- Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și a unităților aflate sub autoritatea Consiliului Local Reghin (Download)  

 

Declaratia pe propria răspundere conform OUG nr.24/2008       

Model adeverinta angajator     

Formular de inscriere la concurs      

 

Rezultatul final

la concursul de recrutare organizat în data de 15.10.2018, la sediu pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante – consilier grad...

Read more

Rezultatul interviului

la concursul de recrutare organizat în data de 15.10.2018, orele 10,00 la sediu pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante –...

Read more

Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare organizat în data de 15.10.2018, orele 10,00 la sediu pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante –...

Read more

La concursul de recrutare organizat în data de 15-17.10.2018, orele 10,00 la sediu pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante –...

Read more

ANUNȚ

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs de promovare pentru ocuparea  funcției contractuale vacante  de conducere:

Read more

ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS în zilele de 15 octombrie  2018 proba scrisă ora 10,00, respectiv 17 octombrie 2018,  ora 10,00, ...

Read more

Rezultatul interviului

la concursul de recrutare organizat în perioada de 31.07.2018 -03.08.2018,  la sediu pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante –polițist...

Read more

Rezultatul interviului

la concursul de recrutare organizat în data de 31.07.2018 ,  la sediu pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante –polițist local, clasa I,...

Read more

Anunt

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 31.07. 2018, orele 10,00 la sediu pentru  ocuparea funcţiei publice de...

Read more

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 31 iulie 2018, orele 10,00 proba scrisa, la sediul...

Read more