NOTIFICARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 


Municipiul Reghin, cu sediul social în localitatea Reghin, Piața Petru Maior, nr. 41, jud. Mureș, tel.: 0265/511112, e-mail: office@primariareghin.ro, CUI 3675258, prin reprezentant legal Precup Maria – primar și responsabil cu protecția datelor (DPO)  Crisan Marius Alexandru , e-mail: dpo@primariareghin.ro, vă aduce la cunoștință, în scopul exercitării dreptului la informare, prevăzut la art. 13 al. 1 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016, următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

 

Municipiul Reghin în calitate de Operator, colectează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului  (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016.

 

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție.

 

Descarcă: 

-Notificare - Informare prelucrare date    

-Model consimțământ     

-Cerere acces prelucrare date    

-Cerere rectificare     

-Cerere stergere     

-Cerere restricționare     

-Cerere portabilitate     

-Cerere opoziție