ANUNȚ nr. 30.092 /28.03.2019 pentru selectarea unui partener în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind imbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare, implementarea unitară a managementului calității și performanței și crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul UAT MUNICIPIUL REGHIN, care se va depune spre finanțare la POCA 2014-2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”. Proces verbal de evaluare a dosarelor de participare depuse conform anuntului de selectie parteneri

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.29.937/27.03.2019 pentru atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE Servicii de îngrijire la domiciliu în Municipiul Reghin

-Formulare     

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.29.933/27.03.2019 pentru atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE Serviciu mobil de acordare a hranei pentru copii școlarizați la Școala gimnazială nr.4 din Municipiul Reghin ce provin din familii cu situație precară din punct de vedere social, material și financiar, cu risc de abandon școlar

-Formulare  

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.29.929/27.03.2019 pentru atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE Servicii sociale de tip centru de zi pentru copii

-Formulare    

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.29.927/27.03.2019 pentru atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE Servicii sociale cu cazare de tip centru rezidențial pentru copii aflați in sistemul de protecție special 

-Formulare     

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.29.925/27.03.2019 pentru atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE Servicii sociale cu cazare în case de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinți

-Formulare     

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.29.924/27.03.2019 pentru atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE Servicii sociale cu cazare în centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice

-Formulare      

 

ANUNŢUL nr.27.603/11.03.2019 privind selecţia transparentă a partenerilor în vederea depunerii unui proiect în cadrul Apelului de proiecte “EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC” finanţat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 

-Caiet de sarcini

-Anexe


ANUNȚ DE PARTICIPARE Nr. 25.602/21.02.2019 la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE  - ADĂPOST A VICTIMELOR VIOLENȚELOR DOMESTICE

-Caiet de sarcini


ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.28930/23.03.2018 la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE  DE ASIGURARE A MESEI CALDE PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

-Caiet de sarcini  

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE  nr.28.929/23.03.2018 la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE de cazare cu masa pe perioadă determinată pentru persoanele fara adăpost de pe raza Municipiului Reghin

-Caiet de sarcini  

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.28.928/23.03.2018 la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE de îngrijire la domiciliu în Municipiul Reghin

-Caiet de sarcini   

-Anexa

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.28.927/23.03.2018 la atribuirea contractului de Serviciu mobil de acordare a hranei pentru copiii școlarizați la Școala Gimnazială nr. 4 din Municipiul Reghin ce provin din familii cu situație precară din punct de vedere social, material și financiar, cu risc de  abandon școlar

-Caiet de sarcini

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE  nr.28926/23.03.2018 la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE CU CAZARE ÎN CENTRE REZIDENŢIALE DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL REGHIN

-Caiet de sarcini   

-Formulare   

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE  nr./23.03.2018 la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE CU CAZARE ÎN CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPILUL SEPARAT TEMPORAR SAU DEFINITIV DE PĂRINȚI

-Caiet de sarcini  

-Formulare   

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE  nr.28.923/23.03.2018 la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE DE TIP CENTRU DE ZI PENTRU COPII

-Caiet de sarcini   

-Formulare   

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE  nr.28922/23.03.2018 la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE CU CAZARE DE TIP CENTRU REZIDENŢIAL PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIAL

-Caiet de sarcini   

-Anexa 


SOLICITARE DE OFERTĂ    

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de reparații și întreținere sistem de iluminat public – anul 2018”

Caiet de sarcini     

 

Anunt 13.03.2018

 

SOLICITARE DE OFERTĂ  

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate pentru proiectul „Modernizarea transportului public din municipiul Reghin” Cod CPV 79311100-8 Servicii de elaborare de studii  

Caiet de sarcini    

 

SOLICITARE DE OFERTĂ 

Referitor la: Achiziția directă de servicii pentru realizare „Site WEB – MUNICIPIUL REGHIN”, Cod CPV- 72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Caiet de sarcini    

Ghid privind realizarea paginilor web pentru Administratia Publica Centrala si Locala din Romania    

Ghid pentru accesibilizarea paginilor web ale institutiilor publice din Romania  

 

SOLICITARE  DE OFERTĂ nr.52.771/29.09.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Furnizare echipamente de protecție”, codul CPV 18143000-3 -  Echipamente de protectie (Rev.2)

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.37.951/17.05.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de consultanță de achiziții publice și  investiții” CPV 79418000-7 Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor(Rev.2)

Caiet de sarcini   

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.37.946/17.05.2017

Referitor la: Achiziția directă de produse „Materiale igienico-sanitare”

Necesar

 


SOLICITARE DE OFERTĂ nr.37.945/17.05.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de supraveghere  și intervenție la Muzeul Etnografic Reghin, Casa de Cultură ”George Enescu”, Casa de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară și Centrul de Informare Turistică din Municipiul Reghin „  cod CPV 79714000-2 Servicii de supraveghere

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.37.944/17.05.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de pază și monitorizare Parc Central str. P-ța Petru Maior și Piațeta din strada Libertății F.N. din Municipiul Reghin„

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.37.942/17.05.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de pază  la Instituțiile de învățământ din Municipiul Reghin”

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE  DE OFERTA nr.37.776 din 17.05.2017 

Referitor la: Achiziția directă de produse „Materiale de curățenie şi întreținere"

Necesități minime obligatorii 

 

SOLICITARE  DE  OFERTA nr.35.494 din 27.04.2017 

Referitor la: Achiziția directă de produse „Substanțe chimice pentru tratarea apei în bazinele Ștrandului Municipal Reghin” CPV 24962000-5 Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.408 din 06.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de îngrijire la domiciliu în Municipiul Reghin – Servicii sociale conform Anexei 2B din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice”

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.407 din 06.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii sociale de furnizare pentru Centru de zi-acordare masă  pentru copiii școlarizați la Școala Gimnazială nr.4 din Municipiul Reghin”

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.406 din 06.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de produse „Mașină de tăiat asfalt și Mașină de găurit cu percuție” cod CPV 43830000-0 – Scule cu motor

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.404 din 06.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de asigurare a mesei calde pentru cantina de ajutor social”, cod CPV 55510000-8 - Servicii de cantină (Rev.2)”

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.402 din 06.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de „SERVICIU SOCIAL- ADĂPOST PENTRU PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST din Municipiul Reghin”

Caiet de sarcini

 

OLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.242 din 05.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de produse „Piese de schimb pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Secției de Drumuri și Poduri ” cod CPV 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

Anexa

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.241 din 05.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de produse „Materiale pentru reparații și întreținere la Secția Drumuri și Poduri și Secția Sere și Zone Verzi aparținând Municipiului Reghin” cod CPV 44100000-1 Materiale de construcții şi articole conexe, 44111100-2 Cărămizi,  44111200-3 Ciment, 44192200-4 Cuie

Anexa

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.240 din 05.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de produse „Piese de schimb pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Secției de Drumuri și Poduri ” cod CPV 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

Anexa

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.239 din 05.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de produse „Materiale electrice pentru reparații și întreținere la Secția Drumuri și Poduri și Secția Sere și Zone Verzi aparținând Municipiului Reghin” cod CPV 31320000-5 Cabluri de distribuție a curentului electric, 31512100-9 Becuri cu halogen, liniare,  31531000-7 Becuri, 31531100-8 Tuburi electrice

Anexa

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.33.237 din 05.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de produse „Elaborarea și livrarea tichetelor și abonamentelor de parcare” cod CPV 22000000-0 Imprimate şi produse conexe

Anexa

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.33.071/04.04.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de întocmire Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Reghin”, codul CPV 79311000-7 Servicii de studii

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.32.584/30.03.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de supraveghere, întreținere și reparare a centralelor termice din dotarea blocurilor ANL”

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.32583/30.03.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de întocmire scenariu la incendiu și documentație aferentă obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Școala Gimnazială nr. 4 Apalina din Municipiul Reghin”

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 32.405/29.03.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de amenajare a fondului forestier proprietatea Municipiului Reghin, județul Mureș”

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.32.256/29.03.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de medicina muncii pentru anul 2017” 

Caiet de sarcini

 

Solicitare de oferta nr.32.183 din 28.03.2017

Referitor la: Achiziția directă pentru "Lucrări de semnalizare rutieră (marcaje rutiere) în Municipiul Reghin pentru anul 2017", cod CPV 34922100-7 Marcaje rutiere, 45233221-4 Lucrări de marcaj rutier

Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ 26.726 din 17.02.2017 

Referitor la: Achiziția directă de mobilier și echipamente specifice pentru implementarea proiectului „Centrul de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în Municipiul Reghin”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE Grants „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată”, cod proiect RO11

Caiet de sarcini

Formulare