Proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre

privind concesionarea prin licitație publică a imobilului – teren și construcție, situat în Reghin, str. Castelului, nr. 84, aparținand domeniului...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind acceptarea donației imobilului- teren în suprafață totală de 6933 mp, situat în municipiul Reghin, strada Susenii Noi, nr. 39-41, cu acces și...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământ preuniversitar din Municipiul Reghin, în anul școlar 2018-2019

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior ce se va recolta din fondul forestier al Municipiului Reghin pentru anul de...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind modificarea sumei cu care Municipiul Reghin s-a constituit parte civilă prin HCL Reghin nr. 18/2018

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind schimbarea destinației din locuință în locuință de serviciu a apartamentului nr.115 din imobilul - bloc de locuințe - situat în Reghin, b-dul...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind modificarea Anexei la HCL Reghin nr.135/28.06.2018 privind aprobarea sprijinului financiar acordat în conformitate cu prevederile O.G....

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2018

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația ”Sportul pentru Sănătate Mureșan” în vederea organizării și desfășurării...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre

privind aprobarea deplasării unei delegații în Bourg-la-Reine, Franța ,în perioada 29 noiembrie - 3 decembrie 2018, în vederea participării la...

Citește mai mult