Proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre

privind modificarea art 1 din HCL Reghin nr.33/28.02.2019 privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului - teren, situat în...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind modificarea art 1 și art 3 din HCL Reghin nr.34/28.02.2019 privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren-și...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind modificarea art 1 și art 3 din HCL Reghin nr.35/28.02.2019 privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren-și...

Citește mai mult

Proiect de hotarâre

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului - teren în suprafață de 12mp, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin,...

Citește mai mult

Proiect de hotarâre

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiție ”Extinderea canalizare menajeră cu...

Citește mai mult

Proiect de hotarâre

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiție ”Extinderea și reabilitarea corpurilor...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință pe lunile MAI-IUNIE 2019

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Lubaczow-Polonia, în perioada 4-7 mai 201

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Comisia de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea PUZ – STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUIRE ȘI REGLEMENTARE INFRASTRUCTURĂ, IDENTIFICAT ÎN CF 58638, CF 58639, CF 58665, CF...

Citește mai mult