ANUNȚ

În zilele de  06 – 07 octombrie 2018, pentru punerea în legalitate a cetățenilor cu acte de identitate, următoarele servicii din cadrul Municipiului Reghin vor avea program special de funcționare: 

1.Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

2.Casieria 

3.Registrul Agricol

    -în zilele de 06-07 octombrie 2018, între orele:  7-21

 

    Persoanele care doresc eliberarea cărții de identitate trebuie să prezinte o cerere scrisă însoțită de documentele care fac dovada cetățeniei române, a numelui, a stării civile, a adresei de domiciliu și o chitanță de 7 lei, reprezentând dovada achitării contravalorii cărții de identitate eliberată de casieria Municipiului Reghin. 

 

    Pentru situațiile în care cetățenii nu pot prezenta toate documentele necesare eliberării cărții de identitate, se poate elibera o carte de identitate provizorie în baza documentelor ce le posedă, a trei fotografii tip buletin(de 3/4 cm cu o bandă albă de 7 mm la bază) de dată recentă și a unei chitanțe de 1 leu, reprezentând dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorii eliberată de casieria Municipiului Reghin.