În conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 art.76 şi ale OUG nr.63/2010 art.76^1, prin care ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe pagina de internet a registrului datoriei publice locale şi a registrului garanțiilor locale, vă facem cunoscute aceste registre pentru împrumuturile pe care Primăria Municipiului Reghin le are contractate de la bănci:


Subregistrul datoriei publice interne locale

Subregistrul garantiilor locale pentru împrumuturile acordate