REGHIN - REPERE CRONOLOGICE


1228 - prima atestare documentară a Reghinului sub denumirea REGUN

1241, 15 aprilie – Tătarii invadatori ajung în Valea Mureșului, devastează și Reghinul, pe atunci cu cca 600 de locuitori.

1285 - 0 nouă invazie a tătarilor pustiește localitatea Reghin și satele din jur. Locuitorii au fost torturați, uciși și risipiți.

1330 - Este terminată biserica evanghelică, construcție în stil gotic. În mai multe rânduri a fost mistuită de incendii.

1332 - Reghinul este reședința unui Capitlu bisericesc, căruia îi plătesc zeciuială nouă comunități religioase din împrejurimi.

1361 - Este confirmat de către Voivodul Transilvaniei, dreptul orașului Cluj de a avea comerț liber cu Reghinul. Drept întărit și la 1368 și cu orașele Sibiu, Bistrița, Mediaș, Sighisoara.

1423 - "PARA INDIANA" sau țiganii apar pentru prima dată în TRANSILVANIA și la marginea unor localități din jurul Reghinului.

1427 - Este amintit, pentru prima dată Reghinul ca târg: OPPIDUM

1434 - Este confirmat dreptul Reghinului de a ține târguri săptămânale, drept pe care îl avea de pe la 1350.

1483 - Este consemnată prima școală orășenească în localitate.

1484 - Existau în localitate 14 calfe de cizmari, în cadrul celei mai vechi bresle a cizmarilor.

1501 - Este consemnat "CASTRUM REGEN"

1535 - Mare foamete - grâul foarte scump - multe victime în rândul populației din localitate și din împrejurimi.

1551 - localitatea primește dreptul de a judeca, fixându-se ca instanță de apel, judecătoria din Bistrița și Universitatea săsească din Sibiu

1555 - Este construit zidul orașului în partea de jos a bisericii săsești.

1560 - Sunt amintite breslele curelarilor și pielarilor uniți cu breasla cizmarilor.

1570 - Este menționata breasla măcelarilor.

1619 - Este elaborat regulamentul școlar numit "Canoanele sau Statutele" ce a fost valabil peste o sută cincizeci de ani.

1630 - Comerț intens cu produsele morii de hârtie și a fabricii de faianță din Gurghiu, înființată încă din 1561.

1661, 11 ianuarie - Dieta Transilvaniei, ce s-a ținut la Reghin, alege ca principe al Transilvaniei pe loan Kemény. A fost an de ciumă.

1662, 22 ianuarie -În bătălia de la Seleușul Mare, cu turcii, loan Kemény moare în luptă, iar Reghinul este atacat și jefuit de turci.

1700 - S-a construit Parohia reformată din lernuțeni cu 510 suflete.

1701 - Clujul cumpără, pentru repararea fortăreței locale, 1058 scânduri de stejar din Reghin.

1708, 19 septembrie - Reghinul a fost incendiat de curuți. Au fost mistuite de flăcări biserica săsească, școala și multe case particulare. A fost cucerit și distrus castelul din Gurghiu.

1712, 19 noiembrie - A fost o mare inundație datorită ieșirii Mureșului și a Gurghiului. Foarte afectat a fost Ideciul de Jos.

1717 - Ultima invazie a tătarilor. Este consemnat faptul că zidul bisericii avea în jurul lui un șant cu două porți ridicabile.

1725 - Se despart complet și definitiv meseriașii cizmari (Schuster) de tăbăcari și pielari

1728 - La 5 mai se editează și se publică privilegiile Reghinului confirmate de Carol VI.

1736 - Se întemeiază Parohia romano-catolică din oraș.

1740 - Se produce un devastator incendiu ce transformă o mare parte din oraș în moloz și cenușă.

1750 - A izbucnit un puternic incendiu ce s-a extins și asupra străzilor de jos ale orașului. A ars și școala de fete de pe strada Rațelor.

- Porumbul numit și "Grâul turcesc" interzis a fi cultivat încă din 1686, se extinde luând locul, aproape în întregime culturilor de ovăz și mei.

- Sunt consemnate conviețuirea a 88 suflete de români în Reghinul-maghiar.

1755 - S-a încheiat contract cu breasla măcelarilor și a blănarilor din Reghin privind tăierea mieilor și comercializarea pieilor de miel.

- Au fost turnate clopotul mare din turnul bisericii săsești și încă trei clopote folosite pentru chemarea la slujbă, înmormântări și festivități. Cel mare se folosea numai la anunțarea incendiilor și a marilor pericole.

1762, 12 martie - Guberniul regal confirmă independența judiciară a orașului Reghin față de Comitat.

1772 - Reghinul este consemnat în Transilvania ca localitate renumită în cultivarea viței-de-vie și producerea unor vinuri foarte bune.

1773, 19 iunie - losif, fiul Mariei Tereza, viitorul împarat al Imperiului, trece prin Reghin

- La 11 iulie, la întoarcere, losif II se oprește pentru a doua oară în Reghin. Este cazat la casa Dr. Schuller.

1779, 19 septembrie - Se inaugurează renovarea completă a bisericii evanghelice. Se cânta pentru prima dată pe noua orgă.

- Se practică mai intens distilarea rachiului "mina de aur" pentru cei din Reghin, pâna la 1848.

- Apar comercianții de lemn prin plutărit pe Mureș de la Lunca Bradului până la Arad drumul făcându-se în trei săptămâni.

1781, 19 mai - S-au pus 17 pietre de hotar între pământurile Reghinului și ale celor din Magyar-Reghin.

- Se termină construcția bisericii romano-catolice din Reghin. La 12 iunie s-a instalat cu mare solemnitate globul pe turnul bisericii. Până atunci catolicii frecventau biserica de curte ale baronului Bornemissza din Apalina.

1782 - Se construiește școala de lângă biserica romano-catolică și se angajează primul învățător public.

1784 - Primăria avea o fabrica de bere.

1799,31 ianuarie - Contele Kemény a preluat administrația asupra Reghinului.

1790 - S-a construit fabrica de porțelan de la Gurghiu .

1801 - Reghinul obține confirmarea dreptului de judecată "peste viață și moarte".

1811, primavara - Spitalul regimentului din Petelea este transferat la Reghin (azi clădirea de pe Mihai Viteazul-145). Spitalul avea o bucătărie și patru saloane cu 100 de bolnavi. Bugetul spitalului era alcătuit din contribuția populației.

- Începe construcția bisericii greco-catolice (piața de joi) prin contribuția publică și a câtorva mari comercianți: Bárdosi, Munteanu, Marinovici, Olteanu, Nonu, etc.

1812 - Se folosește pentru prima dată în Reghin - porțelanul.

1813 - Conducerea orașului era formată din: primar (Bürgermeister), un viceprimar și șapte consilieri.

Funcționarii primăriei au fost: un notar, trei controlori financiari, un comisar, un expeditor, un chirurg, șase paznici, patru păzitori de livezi, păduri, un temnicer, un judecător, o femeie de serviciu, o moașă.

1818 - Se pavează prima cărare pe strada principală cu piatră de Mureș

1822, 25 iulie - S-a născut la Reghin losif Haltrich - personalitate culturală complexă.

1828 - S-a născut scriitorul Koós Ferenc.

1829 - Școala de fete de pe strada Rațelor funcționa cu două clase.

1838 - Se înființează o școală elementară pentru copiii românilor care au venit în oraș din localitățile din jur.

1839 - S-a instituit un serviciu de poliție condus de un magistru, un adjunct și un secretar.

1844 - Avuția orașului, cu circa 5 000 de locuitori se ridică la 116561 florini, din care 16255 florini, valoarea moșiilor, restul a fost capital.

- Bugetul localității a fost format din 27 571 florini, venituri și 22 453 florini cheltuieli.

1848 – sfârșitul lunii octombrie –începutul lunii noiembrie - "trei zile tragice ale Reghinului", orașul a fost distrus prin invazie, incendiu și jaf.

1850 - Împrumut de la stat pe 50 de ani în valoare de 210000 de florini, pentru refacere. Banii au fost dați cu împrumut populației cu dobânda minimă pe aceeași perioadă.

1863, la 15 ianuarie - REGHINUL A FOST RIDICAT LA RANG DE MUNICIPIU în rândul orașelor privilegiate. A avut loc "Nunta de Aur" a orașului.

1866 - Se constituie Societatea de comerț cu plute pe Mureș, participă 19 asociați din Reghin.

1867 - Se constituie Societatea pentru regularizarea Mureșului, apoi în 1870-1873 regularizarea râului Gurghiu.

1874 - Se înființează Despărțământul Reghin al Astrei.

1876 - Funcționează prima tipografie.

1882 - Reghinul avea 8074 de locuitori, din care 2522 germani, 1577 români, 2564 maghiari, 1341 de evrei.

1887 - Funcționau în oraș 15 asociații industriale pe meserii, după modelul breslelor: tăbăcarii, croitorii, cizmarii, dogarii, cojocarii, etc.

1895 – Funcționau în oraș patru fabrici de spirt.

1905 - Se dă în folosință linia îngustă Reghin-Lăpușna.

1910 – Funcționau în oraș 708 ateliere în diferite meserii, 50 de ateliere în Reghin-sat, 23 de ateliere în satul lernuțeni și 17 ateliere în Apalina, cuprinzând maiștri, calfe și ucenici.

1911 - Se termină construcția uzinei electrice de pe brațul morii al Mureșului - a fost renovată în 1988. Funcționau în oraș 42 de motoare electrice pentru producerea energiei.

1914 - 1918 - Orașul participă în războiul mondial cu peste 1500 de recruți și ofițeri; lupte în zona Răstolița-Deda, Chiher-Beica. Organizarea, participarea la adunarea populară de la Alba-Iulia de la 1 Decembrie 1918 a fost pregătită de către Consiliul Național Român județean cu sediul în Reghin.

1918 - Odată cu întreaga Transilvanie, Reghinul va face parte din Regatul României Mari. (excepție perioada 1940-1944)

1919 - Se deschide Școala civilă de băieți - primele două clase au funcționat sub conducerea Consiliului Diligent din Transilvania.

1920 - Școala civilă de băieți va fi transformată în liceu de stat – actualul liceu "Petru Maior", ce a funcționat în mai multe clădiri: pe strada Petru Maior, în actualul cămin de copii, pe strada Școlii, în actuala clădire a Gimnaziului de Stat ,,Augustin Maior", pe strada Pomilor, în clădirea Școlii Generale Nr.6.

1922 - Se înființează o fabrică de prelucrare a buștenilor din lemn de rezonanță, care se primeau spintecați de la fabrica de cherestea din lerbuș.

1922 - 1926 - funcționează firma A.G. Hiag, cu un capital de 2,5 mil. lei ce va ajunge la 4 milioane lei. Firma construiește, pe actualul sector AGROMEC, o fabrică de cherestea înzestrată cu mașini cu aburi și trei gatere. În anul 1926 se transformă în SA "Transilvania", care din 1930 produce rezonanțe, iar din 1978, lăzi.

1923 - Este construit Spitalul orășenesc, refăcut între anii 1930 - 1934, apoi extins cu noi secții în 1955 - 1962.

- Apare publicația săptămânală reghineană "Glasul Poporului", sub redacția lui Teodor Bogdan. Își va înceta apariția în 1931.

1924 - Existau în oraș 160 de firme comerciale, în majoritate cu capital privat. Din acestea, 42 firme desfăceau mărfuri "en gros", dintre care 7 firme vindeau spirt, 9 firme vindeau vin și 4 firme vindeau vite.

1925 - Reghinul producea 160 mii metri cubi cherestea (producția de cherestea pe tară a fost de 3 milioane metri cubi).

1925 - SA "Foresta Româna" (Societate anonimă româno-italiană) avea o hală de fabricare a lăzilor, 12 gatere și 698 salariați.

- Existau în oraș 4 fabrici de pielărie.

- Adunarea Astrei, ținută la Reghin, a ales ca președinte pe Vasile Goldis.

- Apare "Semănătorul", publicație reghineană săptămânală, ce își va înceta apariția în 1938, animator Enea Popa.

1927 - Fabrica de prelucrare a buștenilor de rezonanță devine societate "Lehel și Diamannstein" ce producea anual 3 vagoane de cherestea de rezonanță, un vagon de "Sârma de lemn" și părți pentru instrumente muzicale (funduri și capace pentru viori, violoncele și contrabași).

- Fabrica de talpă "Schwab Ferenc" producea anual 243 tone de talpă și pielărie diverse.

1928 - Se deschide o fabrică de trăsuri ce vinde și pe piața turcească de unde primește "Medalia la export". Își încetează activitatea în 1940.

- Casa de Economii și Credite, înființată în 1865 avea un fond de 50 milioane lei și realiza un venit de 765 847 lei.

- Banca Comercială și Industrială SA avea un fond de baza de 2 milioane lei.

- Banca "Mureșana" dispunea de un fond de 3 milioane lei și o rezervă de 1,2 milioane lei.

1929 - 1933 - Anii de criză economică de supraproducție ating și viața economică a Reghinului.

1929 - Încep lucrările de renovare la biserica evanghelică care se vor încheia în anul următor. În anii 1959 - 1961 au avut loc lucrări de consolidare.

1933 - Apare publicația reghineană "Glasul Șomerilor", editată de Ion Șularu. Apare și publicația săptămânală "Credința", inițiator Vasile Netea.

1937 - 1939 - Se construiește Casa de cultură.

1940 - Reghinul trece, odată cu Ardealul de Nord, în administrația maghiară prin odiosul Dictat de la Viena din 30 august.

1944, 13 mai - Au fost adunati evreii din Reghin, iar dupa câteva saptamâni au fost transportati cu trenul spre o destinatie necunoscuta.

- Existau în oras 4 institutii bancare si de credit si doua sucursale ale unor banci din alte orase.

- În septembrie au loc mari lupte în zona Reghin-Chiheriu de Sus, Urisiu-Nadasa cu participarea Corpului I vânatori de munte, venit de la Brasov. La 29 septembrie orasul este eliberat.

- Existau în oraș 7 unități de învățământ de stat și 7 unități de învățământ confesional.

- La 15 noiembrie apare publicația reghineană bilingvă: "Egalitate-Egyenlöség", ce își va încheia apariția în 1945.

1945 - Bilanțul distrugerilor de război în rândurile obiectivelor economice (industrie forestieră, cai ferate, poduri, drumuri) a fost de 90%.

- Frecventau școala generală din Reghin 1020 de elevi cu 32 de învățători.

1946, 24 noiembrie - Mare demonstrație în oraș, cu peste 1500 de participanți.

- Gimnaziul, snfiintat în 1920, devine liceul "Petru Maior".

- A murit Ariton Popa ce a functionat din 1906 ca protopop de Reghin.

1947, in noiembrie - Se reorganizeaza Despartamântul Astrei la Reghin.

- Se înfiinteaza Biblioteca publica cu sediul la Casa oraseneasca de cultura, apoi din 1950 în actualul local.

- Au loc demonstratii de strada instigate si organizate de catre comunisti.

1948, 11 iunie - Au fost nationalizate de statul comunist toate întreprinderile particulare si societatile economice din oras, între care: "Foresta Româna", "Transilvania" SA, SA "Reghinul", "Mara si Vulturul", "Farkas si Mendel" etc.

- Se deschide scoala pedagogica la Reghin.

1949 - Proprietățile agricole confiscate de regimul comunist formează I.A.S.-ul Reghin.

1950 - Rețeaua de distribuție a apei potabile din oraș a fost de 2,1 km. În 1965 a fost de 19,9 km, iar din 1978, de 48,5 km.

- Este înființată școala de tractoriști cu sediul în actualul muzeu etnografic. Mutată la Tg.Mureș este reînființată la Reghin în 1961. Din 1976 devine liceu de mecanici agricoli, apoi școala profesională și agro-industrială.

1952 - Echipa de fotbal Avântul Reghin promoveaza pentru prima data în divizia B, iar trei ani mai târziu joaca în divizia nationala A. Un an mai târziu retrogradeaza.

1953 - Este înființată, în castelul grofului din Apalina, școala pentru deficienți mintali. La început au fost 120 de copii asistați.

- Intra în functiune fabrica IUPS, cu productie de utilaj forestier si piese de schimb.

1954 - Scoala pedagogica din oras devine scoala medie.

1956,15 martie - Reghinul avea 18091 locuitori; în 1966 avea 23295 locuitori; în 1977 avea 29846 locuitori; în 1980, peste 34800, iar în 1992, erau 39240 locuitori.

- Termină ultima promoție a școlii pedagogice din Reghin ce a dat până atunci 591 de învățători.

1957 - Este demolat pavilionul de agrement din parcul orașului. A început și defrișarea parcului, dar a fost oprită la timp.

1959 - Începe construcția blocurilor de locuințe din strada Școlii, din Parcul popular și actualul cartier Mihai Viteazul. Sunt terminate, eșalonat, în 1960 - Este înființat Muzeul Etnografic din actualul local de pe strada Vânătorilor.

- Începe amenajarea parcului din centrul orasului, pe fosta piata saptamanala. Piatra cubica si de râu este scoasa, se planteaza puieti. Sunt amenajate ronduri de flori.

1962 - Într-o campanie de colectivizare uriasa si fortata - la capatul acesteia este constituita Gospodaria Agricola Colectivă, apoi Cooperativa Agricolă de Producție Reghin, desființată în 1990.

1963 - A murit Augustin Maior, născut la Reghin, la 22 august 1882.

1968 - Este modernizata calea ferata Târgu-Mures - Reghin - Deda.

1969 - Este ridicat bustul lui Petru Maior în parcul central al orasului, opera a artistului plastic Ion Vlasiu. Două busturi (bronz și piatră) se află acum în proprietatea Liceului "Petru Maior", respectiv Gimnaziul de Stat "Augustin Maior"

1969 - Moare Al. Ceușan, născut la Reghin la 1898, avocat și publicist, autorul lucrării despre Revoluția din 1848 din Reghin, publicată cu titlul "Vremuri de osândă".

1970, mai - Inundații catastrofale în întreaga Transilvanie. Reghinul, aflat la confluenta Muresului cu Gurghiul, a fost zguduit puternic de aceasta uriasa calamitate.

1974 - S-au construit: abatorul de pasari, fabrica de lapte si fabrica de bere.

1978 - Este terminata centrala telefonica automata.

1989 - "Epoca de aur", instaurata si intarita permanent, intrase în criza. Sosise sfârsitul.

- La 22 decembrie, vinerea după orele 12 mari demonstrații revoluționare în oraş. Se constituie Frontul Salvării Naționale. Până la alegerile din mai 1990 Biroul Executiv al Consiliului de Uniune  Naționala a fost format din Ioan Tuşnea, preşedinte, Marian Traian – primar, Bexa Simion secretar şi Szabó Rudolf, Müller Kurt, Pop Mihai – membri

1990, ianuarie, februarie -Iau ființă partidele: P.N.T.C.D., P.N.L., P.S.D., U.D.M.R. În același an au apărut și alte partide, asociații, organizații și societăți culturale precum: Frăția Românească, apoi Vatra Românească și Partidul Unității Naționale Române.

1990. 19-20 martie- mari demonstrații şi confruntări româno-maghiare la Târgu-Mureş, cu victime şi consecințe regretabile. Demonstrații şi la Reghin fără urmări tragice.  

-Apare primul număr al Gazetei Reghinului - aprilie 1990 – coordonator N.Băciuț-director Marin Şara.

1991-Se înființează Asociația Culturală Kemény János. Conducerea se compune din: Böjte Lidia preşedinte, Dr. Török Béla vicepreşedinte.

1992-Alegeri locale - primar Eremia Pop - viceprimar Balázs Ludovic.

1994-Reghinul este ridicat la rangul de municipiu       

-Apare periodicul-Opinia Reghineană-director M.Nădăşan.

1996-La 3  iunie au loc alegeri locale - primar este desemnat Marian Traian - Consiliul local este alcătuit din 21 deputați.

1999. martie-Apare ziarul “Szászrégen és Vidéke”. Din grupul de inițiere fac parte:  Pakó Benedek preot romano-catolic, Márk Endre, Bíró Donát,  Darvas Ignác, Kunsági István profesori, Dr. Blága József medic, Bartha József preot reformat, Böjte Lidia profesoară, Adorjáni László, Madaras Péter, şi primul redactor şef Csernátoni József profesor.

1999-În 20 aprilie mari inundații în județul Mureş şi în Reghin mai ales pe câmpuri. Au fost inundate peste 30 de case în Cartierul Câmpului şi Iernuțeni - DN 15 spre Târgu Mureş a fost blocat.

     -Apare – Semnal - publicație reghineană multilingvă-editor Alex.Şomodi.

2000-Pe 4 iunie au loc alegeri locale pentru Primăria oraşului-candidează 13 pretendenți pentru funcția de primar, 327 candidați pentru 21 locuri de consilieri locali. În turul doi –primar a fost reales Marian Traian. 

     -Este dezvelit bustul lui Mihai Eminescu,în fața bisericii ortodoxe-protopopiat. Semicentenarul Bibliotecii Municipale Petru Maior.

2001-O jumătate de secol al producției de instrumente muzicale la Reghin - este ridicat monumentul viorilor din fața bisericii evanghelice. 

2002-La 22 mai pleacă în eternitate Cardinalul de Reghin, Alexandru Todea, o personalitate emblematică a oraşului.

2003-Se împlinesc 775 de ani de la prima atestare documentară a Reghinului.

2004-Iunie-alegeri locale pentru municipiu - Nagy András - primar, Sorin Pui - viceprimar şi 19 consilieri municipali.

2005-Pe 1 iulie intă în circulație-leul nou cu paritatea de 10.000 lei vechi la un leu nou. 

       -În județul Mureş au fost mari inundații la Răstolița,Stânceni şi mai sus. Reghinul a scăpat fiind protejat de digurile realizate după inundațiile din 1970. S-a revărsat Pârâul Trandafrilor in zona Strada Toamnei-Strada Rozmarinului-Canalul Morii, fără pagube însemnate.

       -iulie: A început reabilitarea unor străzi, reasfaltare, canalizare – precum Strada Duzilor, Râului, apoi Strada M.Eminescu şi Călăraşi. S-a început amenajarea trotuarelor din zona: Piața Mare, Strada Sării etc., cu dale ornamentale.

2008-alegeri locale pentru municipiu - Nagy András - primar, Precup Maria - viceprimar şi 19 consilieri municipali.

2012-alegeri locale pentru municipiu - Precup Maria - primar, Gliga Daniel-Gabriel - viceprimar şi 19 consilieri municipali.

2016-alegeri locale pentru municipiu - Precup Maria - primar reales, Márk Endre Dezső - viceprimar şi 19 consilieri municipali.