Căutare

 

Proiect de hotărâre

privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de...

Read more

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării de către S.C RAGCL S.A a imobilului - spațiu U1 situat la parter cu o Su=56,21 mp, compus din 1 cameră...

Read more

Proiect de hotărâre

privind aprobarea deplasării și participarea Primarului Municipiului Reghin- Maria Precup , la jubileul de 65 de ani de la înființarea ”Asociației...

Read more

Proiect de hotărâre

privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia Culturală ”Kemény János” Reghin în vederea organizării şi desfăşurării...

Read more

Proiect de hotărâre

privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Județul Mureș în vederea organizării și...

Read more

Proiect de hotărâre

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și...

Read more

Proiect de hotărâre

privind transmiterea imobilului compus din Stație de transfer și Hală de sortare, împreună cu terenul aferent în suprafață de 10.000 mp, înscris în CF...

Read more

Proiect de hotărâre

privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC...

Read more

Proiect de hotărâre

privind retragerea dreptului de administrare Serviciului de Ambulanță Județean Mureș asupra apartamentului nr.69, cu destinația locuință de serviciu,...

Read more

Proiect de hotărâre

privind retragerea dreptului de administrare Grădiniței cu program prelungit nr.4 Reghin asupra apartamentului nr.41, cu destinația locuință de...

Read more