – 23.11.2018 - depunerea cererilor de înscriere în procedură și a  documentelor aferente;

24.11.2018 – 02.12.2018 - procedura de atribuire a autorizaţiilor;

03.12.2018 - afişarea rezultatului atribuirii;

04.12.2018 – 18.12.2018 - depunerea de contestaţii la primarul municipiului Reghin;

19.12.2018 - 26.12.2018 – soluționarea contestațiilor și comunicarea acestora;

27.12.2018 – achitarea taxelor în vederea eliberării autorizațiilor taxi.

 


Documentele necesare la depunerea dosarelor:

Pentru autorizaţia taxi:

a) – autorizaţia de transport

b) – certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

c) – certificatul de agreare pentru autovehicule.

d) – declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la  art. 14.2, alin. 6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care  autovehiculul respectiv le îndeplineşte .

e) – declaraţie pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerizat taxi este arondat transportatorul autorizat.

f) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, eliberată de Administraţia Financiară Reghin.

g) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată către bugetul local, eliberată de Serviciul Taxe și Impozite  din cadrul Primăriei municipiului Reghin .

Documentele se depun la Compartimentul Administrație Publică, camera 37, între orele 09:00-14:00 .

Data de 23.11.2018 este termen de decădere, după această dată nu se mai acceptă nici o solicitare, respectiv nici un dosar.

 


Criteriile de departajare:

 

 

Nr.crt.

 
 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE

 
 

PUNCTAJ TOTAL (P)

 
 

 

 
 

PUNCTAJ MAXIM

 
 

250 p

 
 

1.

 
 

Plata la termen a obligaţiilor faţă de bugetul local (pe ultimii 2 ani)

 
 

20 p

 
 

2.

 
 

Vechimea în ani de cînd transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport în regim de taxi

 
 

2 p x nr. Ani 
(max. 10 ani)

 
 

3.

 
 

Forma de deţinere:     - proprietate
                                   - leasing

 
 

20 p
10 p

 
 

4.

 
 

Vechimea autovehiculului:  < 1 an
                                              1 – 2 ani
                                              2 – 3 ani
                                              3 – 4 ani
                                                  4 – 5 ani

 
 

70 p
40 p
30 p
20 p
10 p

 
 

5.

 
 

Clasificare autovehiculului conform normelor de poluare Euro:
                                                 - Euro 5
                                                 - Euro 4
                                                 - Euro 3

 
 


30 p
20 p
10 p

 
 

6.

 
 

Grad de confort, siguranţă: - airbag pasager faţă
                                            - airbag pasageri spate
                                            - ABS
                                   - aer condiţionat – cu reglare automată
                                                             -  cu reglare manuală

 
 

20 p
20 p
20 p
10 p
5 p

 
 

7.

 
 

Dotări suplimentare ale autovehiculului:
                                 - dispozitiv GPS de monitorizare
                                 - dispozitiv de plată prin cardul bancar

 
 


10 p
10 p

 

 

VICEPRIMAR,                                                       

Màrk Endre Dezső   

 


SECRETAR,

Rădoi Mirela Minodora