Consultați Planul Urbanistic General în lucru. madeinreghin.wordpress.com/2017/01/06/studii-de-fundamentare-pug/