Az alábbi okmányokhoz férhetnek hozzá:

Ezeket áttekintheti, vagy kinyomtathatja a Microsoft Word, vagy a Microsoft Word Viewer  ingyenes program segítségével, melyeket a Microsoft bocsát a rendelkezésére.

Az állampolgárok nyilvános információkhoz való szabad hozzáférésének jogát az 544/2001-es törvény biztosítja.

Ha ön közalkalmazott, választott tisztviselő, ha egy civil szervezetnek dolgozik, vagy ha egyszerű állampolgár, az Útmutató lehetővé teszi, hogy hozzájusson a nyilvános információkhoz. Ez nem kedvezmény, hanem az ön joga.

 

1.Miért jógosult erre ön?

Mert:

- adófizető polgár;

- felelős ön is, és tudni akarja, miként használják fel a közpénzeket;

- akiket megválasztott be kell tartsák igéreteiket;

- a közalkalmazottak az önök szolgálatában állnak és nem fordítva;

- a közhivatalok egyre átláthatóbbak;

- egyszóval, mert ez az ön joga;

 

2.Milyen törvények szabályozzák a nyilvános információkhoz való hozzájutást?

- Az Emberi Jogok Nemzetközi Nyilatkozatának 19. cikkely.

- Románia Alkotmányának 31. cikkelye;

- 544/2001-es Törvény;

- az 544/2001-es Törvény alkalmazási módszere;

 

3.Miért fontos Románia számára az Állampolgárok szabad hozzáférhetősége a nyilvános információkhoz c. 544/2001-es Törvény?

Mert:

- Fontos lépést jelent a demokrácia megszilárdításában;

- intézményesíti az átláthatóságot az állampolgárok és a közhivatalok között;

- az állampolgár és a közhivatalnok közötti viszony megváltozik;

- a nyilvános információkhoz való hozzájutás szabály, ennek ellentéte pedig kivétel;

 

4.Mi a nyilvános közinformáció?

- minden közhivatal és közhatóság által létrehozott és kezelt információ;

 

5.Ki kérheti a nyilvános közinformációkhoz való hozzájutást?

- Bármilyen román, vagy külföldi magán-, vagy jogi személy.

 

6.Bármilyen információhoz hozzájuthatunk?

- Igen, de tudnia kell, hogy vannak kivételes jellegű információk is.

 

7. Az 544/2001-es Törvény megnevezi mindazon információkat, melyek kivételt képeznek.

 

8.Mik a “hivatalból” közölt információk?

- Azok az információk, amelyeket a közhivatalok kötelesek nyilvánosságra hozni anélkül, hogy a polgárok vagy a sajtó kérné.

 

9.Hol lehet hozzáférni ezekhez az információkoz?

- Ezekhez a “hivatalból” közölt információkhoz a Polgármesteri Hivatal Közönség-tájékoztató Osztályán, illetve a hivatal honlapján, vagy a sajtóból lehet hozzájutni.

 

10.Melyek a hivatalból közölt információk?

- mindazok az okmányok melyek alapján a hivatal meg van szervezve és működik;

- a hivatal működésének módja, az osztályok feladatkörei, a fogadóórák időpontja;

- a hivatal vezetőinek a neve, a Helyi Tanács összetétele és a sajtószóvivő neve;

- a polgármesteri hivatal elérhetősége: cím, telefon, fax, e-mail;

- pénzügyi forrás, helyi költségvetés, könyvelési mérleg;

- a hivatal stratégiája és Fejlesztési Pogramja;

- a nyilvános információkat tartalmazó jegyzék;

- a hivatal által kezelt dossziék, dokumentumok jegyzéke;

- azon módozatok, melyek megmutatják, hogyan óvhat meg/fellebbezhet egy személy, ha nem jut a nyilvános információ birtokába;

 

11.Melyek a “kérésre” szolgáltatott információk?

-Azok az információk, melyeknek a kiadása csak kérvényezés utján lehetséges.

 

12.Hogyan juthatunk hozzá egy ilyen információhoz?

- Szóban: a Közönségtájékoztató Osztály személyzetéhez, vagy a sajtóreferrenshez. Ha lehetséges ezeket az információkat azonnal megkapja a kérelmező. Ha nem, akkor útbaigazítják egy írásbeli kérvény letevése végett.

- Írásban: kérvény, vagy e-mail formájában. Ezeket bejegyzik, majd önnel tudatják az iktatószámot  és a bejegyzés időpontot.

- A Közönségtájékoztató Osztály egy típuskérvényt bocsát a kérelmező rendelkezésére.

 

13.Mibe kerül egy információ beszerzése?

- Az információhoz való hozzájútás ingyenes. Csak a fénymásolás ellenértékét kell kifizetni.

 

14.Mennyi idő elteltével kap választ a kérelmező?

- A közhatóságok és közhivatalok 10 munkanap elteltével kötelesek válaszolni a kérelmezőnek. Ha az információ beszerzése több időbe telik, a választ 30 napon belül kell közölni, de a kérelmező tudomására kell ezt hozni 10 napon belül. Ha a kért információ kivételt képez, ezt 5 napon belül a kérelmező tudomására kell hozni.

 

15.Panaszt emelhetünk, ha megsértettek (akadályoztak) az információ szabad beszerzésében?

-Igen, ezt 30 napon belül lehet benyújtani, attól az időponttól számítva, amikor megkaptuk a kérelmezésünkre a választ. A panaszt a Hivatal vezetőjéhez kell címezni, aki köteles a panasz beiktatásától számítva 15 napon belül válaszolni. Ha panasza jogos, megkapja a kért információt és tudomására hozzák, hogy milyen fegyelmi büntetést  szabtak ki a hibás közhivatalnokra.

 

16.Fordulhat-e a törvényszékhez, ha jogaiban megsértették, ami a szabad információhoz való hozzáférhetőséget illeti?

- Igen, megteheti miután megkapta a választ a hivataltól, vagy miután panaszára válaszoltak. A panaszát a Területi Közigazgatási Birósághoz nyújthatja be 30 napon belül, attól az időponttól számítva, amikor megkapta válaszát. A hatóság kényszerítheti a közhivatalt az ön által kért információ továbbítására, valamint arra, hogy morális/pénzbírságot fizessen. Ha továbbra sincs megelégedve a hatósági döntéssel, fellebbezhet az Ítélőtáblánál. Ennek döntése végső és visszavonhatatlan. Mindkét esetben mentes a bélyegilletéktől.

 

  

KÍVÁNJUK, HOGY MINÉL TÁJÉKOZOTTABB LEGYEN ÉS EZ ÁLTAL GYAKOROLHASSA AZON JOGÁT, MELYET AZ 52/2003-AS TÖRVÉNY BIZTOSÍT A KÖZIGAZGATÁSBAN ALKALMAZOTT DÖNTÉSHOZÁSSAL KAPCSOLATOSAN.