Hotărârile Consiliului Local Reghin

HOTĂRÂREA NR. 252

Din 22.11.2018 privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală extraordinară a...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 251 

Din 22.11.2018 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului – teren și construcție, situat în Reghin, str. Castelului, nr. 84, aparținand...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 250

Din 22.11.2018 privind acceptarea donației imobilului- teren în suprafață totală de 6933 mp, situat în municipiul Reghin, strada Susenii Noi, nr....

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 249

Din 22.11.2018 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Reghin, în anul...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA  NR. 248

Din 22.11.2018 privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior ce se va recolta din fondul forestier al

Municipiului Reghin...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 247

Din 22.11.2018 privind modificarea sumei cu care Municipiul Reghin s-a constituit parte civilă prin HCL Reghin nr. 18/2018

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 246

Din 22.11.2018 privind schimbarea destinației din locuință în locuință de serviciu a apartamentului nr.115 din imobilul - bloc de locuințe - situat în...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 245 

Din 22.11.2018 privind modificarea Anexei la HCL Reghin nr.135/28.06.2018 privind aprobarea sprijinului financiar acordat în conformitate cu...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 244

Din 22.11.2018 privind rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2018

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR. 243

Din 22.11.2018 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația ”Sportul pentru Sănătate Mureșan” în vederea organizării și...

Citește mai mult