PROGRAM AUDIENTE PRIMAR :

 

LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
--10:00-13:00--

Primarul acordă audiențe pe următoarele probleme:     

     - abuzuri

     - buget local

     - calamități

     - privatizare

     - impozite şi taxe

     - intreprinderi mici şi mijlocii

     - sistematizare

     - construcții

     - disciplină în construcții

     - industrie

     - probleme deosebite nesoluționate

     - nerespectarea termenelor de soluționare a cererilor

     - licitatii

     - inchirieri, concesionari

     - zonare

     - iluminat public

     - igiena si salubrizare

     - servicii comunale

     - spatii verzi

     - starea drumurilor

 

PROGRAM AUDIENTE VICEPRIMAR :

 

LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
-10:00-11:30---

Viceprimarul acordă audiențe pe următoarele probleme:     

     - abuzuri

     - buget local

     - calamități

     - privatizare

     - impozite şi taxe

     - intreprinderi mici şi mijlocii

     - sistematizare

     - construcții

     - disciplină în construcții

     - industrie

     - probleme deosebite nesoluționate

     - nerespectarea termenelor de soluționare a cererilor

     - licitatii

     - inchirieri, concesionari

     - zonare

     - iluminat public

     - igiena si salubrizare

     - servicii comunale

     - spatii verzi

     - starea drumurilor

     - transport in comun

     - asociatii de locatari

     - piete, targuri si oboare

     - protectia mediului

     - ordine publică

     - învățământ

     - cultură, artă, culte

     - sport, sănătate

     - comerț

 

PROGRAM AUDIENTE SECRETAR :

 

LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
---10:00-12:00-

Secretarul acordă audiențe pe următoarele probleme:    

    - Probleme juridice

    - Legea fondului funciar

    - Legea 10/2001- imobile naționalizate

    - Asistență socială

    - Stare civila