Proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre

privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţie „Asigurarea mobilităţii în municipiul Reghin,...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea politicii locale de parcări pentru proiectul „Asigurarea mobilității în Municipiul Reghin, jud. Mureș”

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea deplasării unei delegații a Liceului Tehnologic „Petru Maior ” Reghin în localitatea Vianen-Olanda, în perioada 12-16 februarie 2019...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea ”Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului artificial mobil amplasat în municipiul Reghin, Parcul Tineretului, nr.3,...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 3449/16.02.2015 dintre Municipiul Reghin și Asociația „Fanfara Municipiului Reghin”

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind activitatea de valorificare de către Ocolul Silvic Reghin în anul 2019 a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind stabilirea modalității de valorificare și a prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al Municipiului Reghin...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind modificarea sumei cu care Municipiul Reghin s-a constituit parte civilă prin HCL Reghin nr.18/2018

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai –consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC...

Citește mai mult