Proiecte de hotărâri

Proiect de hotarâre

privind completarea HCL nr.134/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate- personal...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind modificarea anexei nr.II la Hotărârea Consiliului Local nr.73/2018

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință pe lunile IANUARIE-FEBRUARIE 2018.

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite și terenurile...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind schimbarea destinației din locuință de serviciu în locuință a apartamentului nr.88 din imobilul - bloc de locuințe - situat în Reghin, b-dul...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție ”Lărgire...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Reghin precum și  Regulamentul de funcționare a...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind activitatea de valorificare de către Ocolul Silvic Lunca Bradului în anul 2019 a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea achiziționării serviciilor de reprezemtare juridică a instituției în Dosarul nr.5879/102/2011*înregistrat la  Tribunalul...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2018

Citește mai mult