1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reghin, servicii si comerț, compusă din:

-dl.   DANCIU GAVRIL - președinte
-dna LUCA DANIELA   - secretar
-dl.   NAGY ANDRÁS
-dl.   GYŐRFI STEFAN    
-dl.   CENGHER IONUȚ OVIDIU

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură, compusă din:

-dl. MARIAN OVIDIU MIHAI - președinte
-dl. PUI DRAGOȘ CRISTIAN - secretar
-dl. MÁRK ENDRE DEZSŐ
-dl. KELEMEN SZABOLCS
-dl. RUS DAN DORUL

3. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, culte şi protecție socială, tineret şi sport, compusă din:

-dna DEMETER MARIA - președinte
-dna GRAMA FLORINA MĂDĂLINA - secretar
-dl.   HOREA GHEORGHE
-dna TUDOR VERONKA
-dl.   BÎNDILĂ CLAUDIU GABRIEL

4. Comisia pentru administrarea publică locală, juridică, apărarea drepturilor şi libertăților cetățeneşti, a ordinii publice, relații cu cetățenii şi probleme ale minorităților, de asociere cu alte consilii locale şi agenți economici din țară şi străinătate, de stabilire a legăturilor de colaborare, cooperare si înfrățire cu localități din țară şi străinătate, compusă din:

-dl.   PĂDUREAN MIHAI – președinte

-dl.   KELEMEN SZABOLCS -  secretar

-dl.   PUȘCAȘ ALEXANDRU

-dl.   BODÓ  IÓZSEF ZOLTAN

-dl.   CIOBA DOREL-IOAN