Hotărârile Consiliului Local Reghin

HOTĂRÂREA NR.67

Din 08.04.2019 privind desemnarea Directorului Interimar al CSM ”Avântul” Reghin

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.66

Din 28.03.2019 privind modificarea Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului public de salubrizare din Municipiul Reghin nr....

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.65

Din 28.03.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal "Avântul" Reghin aprobat...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.64

Din 28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Reghin

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.63

Din 28.03.2019 privind prelungirea termenului de închiriere a locuințelor pentru tineri, construite și date în exploatare prin programele derulate de...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.62

Din 28.03.2019 cu privire la prelungirea termenului de închiriere a locuințelor sociale, situate în Reghin, str. Arenei, nr. 19, județul Mureș.

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.61

Din 28.03.2019 privind aprobarea Organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Reghin

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.60

Din 28.03.2019 Privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru perioada martie - decembrie 2019, pentru copiii care frecventează Centrul...

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.59

Din 28.03.2019 PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, IDENTIFICAT ÎN CF 61141 REGHIN, STR. RÂULUI nr. 16

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.58

Din 28.03.2019 privind completarea anexei la HCL nr. 23/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al municipiului Reghin și aprobarea...

Citește mai mult