Hotărârile Consiliului Local Reghin

HOTĂRÂREA NR.26

Din 31.01.2019 privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Liceului Tehnologic  „Petru Maior ” Reghin în localitatea Vianen– Olanda, în perioada...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.25

Din 31.01.2019 privind aprobarea ”Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reghin pentru...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.24

Din 31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului artificial mobil amplasat în municipiul Reghin, Parcul...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.23

Din 31.01.2019 privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 3449/16.02.2015 dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia „Fanfara Municipiului...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.22

Din 31.01.2019 privind activitatea de valorificare de către Ocolul Silvic Reghin în anul 2019 a masei lemnoase din fondul forestier proprietate...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.21

Din 31.01.2019 privind stabilirea modalității de valorificare și a prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.20

Din 31.01.2019 privind modificarea sumei cu care Municipiul Reghin s-a constituit parte civilă prin HCL Reghin nr. 18/2018

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.19

Din 31.01.2019 privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală extraordinară a...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.18

Din 31.01.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, precum și amplasamentele pe care se vor derula...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.17

Din 31.01.2019 privind aprobarea Planului  de măsuri privind Incluziunea socială a cetățenilor români de etnie romă din Municipiul Reghin, pentru ...

Citește mai mult