ANUNȚ

privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului – teren și construcție, situat în Reghin, str. Castelului nr.84, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin

a) Denumirea si sediul locatorului: Municipiul Reghin cu sediul în Reghin, P-ţa Petru Maior nr. 41, jud. Mures,  cod postal 545300, telefon/fax: 0265-511.112/0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro; 

b) Obiectul si durata vânzării: Obiectul licitaţiei constă în concesionarea prin licitaţie publică a imobilului – teren și construcție, situat în Reghin, str. Castelului nr.84, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin. 

c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50, Compartimentul  Achiziţii Publice, Management de Proiecte în intervalul 08.01.2019 -16.01.2019, între orele 08.00-15.00. Documentaţia este gratuită. 

d) Garanţia de participare: 500 lei se va achita la Caseria Municipiului Reghin sau OP.                     

e) Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 16.01.2019.

f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 17.01.2019, orele 12.30, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Centrul de Informare al Cetățenului;

g) Data, ora și locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Sala de ședințe - etaj; data și ora deschiderii ofertelor 17.01.2019, ora 13.00.

h) Denumirea, adresa, faxul și adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ, judetul Mures, str. Bolyai nr.30, cod postal 540.067, telefon: +40 265.260.323, fax:  +40 265.267.856, e-mail: secretartrib@just.ro  si tribunalul.mures@just.ro ;

 


PRIMAR        

PRECUP MARIA            

 

 

SECRETAR

RĂDOI MIRELA - MINODORA

 

 

 

Download:

Caietul de sarcini