Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Detalii

PROCES-VERBAL

31-03-11 15:34

Încheiat azi, 31.03.2011, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Reghin.

PREZENTI: ASZALOS GAVRIL, BIRIS CALIN, BIRÓ ALBERT, BIRÓ JÁNOS, BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN, CIOBA DOREL, CRACIUN ADRIAN, DEMETER MÁRIA, HOREA GHEORGHE, FARCAS SEBASTIAN FLORIN, GYORFI STEFAN,  GLIGA DANIEL, PRECUP MARIA, PUI SORIN EMIL, MARIAN OVIDIU, SÜKÖSD LEVENTE, SZUCS EMERIC -Consilieri.
AU LIPSIT: SZOKE STEFAN, RÎNJA IONEL.
AU PARTICIPAT: Dl. NAGY ANDRÁS- Primar, Dna PRECUP MARIA-Viceprimar, Dl. BADIU OVIDIU-cons. Compartimentul juridic, Dna MOLDOVAN- VERDES ADRIANA-seF Serv. Impozite si Taxe Locale, Dna HARSAN CAMELIA-Arhitect Sef, Dl. FRANDAS ILIE-Sef Birou Cadastru,  Dl. MARIAN VASILE-Sef Politia Comunitara,   MASS MEDIA Etc.


Sunt prezenti 17 consilieri din 19,  din punct de vedere procedural constatam faptul ca sedinta este legal constituita, potrivit art.40 din Legea 215/2001-republicata.


Dl. cj. BADIU OVIDIU: Buna ziua doamnelor si domnilor!
Bine-ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local Reghin, convocata în baza Dispozitiei Primarului nr.1422/25.03.2011.
Înainte de a intra în Ordinea de zi, am sa supun atentiei dvs. spre aprobare Procesele verbale ale sedintelor din 10.02.2011 si 28.02.2011. Cine este pentru? Si s-a votat cu 16 voturi „pentru” 1 „abtinere” (Pui Sorin).
Va multumesc. Dau cuvântul dlui consilier Craciun Adrian, presedintele de sedinta.


Dl. cons. CRACIUN ADRIAN buna ziua si bine ati venit. Înainte de a trece la Ordinea de zi as vrea sa va întreb daca aveti interpelari?
Dl. cons. BIRIS CALIN, domnule primar, de mai bine de un an avem o solicitare. Am solicitat de fiecare data sa ni se prezinte un program al actiunilor la care este participant Consiliul Local si Primaria Municipiului Reghin. În continuare suntem ignorati, nu ni se da nimic. Si luna trecuta am avut actiuni de care nu am stiut si nu cred ca este normal sa se întâmple asa. Va rog sa luati masuri sa primim aceste informari.Va multumesc.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN mai este cineva?
Dl. primar NAGY ANDRAS buna ziua doamnelor si domnilor. Dl Tothi ati auzit solicitarea? Va fac direct raspunzator daca înca odata se mai ridica aceasta problema.
Domnilor consilieri, referitor la Ordinea de zi am o propunere. Datorita faptului ca am fi avut timp ca în termen legal sa punem pe ordinea de zi o solicitare de la o asociatie, însa din cauza verificarilor solicitate am iesit din termen si va solicit sa introducem pe ordinea de zi proiectul de hotarâre privind aprobarea aderarii Municipiului Reghin, în calitate de membru asociat la Asociatia Proprietarilor de Terenuri “LUT –VOIVODENI”. Materialele le-ati primit, cred ca le-ati discutat în sedinta pe comisii. Este vorba de un teren aflat în proprietatea administrativa al municipiului Reghin, dar pe un fond de vânatoare, aferent grupului de vânatoare Breaza. Multumesc.
Dl. cons BODO ZOLTAN ma adresez domnului primar, poate va avea în vedere scoaterea de pe Ordinea de zi a pct. 5 Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii unei suprafete de 115.00 mp. teren proprietate privata a municipiului Reghin, din str. Pta Petru Maior nr.4, jud. Mures, identificat in CF  nr. 5687 Reghin, top 397,398, nr. cad. 1988, catre S.C. “SALON CONIPREST”  S.R.L Reghin, având  în vedere ca în acest moment exista o hotarâre a Curtii de Apel, care a ramas în vigoare si care oarecum ne obliga la continuarea procedurii prevazuta de Legea nr.550, iar în forma în care a fost pregatit materialul, aceasta nu se încadreaza în hotarârea instantei supreme din Mures si atunci trebuie revizuit tot materialul.
În momentul de fata, acest proiect necesita discutii mai ample si de aceea am rugamintea sa dispuneti daca doriti scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotarâre.
Dl. primar NAGY ANDRAS motivul pentru care s-a pus pe ordinea de zi acest punct este îndeplinirea unei hotarâri judecatoresti. Este adevarat faptul ca, în proiectul de hotarâre se face referire la un raport de evaluare, care urmeaza sa fie facut. Din acest punct de vedere nici mie nu mi-e clar, cât va fi si la ce pret va fi evaluat acel teren.  Daca scoatem de pe ordinea de zi, am rugamintea dl.consilier sa conlucrati la rectificarea raportului de specialitate. Vom pune pe ordinea de zi a sedintei din luna urmatoare.
Atunci, ordinea de zi va suferi modificari: vom scoate pct. 5 si introducem proiectul de hotarâre privind aprobarea aderarii Municipiului Reghin, în calitate de membru asociat la Asociatia Proprietarilor de Terenuri “LUT –VOIVODENI.
Astfel va rog domnule presedinte sa supuneti la vot Ordinea de zi.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN  Supun la vot Ordinea de zi cu modificarea si completarea facuta de catre domnul primar?
Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, urmatoarea Ordine de zi:


1. Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului General al Primariei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.


2. Proiect de hotarâre privind  aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Municipiului Reghin pe anul 2010.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget-Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.


3. Proiect de hotarâre privind aprobarea organizarii în municipiul Reghin a evenimentului intitulat „Ziua Nationala a Tineretului-Reghin 2011” de catre Primaria Municipiului Reghin si Consiliului Local a municipiului Reghin, anual în primul weekend al lunii mai.
     Initiator: Craciun Adrian –consilier municipal
     Raport: Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, cultura.


4. Proiect de hotarâre privind prelungirea pentru un an a contractelor de închiriere a locuintelor pentru tineri destinate închirierii, construite si date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica.


5. Proiect de hotarâre privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV SA TG MURES.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica.


6. Proiect de hotarâre privind aprobarea Listei unor bunuri familiale de stricta necesitate,  Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale,  si a Criteriilor privind limitele veniturilor potentiale provenite din valorificarea unor bunuri.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Public de Asistenta Sociala
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica.


7. Proiect de hotarâre privind stabilirea unor masuri de pregatire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Municipale “Petru Maior-Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.


8. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a spatiului cu destinatia de atelier, depozit si executie lucrari electrice, electronice si electrotehnice, situat in municipiul Reghin, str. Spitalului, nr. 11, precum si a Documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pentru licitatia publica deschisa în vederea închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura


9. Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului constructii si teren „Camin Cultural Iernuteni”, proprietate publica a municipiului Reghin, înscris în CF nr. 54221 si aprobarea Documentatiei de atribuire.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura


10. Proiect de hotarâre privind însusirea documentatiei tehnice de dezlipire teren, la adresa administrativa din Reghin, str. Ierbus nr. 27, identificat cadastral în CF 101 Iernuteni, numar top. 600/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
     Pr.de hot.Comisia  juridica, urbanism.


11.Proiect de hotarâre privind aprobarea realizarii demersurilor legale de prelungire a contractului de  închiriere dintre Parohia Reformata nr.2  si Municipiul Reghin, pentru imobilul situat în Reghin, str. Vânatorilor nr.1, în care  functioneaza Gradini?a cu program normal nr.4  Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism.


12. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea HCL nr. 75/2009 de aprobare a Regulamentului de organizare a traficului greu pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Politia Locala
     Pr.de hot.Comisia juridica, urbanism.


13. Proiect de hotarâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care contravenientii vor presta activitati în folosul comunitatii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport: Serviciul Politia Locala
     Pr.de hot.Comisia  juridica, urbanism.


14. Proiect de hotarâre privind aprobarea participarii Municipiului Reghin la evenimentul cultural organizat de Asociatia Culturala “Kemény János”, cu ocazia comemorarii a 200 de ani de la nasterea folcloristului Kriza János.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, cultura.


15. Proiect de hotarâre privind  aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la ADI Aquainvest Mures.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica.


16. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a Domeniului public din incinta Strandului Municipal Reghin, precum aprobarea  documentatiei pentru  licitatia publica de închiriere.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura


17. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a spatiilor cladirii –receptie – vestiare si terasa din incinta Strandului Municipal Reghin, precum si aprobarea documentatiei pentru licitatia publica  de închiriere.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura


18. Proiect de hotarâre privind transmiterea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de birou evidenta contribuabili în favoarea Casei Judetene de Pensii Mures, situat în municipiul Reghin, strada Petru Maior nr.31, înscris în CF 15246 Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridica, urbanism.


19. Proiect de hotarâre privind aprobarea aderarii Municipiului Reghin, în calitate de membru asociat la Asociatia Proprietarilor de Terenuri “LUT –VOIVODENI.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura


20. Informare privind realizarea demersurilor de încheierea a „Cartii Prieteniei” cu localitatea Poynton (Regatul Unit al Marii Britanii).


21. Raportul primarului municipiului Reghin pentru anul 2010.


22. Diverse


Dl. cons. CRACIUN ADRIAN  trecem la primul punct:


1.Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului General al Primariei Municipiului Reghin pe anul 2011.


Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons.CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultura: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta discutii daca sunt?
Dl. cons. PUI SORIN am primit o completare la Expunerea de motive privind rectificarea Bugetului General al Primariei, din care eu n-am înteles aceasta foaie înlocuieste tot materialul? Sumele se modifica complet. Deci nu mai apare pe venituri totale decât doua sume. Dincolo aveam la mai multe capitole venituri si pe urma la cheltuieli din nou erau mai multe capitole cu cheltuieli.
Aceasta foaie înlocuieste ceea ce am aprobat ieri în sedinta pe comisie sau nu înteleg ce completeaza pentru ca unele lucruri care erau înainte dispar complet.
Dna MARIS ANGELA dir. Serv. Buget-Contabilitate, completarea la Expunerea de motive, completeaza Expunerea initiala. Deci, pe lânga ce este scris în expunerea initiala se adauga cele doua sume care se rectifica în plus pe lânga ce este în expunerea de motive. S-au cuprins doar cele doua capitole la cheltuieli si la venituri, unde au loc acele modificari, pe lânga cele din expunerea initiala.
Dl. cons. PUI SORIN OK. Nu am înteles foarte clar lucrul acesta. As vrea sa ridic o alta problema care mi s-a parut putin neclara. Se solicita la Capitolul Cheltuieli, 3.000 Ron la sectiunea de dezvolate –Cultura, recreere, religie, sport – reprezentând diferenta necesara pentru achizitionarea unui Aspirator de curatat depuneri în bazin, justificându-se cu faptul ca acel aspirator costa 9.000 RON, plus TVA. Nu stiu daca este acoperita întreaga suma de TVA. 9.000, plus 24 la suta e mai mult decât 7.000 cu 3.000.
Dna MARIS ANGELA dir. Serv. Buget-Contabilitate, TVA-ul este inclus în acei 9.000.
Dl. cons. PUI SORIN  în materialul anexat apare 9.000 plus TVA.
Dna MARIS ANGELA dir. Serv. Buget-Contabilitate este o greseala în oferta. Am discutat personal cu firma si totalul este 9.000 si ceva. Am estimat la 10.000, deoarece bugetul se face întotdeauna la mii lei.
Dl. cons. PUI SORIN în regula. A doua observatie: pentru Ziua Tineretului este cuprinsa suma de 10.000 Ron. Din câte îmi amintesc s-a votat la bugetul pe anul acesta 500.000 Ron pentru “Manifestari culturale” în devalmasie, deci nu s-au specificat care si ce suma intra undeva, asa încât acest 10.000 lei sunt în plus la acei 500.000 Ron?
Dna MARIS ANGELA dir. Serv. Buget-Contabilitate da, sunt în plus pentru ca acest eveniment nu a fost cuprins la început de an.
Dl. cons. PUI SORIN OK, dar doar 10.000 lei pentru Ziua Tineretului, mie mi se pare suma insuficienta.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, urma sa fac propunerea de a se marii la cel putin 20.000 lei, având în vedere ca avem si o oferta din partea unei firme, care ar dori sa se ocupe de acest eveniment.
Dl. cons. PUI SORIN domnule presedinte va las atunci sa faceti propunerea. Va multumesc.
Dl. cons. BIRIS CALIN, am observat si eu acelasi lucru ceea ce a spus domnul consilier Pui Sorin. Daca se face o completare la expunerea de motive, as dori ca pe viitor sa avem incluse exact cum trebuie sa arate bugetul pe care îl aprobam. Va multumesc.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, având în vedere ca, pentru Ziua Tineretului fiind insuficienta suma de 10.000 lei, în urma consultarilor cu câtiva domni consilieri, ne-am hotarât sa propunem marirea sumei la 20.000 lei, ca si masura de precautie în cazul în care nu ne vom întelege cu firma care doreste sa se ocupe de acest eveniment si propun acest amendament la “Capitolul Cultura.”
În continuare supun la vot rectificarea bugetului pe capitole:
Venituri. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
Cheltuieli.
1. Autoritati publice Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
2. Alte servicii publice generale  Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
3. Învatamânt Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
4. Sanatate. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
5. Cultura, recreere, religie, sport. Cu amendamentul propus de catre mine. (se aloca suma de 20.000 Ron din care cu 10.000 se suplimenteaza bugetul la manifestari culturale, iar 10.000 se va cheltui din suma care a fost cuprinsa înca de la începutul anului în buget la -Manifestari culturale.
Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi.
6. Locuinte servicii si dezvoltare publica. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
7. Combustibil si energie   Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
Bugetul de venituri proprii si subventii.
Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, supun la vot proiectul de hotarâre în ansamblu. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR. 38 privind rectificarea Bugetului General al    Primariei Municipiului Reghin pe anul 2011.


2. Proiect de hotarâre privind  aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Municipiului Reghin pe anul 2010.


Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons.CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultura: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta discutii daca sunt?
Supun la vot proiect de hotarâre privind  aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Municipiului Reghin pe anul 2010.Cine este pentru?
S-a votat cu 16 voturi “pentru” si o “abtinere” (dl. cons. Pui Sorin), adoptându-se:


HOTARÂREA NR.39 privind  aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Municipiului Reghin pe anul 2010.


3. Proiect de hotarâre privind aprobarea organizarii în municipiul Reghin a evenimentului intitulat „Ziua Nationala a Tineretului-Reghin 2011” de catre Primaria Municipiului Reghin si Consiliului Local a municipiului Reghin, anual în primul weekend al lunii mai.


Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultura: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, vreau sa va informez la acest punct, având în vedere ca sunt initiatorul organizarii acestui eveniment si al acestui proiect, în urma discutiilor avute cu domnii consilieri, prima data a fost o varianta de 30.000 lei. Am considerat ca, aceasta suma ar fi necesara pentru organizarea evenimentului. În zilele trecute am  primit o oferta din partea unei firme de impresariat, care ar dori sa se ocupe de acest eveniment, sa vina trei zile cu parc de distractii, mâncare, etc. ….si ar suporta ei aceste cheltuieli. Dar ca si masura de precautie am zis sa alocam 20.000 lei, ca în cazul în care apar anumite cheltuieli sau firma respectiva nu se va tine de promisiunea facuta, sa nu ramânem în situatia de a nu putea organiza acest eveniment. Cam atât am vrut sa va zic, daca mai sunt alte discutii?
Propun în Comisia de Organizare a evenimentului “Ziua Nationala a Tineretului”: în calitate de organizator m-am propus pe mine, pe dl. cons. Marian Ovidiu, dl. cons. Gliga Daniel, dl. cons. Sükösd Levente, si dl. cons. Cioba Dorel- din partea Consiliului Local,  urmând ca din partea executivului, prin dispozitie, domnul primar sa mai numeasca doua, trei persoane.
În continuare se trece la completarea buletinelor de vot.
Urmeaza o pauza de 10 minute.

Dna cons. DEMETER MARIA presedintele comisiei de validare, da citire procesului verbal al comisiei de validare.


"Încheiat azi, 31,03,2011, cu ocazia sedintei comisie de validare a Consiliului Local.
Au fost propusi urmatorii consilieri:
-Craciun Adrian
-Gliga Daniel
-Marian Ovidiu
-Sükösd Levente
-Cioba Dorel
Voturi exprimate: 17
Valabil exprimate: 17
Rezultatele votului:
-Craciun Adrian –a întrunit un numar de 17 voturi „pentru”
-Gliga Daniel-a întrunit un numar de 17 voturi „pentru”.
-Marian Ovidiu–a întrunit un numar de 17 voturi „pentru”.
-Sükösd Levente-a întrunit 16 voturi „pentru” si o „abtinere”.
-Cioba Dorel- a întrunit 16 voturi „pentru” si o „abtinere”
COMISIA DE VALIDARE "


Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarâre cu completarile si modificarile facute. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR. 40 privind aprobarea organizarii în municipiul Reghin a evenimentului intitulat „Ziua Nationala a Tineretului-Reghin 2011” de catre Primaria Municipiului Reghin si Consiliului Local a municipiului Reghin, anual în primul weekend al lunii mai.


Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta trecem la dezbaterea punctului 4


4. Proiect de hotarâre privind prelungirea pentru un an a contractelor de închiriere a locuintelor pentru tineri destinate închirierii, construite si date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.


Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil. Valoarea chiriei în plen.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, as dori sa întreb daca au fost modificate tarifele si daca au fost modificate cu cât?
Dna VERDES ADRIANA-Sef Serv Impozite si taxe, pentru ultimii cinci ani, valoarea chiriei a fost stabilita, conform prevederilor stabilite prin normele metodologice ale ANL, în fiecare an s-a facut actualizarea cu rata inflatiei. Pâna la aceasta data, având în vedere ca acum au trecut cei cinci ani, în care se poate opta pentru vânzare de catre executiv, cumparare de catre chirias, sau închiriere în continuare. E o diferenta pentru cei care depasesc vârsta de 35 de ani. Diferenta este prin calculul valorii chiriei, asa cum va este prezentat în anexa, pornind de la valoarea de inventar a cladirii, amortizare si alte cheltuieli de întretinere si reparatii, care afecteaza toata cheltuiala.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, dar exact suma nu ne puteti spune?
Dna VERDES ADRIANA aveti în materialul prezentat. Este 3,2 lei/mp.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN bine multumesc. Poftiti dl. consilier Biris.
Dl. cons. BIRIS CALIN ce am observat eu în materialele pe care le-am avut pâna acum si în cazul blocului ANL... exista mari discrepante între chirii. Înteleg ca cei tineri, sub 35 de ani beneficiaza de o subventie de 40 % din partea statului la chirie, dar ajungând sa platesti în jur de trei milioane chirie pentru un apartament cu trei camere, pentru ca se iau si cota parte din spatiile comune…am facut eu un calcul…doua milioane si ceva, în functie de suprafata. Poate ajunge aproape pâna la trei milioane sa plateasca o persoana.
La fel am observat si în materialele urmatoare ca de exemplu noi dam în chirie sau propunem la o licitatie cu o anumita valoare spatiile, în schimb când luam în chirie luam foarte scump, comparativ luând cladirile si suprafetele, s.a.m.d.
Totusi, ar trebui sa avem în vedere când stabilim chiriile acestea, sa nu defavorizam cetatenii pe unii fata de ceilalti când le dam spatii în închiriere.
O sa va zic si la punctul urmator, acolo unde avem de exemplu pentru Caminul din Iernuteni avem o anumita valoare de redeventa, care e calculata printr-un raport de evaluare. Avem mai încolo o gradinita pe care trebuie sa o dam în chirie. La fel 22.500 lei era într-o parte,  suprafetele sunt undeva de 5 ori mai mici la gradinta respectiva, dar noi când trebuie sa platim bani, platim foarte multi. Când luam, luam putin. Ei, ma refer aici la corectitudinea fata de cetateni, fata de o parte… cei care iau în chirie în acelasi bloc n-ar trebui sa ajunga sa plateasca cam de patru, cinci ori mai mult decât ceilalti care sunt mai tineri. Va multumesc.
Dna viceprimar MARIA PRECUP in completare la ce a spus domnul cons. Biris. Am facut trei variante, singurul loc unde putem umbla la chirie este la perioada de amortizare a acestor imobile.
Primul calcul pe care l- am supus noi în atentia Consiliului Local a fost la 40 de ani.
Am facut înca doua variante la 45 si la 50 de ani.
Eu va rog sa fiti de acord cu perioada maxima de 50 de ani si astfel se reduce chiria de la 3,20 lei, la 2,76 lei/mp. Si asta înseamna maxim172 lei pe luna.
Deci, va rog sa fiti de acord tocmai pentru a evita aceasta discrepanta, între chiria pe care o platesc cei care au pâna la 35 de ani si cei care au 35 de ani si o luna sau 36 de ani.
Dl. cons. FARCAS SEBASTIAN  cu riscul sa se supere anumiti cetateni care locuiesc în blocurile ANL, dânsii trebuie sa se gândeasca în felul urmator: ori cumpara acele locuinte, asa cum zice legea, ori accepta aceasta chirie, pentru ca aceste blocuri nu au fost construite ca dânsii sa stea etern acolo.
Se spune ca pâna la 35 de ani poti sa stai într-o locuinta ANL, iar daca ti se pare comod sa stai acolo vei plati o chirie care sa fie la pretul pietei. Nu trebuie sa se supere nimeni ca marim chiria la pretul pietei. Asta este situatia. Va garantez ca, daca am scoate la închiriere la pretul pietei, am gasii repede, oricând alti cetateni în municipiul Reghin, care ar dori sa locuieasca cu chirie acolo, la pretul stabilit de noi astazi.
Dna viceprimar MARIA PRECUP avem o problema cu aceste locuinte ANL, valoarea de inventar este destul de mare, pretul care este pe mp. pentru vânzare este superior celor de pe piata si asa nu putem vinde aceste spatii celor care le tin în chirie acum. Înca un dezavantaj pe care îl avem aici este ca, este centrala proprie, cheltuielile comune sunt extraordinar de mari si nu este posibilitate prin constructia blocului sa se puna centrale proprii si sa renunte la centrala comuna pentru reducerea cheltuielilor comune. Tinând cont ca, în aceste apartamente locuiesc tineri care au probleme cu veniturile medii realizate si având copii nu putem trata ca o locuinta la pretul pietei. Deci eu propun sa tineti cont de amendamentul pe care l-am propus si sa mergem cu chiria de 2, 76/lei/mp.
Dl. cons. PUI SORIN, eu sunt de acord cu propunerea dnei viceprimar, dar cred ca am putea sa mai scadem din celelalte procente. Ma gândesc ca ele nu sunt fixe si la unele se poate umbla. Nu stiu ce reparatii capitale platim noi la blocurile acestea pentru ca din câte stiu eu, deobicei reparatiile sunt suportate de chiriasi. As vrea sa va reamintesc ca din cauza faptului ca, consumul în aceste blocuri sunt la gramada cei care locuiesc singuri sau 2 persoane sunt dezavantajati spre deosebire de cei care stau 4 persoane si atunci se ajunge la situatia deosebita în care o persoana singura sau doua persoane sa plateasca  enorm de mare consumul. Din discutiile pe care le-am avut cu câteva persoane de acolo se ajunge la întretinere de circa 3 milioane, daca vor mai plati si chiria …Acolo daca îmi amintesc bine multi sunt bugetari …dupa noile scaderi au salarii destul de mici si nu vor reusi sa-si plateasca cheltuielile. Daca am putea eventual sa extindem la 60 de ani, sa fie mai mica chiria. Asta este propunerea mea.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta daca exista alte propuneri sau discutii?
Supun la vot proiectul de hotarâre cu amendamentul doamnei viceprimar. Cine este pentru?
S-a votat cu 15 voturi “pentru” si 2 “abtineri” (dl. cons. Pui Sorin si dl. cons. Sükösd Levente- este beneficiarul unui contract de închiriere), adoptându-se:


HOTARÂREA NR. 41 privind prelungirea pentru un an a contractelor de închiriere a locuintelor pentru tineri destinate închirierii, construite si date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.


Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta trecem la dezbaterea punctului


5. Proiect de hotarâre privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV SA TG MURES.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica propune, ca analiza pe care a facut-o comisia numita prin Dipozitia Primarului sa fie trimisa la Compania Aquaserv si dupa ce vom primi un raspuns vom analiza daca mai este oportuna marirea de pret sau nu.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: nu a avizat favorabil. Au fost  2 voturi pentru si 2 împotriva.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, discutii?
Dl. cons FARCAS SEBASTIAN vreau sa va spun ca, daca am fi facut si noi ca si Guvenul Boc si am fi pus o taxa la curent de un anumit procent si pastram apa la Reghin la RAGCL, faceam aceleasi investitii si va garantez ca în 50 de ani se adunau mai multe milioane de euro.
Cetatenii sa calculeze, daca ar plati în plus diferenta, fata de pretul care era când apa era la RAGCL si pretul care va fi probabil în curând la Aquaserv…sa calculeze pe 50 de ani câte milioane de euro rezulta din aceasta marire de pret. Nu mai trebuia sa facem noi atâta propaganda. Aveam banii de investitii si ramânea apa la Reghin. Înca o data va spun ca acest proces de transferare a apei de la RAGCL la Aquaserv, a fost o decizie proasta.Va multumesc.
Dl. cons. CIOBA DOREL pâna la raspunsul pe care Compania îl va da, eu am anumite nelamuriri referitor la acest material si as vrea sa fac unele corecturi. Ma refer doar la Reghin pentru ca momentan Compania Aquaserv –Sucursala Reghin opereaza doar pe Reghin, în comunele apropiate doar furnizeaza apa potabila. Gradul de acoperire în acest moment în material este 74,4%, Reghinul îl are în proportie de 93 la suta. Se prevede ca, în proiectul Pos Mediu de circa 130 de milioane de euro mai multe zone din judetul Mures sa beneficieze de apa Miercurea Nirajului, iar în curând vor beneficia de apa Breaza si Faragau, fiind în zona noastra.
Referitor la tarifele de racord canal si bransament apa în anul 2010 aceste facturi catre cei care au beneficiat, noii abonati ai Companiei au fost între 2.300 si 3.000 lei la bransament apa, iar la racord canal 2400-2900. Aici as avea o explicatie. La preluarea serviciului apa –canal operatorul nou nu a beneficiat decât în foarte mica masura de date concrete referitor la consumatori. Astfel încât în anul 2010 am avut neplacuta surpriza sa depistam apometre care aveau înregistrate consumuri si de 10.000 mc. Apometre care erau cu data de fabricatie 2008.
Referitor la structura conducerii Companiei as avea câteva corecturi, nu figureaza în Organigrama director apa, director canal, director economic. Daca doriti puteti intra pe siteul primariei si veti putea verifica inclusiv salariul meu în Companie, care nu depaseste 1.600 de lei. Deci nu e nicicum salariu de director. Referitor la managmentul defectuos la care faceti referire în acest material, parerea mea este ca, trebuie comparata cu ceva, ca sa poti spune ca cineva nu conduce un lucru sau o activitate bine.
Fiind foarte aproape de acest domeniu de activitate as vrea sa va aduc spre cunostiinta procedurile noi si aici o sa intru în niste termeni tehnici pe care Compania Aquaserv –Sucursala Reghin le-a implementat  la 1 martie. Una dintre cele mai importante parti ale activitatii Companiei, este cea de igienizare si ma refer la igienizarea uzinei de apa. Nu se stia si am avut neplacuta surpriza sa constat cel putin eu, ca în rezervoarele de magazinare a apei potabile nu s-a intrat de la darea lor în folosinta. Nu mai putem vorbi de igiena în momentul în care nu o mentinem. S-a realizat în circa doua luni de zile automatizarea completa a celor doua statii de apa potabila.
Referitor la ceea ce a spus domnul consilier Farcas Sebastian, cu înmultirile la milioanele de metri cubi, as avea o întrebare si întrebarea aceasta am mai pus-o cred ca de doua ori si cu solicitarea de a vedea situatia financiara a RAGCL-ului în anul 2009. L-as întreba pe domnul cons. Farcas daca stie, din taxa de dezvoltare si din taxa de citire cât s-a investit în Reghin în perioada în care operatorul era RAGCL SA ?
Referitor la calitatea apei, care pâna la urma este factorul principal al unui operator care furnizeaza apa, atât pot sa va spun ca, pâna la 1 martei 2010 vechiul operator RAGCL SA, cel putin din punct de vedere microbiologic nu facea nici o analiza. Marturie stau buletinele de analiza care le avem, bine-înteles din cursul anului de operare, dar si cele de la început si cele de pâna acuma. Se poate vedea o diferenta clara.
Referitor la comisia de analiza, formata din consilieri locali, membri ai executivului si membri ai societatii RAGCL SA, mi-au dat o idee si vin cu o propunere. Pentru ca si Serviciul apa canal este foarte important si este pentru populatie, am sa propun înfiintarea unei comisii, care sa studieze activitatea sectorului de transport si a sectorului de salubritate.
Referitor la sediul de pe str. Ierbus, nr. 37, am avut neplacerea sa constat ca în data de 10 ianuarie, domnul consilier Farcas Sebastian în calitate de reprezentant al Consiliului Local în  Adunarea Generala AQUASERV, a intrat în posesia unui document, care prezenta o cronologie a discutiilor din Adunarea Generala a Actionarilor. Eu astazi am aflat despre el si as dori ca pe viitor aceste documente sa ajunga si la consilieri, mai ales ca dânsul la fiecare deplasare la AGA promite ca se întoarce cu un raport. Multumesc.
Dl. cons. BIRIS CALIN domnilor consilieri, eu propun sa votam acest proiect de hotarâre asa cum a fost propus de catre executiv si spun asta ca noi avem un contract de delegare de gestiune care ne obliga la treaba aceasta. Si eu am analizat acest raport al comisiei. Nu vreau sa intru în detalii. Am vazut ca din aceasta comisie fac parte persoane care sunt angajate la RAGCL, care bineînteles nu au avut o placere foarte mare când s-au despartit de serviciul de apa –canal si ce as dori…mai ales ca au facut o analiza a suportabilitatii populatiei vis a vis de serviciul asta. Nu trebuie uitat ca de exemplu gunoiul, pe noi ne-a costat în ultimii doi ani, cu 50 la suta mai mult si nimeni nu s-a legat de treaba aceasta ca este  suportabil sau nu. Intotdeauna în HCL care le-am primit a fost contractul de delegare si trebuie conform contractului sa se mareasca tariful. Am respectat legalitatea contractelor care s-au încheiat între noi si partenerii nostrii.   La fel este si situatia aceasta.
Si eu, doar acum am vazut documentul de la Aquaserv, care este adresat Consiliului Local. Noua, consilierilor nu ne-a parvenit. Am înteles ca domnul consilier Farcas Sebastian a primit acest document. Trebuia sa ni-l înmâneze. De ce a evitat sa faca acest lucru? Exista anumite interese? Va multumesc.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, Despre care document vorbiti domnule consilier, sa vedem daca îl avem în mapa?
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL domnilor colegi, prima data trebuie sa lamurim anumite chestiuni. Nimeni nu este împotriva ca apa trebuie sa ajunga la un pret real la populatie.
Dar, marirea pretului la apa sau ajustarea pretului la apa nu înseamna o vesnica scumpire. Poate însemna si o scadere a pretului, daca este un management asa cum a fost prevazut în analiza Post-Beneficiu, de care domnul consilier Cioba, care este angajatul Aquaservului nici nu face referire. În aceasta analiza Cost-Beneficiu firma care a fost numita de Consiliul Europei ca sa analizeze, care este societatea care poate derula acest proiect, incontestabil a fost Aquaservul la momentul respectiv. Aici nu avem nimic de comentat, dar în analiza Cost-Beneficiu s-au prevazut criterii de performante obligatoriu de atins în asa fel încât sa fie suportabil pentru populatie. Numarul populatiei conectate în judetul Mures este 74%.
Care este scopul acestei finantari? Scopul principal al acestui program este, ca toti locuitorii judeteului Mures sa beneficieze de aceste servicii, sa se racordeze la serviciul de apa potabila de calitate si controlata si sa fie racordati la sistemul centralizat de canalizare, prin aceasta urmarindu-se cresterea standardului de viata al populatiei, iar poluarea solului si al râurilor se reduce semnificativ.
Managerii trebuie sa faca niste eforturi trebuie sa aiba o strategie în acest sens. 
Nu sunt stabilite corect criteriile de performanta ale Directorului general.
Aceste tarife de racordare sunt din Analiza Cost-Beneficiu.  Stim foarte bine cum se procedeaza. Se organizeaza o licitatie pe tot judetul, o singura firma face racordarile. Nu vreau sa spun cum s-a ajuns aici. Dar,  daca acceptam ca sa racordati la pretul pe care l-ati enumerat aici 2000-2500 lei un racord de apa si tot atâta un racord de canalizare, va întreb pe dvs. cine din mediul rural se va lega la canalizare si la apa?
Si atunci vom ajunge în situatia în care se vor accesa aceste credite. Aquaservul nu va fi în stare sa plateasca si ca un bumerang aceasta finantare va cadea înapoi în bratele Consiliului Local, nu vom reusi sa suportam aceste cheltuieli pentru ca cota parte de 10 la suta este foarte mare.
Eu consider ca, aceasta comisie a analizat foarte pertinent si constiincios aceasta problema. Sa nu uitati un lucru: nu sunteti stapânul acestui serviciu! Proprietarul acestui serviciu este Consiliul Local Reghin. Asteptam de la dvs. sa ne raspundeti frumos la întrebarile puse în aceasta analiza.
As dori sa întreb pe domnul cj. Badiu, daca colegii nostrii angajati la Compania Aquaserv sunt compatibili sa voteze acest proiect de hotarâre? Eu consider ca sunt incompatibili.
Dl. cj. BADIU OVIDIU dând raspuns domnului consilier Aszalos, tin sa invoc prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local. Nu pot lua parte la dezbateri si la vot persoanele si membrii de familie care au un interes patrimonial. Ori aici interesul mi se pare clar dovedit, fiind angajat al Companiei nu pot vota acest proiect de hotarâre.
Dl. cons. CIOBA DOREL sunteti singur dl Badiu?
Dl primar NAGY ANDRAS imi pare bine ca ne dam interesul iarasi pentru un punct atât de important. Eu nu vad nici un impediment si chiar eu am solicitat comisiei aceasta verificare. Toate solicitarile, adresele ce ne parvin de la Aquaserv, automat le predau acestei comisii. Nu vad nici un impediment de a prezenta o strategie, cum atingeti aceste criterii de performanta solicitata de catre UE? Trebuie sa ne prezentati o strategie, ce o aveti în plan.
Nu numai ne folosim de acest serviciu si nu avem nici o strategie în privinta implementarii solicitarilor impuse. Iar, daca doriti puteti sa cerem si de la alte servicii clarificari, criterii de performanta, s.a.m.d.  
Pe de alta parte avem o Hotarâre de Consiliu, prin care am zis în ce conditii marim pretul apei.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta dau cuvântul domnului Rus Dan Dorul reprezentant manager al Companiei Aquaserv –Filiala Reghin.
Dl. RUS DAN DORUL dati-mi voie sa ma prezint, sunt managerul sucursalei Companiei Aquaserv Reghin. Intr-adevar s-au ridicat multe probleme. Pentru unele nu va vom putea da raspunsul astazi, datorita faptului ca noi nu am primit pe cale oficiala nici la sediul sucursalei si nici la sediul Companiei Tg Mures, un act oficial de la Primarie, prin care ne cereti aceste date. Asa ca dati-mi voie ca în cel mai scurt timp, în momentul în care primim aceste întrebari, tot pe cale oficiala, sa va trimitem si raspunsurile sau sa venim în fata dvs.a CL si sa facem precizarile si raspunsurile de rigoare.
Totusi eu vreau sa va amintesc ca, acest proiect de hotarâre cu modificarea si ajustarea tarifelor aferenta anului 2010, printr-o adresa trimisa în data de 13.12.2010 la sediul Primariei si în atentia Consiliului Local, vi s-a oferit ocazia ca în patru luni de zile sa ne dati un raspuns.
Din mai multe motive pe care Compania nu le cunoaste s-a tergiversat introducerea pe Ordinea de zi a acestui proiect de hotarâre. Am ajuns ca dupa trei luni de functionare nici macar cu ajustarea din 2010 sa avem niste pierderi, datorita costurilor si datorita neajustarii în termeni reali a tarifelor în jur de 1 miliard 800 de milioane(ROL). Dupa cum stiti, Compania ca si semnatarul contractului de delegare, fata de Consiliul Local si Primaria Reghin întotdeauna a respectat toate clauzele si articolele cuprinse în acesta si ma refer aici la redeventa pe care ati  încasat-o anul trecut, aferent anului 2010, în valoare de 3 miliarde 100 si ceva de milioane.
 Suntem pregatiti sa platim si prima transa din redeventa  pe anul 2011 în valoare de 1 miliard si 750, plus cota parte din profit aferenta calitatii dvs. de actionar în aceasta companie, în procent de 4.22 la suta.
În concluzie vrea sa va spun ca, nu stiu cine va câstiga daca aceste ajustari nu vor fi aprobate de catre Consiliul Local Reghin, cu toate ca dvs. ati fost de acord cu politica tarifara aprobata prin Act aditional, în luna noiembrie 2010 unde se zice clar ca aceste ajustari în termeni reali sunt calculate de acei consultanti financiar de care zicea domnul consilier Aszalos si aceeia au dat aceste ajustari.
Prin neaprobarea ajustarii tarifelor, punem în pericol întreaga suma aferenta adica 110 milioane de euro, din care în jur de 11 milione revin municipiului Reghin si unde sunt cuprinse acele investitii despre care ne-a întrebat dl. consilier Aszalos, privind statia de epurare, o extindere de canalizare de 17 km si datorita întârzierii suntem ultimul Consiliu Local care are pe Ordinea de zi acest material. Toate Consilii Locale care sunt membre ADI au luat aceste hotarâri în luna decembrie.
Vreau sa va spun  în final ca, pâna la urma aceste piederi, tot conform contractului art.51, lit.3 s-ar putea sa fie suportate si cred ca vor fi suportate tot de catre cetatenii municipiului Reghin, acolo se spune ca daca nu se aplica de catre un semnatar si un membru ADI aceste ajustari, diferentele vor fi suportate de catre Consiliul Local.
Vreau sa va multumesc si în speranta ca vor ajunge acele întrebari si la sediul Companiei, si într-un termen cât mai scurt sa putem trece peste acest impas, sa zicem, intervenit între Consiliul Local si Compania Aquaserv. Va multumesc.
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL domnule director îmi pare bine ca aproape despre acele chestiuni vorbiti si dvs. ca si comisia. Remarc faptul ca, recunoasteti sincer ca societatea dvs are pierderi datorita urmatoarelor doua componente: costurile si pretul. Suntem de acord cu dvs. de aceea va solicitam sa analizati cele sase puncte, reduceti costurile de functionare si atunci discutam daca suntem de acord sau nu cu marirea de pret. Nu sunt de acord cu faptul ca ne amenintati ca trebuie votat pretul. Nu. E dreptul Consiliului Local sa faca observatii.
Asteptam raspuns din partea dvs.
Dna viceprimar PRECUP MARIA apa este o veche durere a mea si va rog sa nu o luati ca si cum ar fi un discurs politic acest lucru. Mie înca nu mi-a trecut. Vreau sa-i explic domnului consilier Biris de ce sunt preturile mari si la gunoi si de ce trebuie sa fie preturile mai mari si la apa.
Noi am reusit sa cream doua entitati paralele: una care gestioneaza apa, care este mult mai stufoasa decât aparatul initial care gestiona gunoiul, transportul în comun, spatiul locativ si energia termica.
Acum avem doua aparate administrative, avem doua sedii de întretinut, de platit chirie. Sediul de la RAGCL jumatate este gol, pentru ca nu s-a dorit sa fie un sediu comun, platim un alt sediu, pe care trebuie sa–l întretinem tot noi din pret, sa suportam ca si consumator. Aveam un singur atelier unde se repara toate utilajele, aveam utilaje comune. Aveam aparat administrativ comun. Acum facem zece mii de chitante, zece mii de facturi pentru apa, zece mii de facturi si chitante pentru gunoi. Avem cititori pentru apa, avem încasator pentru gunoi, deranjam beneficiarii acestor servicii de doua ori.
Îl purtam la caseria regiei sau la casieria Companiei de doua ori, odata sa-si plateasca gunoiul odata sa-si plateasca apa. Avem de asemenea o logistica paralela. Acest lucru determina preturi si costuri diferite, duble.
Costurile constante au ramas aceleasi pentru ca apa bruta si amortizarea uzinei de apa si a retelelor de apa a ramas constant, dar restul cheltuielilor variabile s-au dublat. De aceea  gunoiului este mai scump si de aceea cere domnul manager marirea pretului la apa si oarecum el are un handicap pentru ca noi gestionând aceste servicii împreuna am avut cele mai mici preturi la apa si canal din judet.
Iar despre calitatea apei, ma bucur ca domnul Cioba Dorel a ajuns un foarte mare specialist, este probabil un chimist de înalta tinuta si poate sa demonstreze ca a crescut substantial calitatea apei. Noi eram foarte fericiti ca înainte de razboi, deci înainte de a preda apa la Aquaserv, toata lumea era multumita de calitatea apei si acum am constatat ca era extraordinar de proasta si poate ca o sa murim în curând ca am baut aceasta apa. Noroc ca au venit dânsii si au descoperit ce apa infecta am baut si multumim pentru calitatea apei pe care noi o servim în ziua de astazi. Va rog cetateni, cei care ma sunati si va plângeti de calitatea apei, va rog sa ma întelegeti ca nu pot sa fac mai mult pentru ca este extraordinara calitatea apei pe care o beti. Va multumesc.
Dl. cons. PUI SORIN  ma vad nevoit sa iau cuvântul. Mie nu mi se pare ca avem o abordare corecta asupra problemei pentru ca nu apreciem cu aceeasi masura. Atunci când am ridicat problema la majorarea preturilor la salubritate mi s-a raspuns ca este doar o ajustare dupa inflatie si nu trebuie sa dam nici o justificare cetatenilor, desi am cerut în doua rânduri aceste justificari nici pâna astazi nu ni s-au dat…poate ca acum daca insista domnul primar le vom primii.
Sunt pentru înfiintarea unei comisii, de cele sugerate de domnul consilier Calin Biris mi se pare…
Expunerea de motive la acest proiect de hotarâre este semnata de domnul primar. Este foarte clara, precisa, concisa, explicita. Se refera la ajustarea preturilor. Face referire si la angajamentele pe care noi le-am semnat si care sunt, indiferent de ce se spune. Aici avem acum niste cavaleri ai dreptatii, care lupta pentru interesele cetatenilor reghineni si cer o strategie. Avem nevoie de o strategie.
Deci, cum sa va zic, este foarte fain ca noi suntem singurii destepti din tot judetul. Toate celelalte comunitati au aprobat aceste majorari si politica tarifara si stiu ca ele vor venii.   Cetateni sunt corecti informati. Noi, nu încercam decât sa tergiversam, sa punem piedici de fapt functionarii corecte a Aquaservului ca….cum sa va zic…mie nu mi se pare ca aceasta informare se potriveste cu punctul pe care îl discutam noi astazi. Noi astazi discutam despre ajustarea preturilor. Informarea asta daca vreti o discutam într-un alt punct, mai mult aici sunt o gramada de lucruri care mie …cum sa va zic…din afara …încearca sa induca o anumita idee. Punctele pot fi luate punct cu punct, nu fac obiectul acestui proiect de hotarâre si ma mir ca domnul consilier Bodo Zoltan astazi nu a luat cuvântul ca sa spuna tocmai acest lucru. Noi nu analizam activitatea Aquaservului astazi. Noi astazi avem un proiect de hotarâre pe care trebuie sa-l aprobam.
Nu trebuie sa –l amânam…ca nu l-am pus pe Ordinea de zi nici în decembrie, nici în ianuarie, nici în februarie, am gasit astazi un alt motiv sa-l amânam. Am primit si eu adresa aceea, care într-adevar nu a ajuns la Consiliu si în care vad o corespondenta între Primarie si Aquaserv, în care se explica si cu sediul acela, ca de fapt nu se putea muta acolo si cu unele din problemele de aici, oamenii trebuia sa-si înceapa activitatea. Nu puteau sa se opreasca sa investeasca circa 200.000 de euro si între timp noi sa nu avem apa în oras.
Iar, daca exista doua servicii…sa existe. 
Trebuie sa creasca calitatea serviciilor fata de populatie. Asta este important. Marirea preturilor ati votat-o cu totii. Marirea preturilor de la salubritate a fost buna, dar asta nu e buna.
Mie mi se pare ca de data asta inducem un anumit sentiment si nu facem decât …daca înteleg eu de fapt, tot noi o sa platim mai încolo. Haideti sa fi-mi coreti!
 Am semnat cu totii pentru majorarea tarifelor la  apa. Daca vrem sa primim acei bani, milioane de euro, trebuie sa facem lucrul acesta. Punem în pericol acel proiect. Sa nu tot o lalaim. Mai lalaim o luna, Aquaservul va da un raspuns, comisia o sa analizeze…Multumesc frumos.
Dl. cons. FARCAS SEBASTIAN vreau sa va spun ca dincolo de punctul meu de vedere în calitate de consilier local, în care sustin si voi sustine ca nu a fost un proces benefic, atunci când merg în Adunarea  Generala a Actionarilor, reprezint punctul de vedere al Consiliul Local. Acolo nu mai reprezint interesele sa zicem Partidului Social Democrat.
Materialele despre care vorbeste domnul consilier Cioba Dorel, au intrat toate în posesia Consiliului Local. Nu cred ca am gresit cu ceva. Nu am facut în AGA lobby pentru mine sau legat de punctul meu de vedere personal si acest lucru poate fi verificat în procesele verbale. Dar, cred ca în Coniliul Local pot sa spun punctul meu de vedere. Si vreau sa va spun ca nu sunt asa de bine informat cu ce se întâmpla la Aquaserv, pentru ca nefiind membru PD-L, nu am putut sa ma angajez la Aquasev. Asta a fost un criteriu de baza pentru a te putea angaja.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta dl. consilier va rog frumos sa nu mai facem referire la partide, sa ne referim strict la apa si la alte amendamente…dau cuvântul domnului cons. Cioba.
Dl. cons. CIOBA DOREL vreau sa revin la pretul apei. Ultima modificare a pretului la apa, la serviciile de apa si canalizare au avut loc de mai bine de patru ani.
Stimati colegi, în patru ani energia a crescut cu nu stiu câte procente, salariile au crescut, apa bruta a crescut…
Deci în 4 ani de zile tot ce înseamna componenta de pret la apa creste. Iar noi avem acelasi pret de patru ani. 
Singurul loc în care se poate umbla este la calitate si la serviciile din reteau de distributie. Multumesc.
Dl. cons. BIRIS CALIN s-a facut o remarca si anume ca domnul consilier Cioba nu ar avea dreptul sa voteze. Vreau sa va dau aici câteva exemple din Consiliul nostru local unde se întâmpla aceleasi lucru: avem doua persoane care sunt în executiv: domnul consilier Aszalos, dna viceprimar Precup Maria, care în momentul în care se voteaza salarizarile si banii pentru salarii la executiv, ei voteaza. Voteaza si noi nu am spus niciodata ca poate sau nu sa voteze. Dl Biro Albert este la Spital si când sunt probleme de spital, sustine punctul de vedere al spitalului si nu am fost nici unul de parere ca nu este normal sa faca chestia asta. Cadrele didactice care sunt aici la noi în Consiliu, când este vorba despre scoli,ca tin partea scolilor este normal si nu am considerat ca este anormal. Acum când este vorba despre Compania Aquaserv consideram ca este anormal.
Asta vreau sa va zic domnule primar si dl.cons. Aszalos, propuneti anumite aberatii, ca acesta pe care l-a citit dl. cj Badiu, ca nu ar avea dreptul sa voteze.
Dna Precup a pomenit de taxe, eu vrea sa va spun ca nu RAGCL –ul a avut cel mai mic pret, ci Aquaservul, care dupa ce a preluat serviciul, a scazut pretul la apa. Ati uitat sa mentionati ca, nu s-a mai perceput o taxa de citire, care se percepea, deci acela era un cost care îl taxati. Iar, taxa de dezvoltare care s-a dus pe apa sâmbetei, n-am mai vazut-o niciodata nicaieri.
Si ma întreb cât ar fi fost pretul acum la RAGCL, pentru ca acum nu s-ar fi pus problema sa indexam cu indicele de inflatie, s-ar fi marit pretul fara nici o problema n-ar fi ramas acelasi si am fi votat. Va multumesc.
Dl. cons. BODO ZOLTAN  nu am luat cuvântul la acest punct pentru ca initial am banuit si cred ca exista o prevedere în Regulamentul nostru în sensul ca, daca un proiect de hotarâre nu primeste aviz favorabil din partea unei comisii, nu va intra în dezbateri si nu se va supune votului.
În acelasi timp am considerat ca, este necesar ca aceste dezbateri care s-au desfasurat în fata dvs. sa ajunga la urechile locuitorilor pentru ca pâna la urma urmei apa este un element esential pentru locuitorii orasului si trebuie sa fie informati despre toate dezbaterile care se fac despre acest serviciu apa si canalizare.
Parerea mea este ca atunci în momentul în care noi am adoptat acele hotarâri prin care acest serviciu a trecut la Aquaserv am luat-o pe fondul intereselor care au reprezentat acele finantari de care am dorit sa beneficiem în favoarea locuitorilor. Deci noi am crezut si atunci si credem si acum ca acele fonduri ne vor ajuta ca apa sa ajunga în mai multe case, mai multe locuinte sa fie racordate la canalizare.
Pretul despre care vorbiti dvs într-adevar este un element component al proiectului, evident din acest pret se va administra acest serviciu. Dar, vedeti asa cum sustine comisia si specialistii nu este singurul aspect la care se extinde acest serviciu. Cred ca sunteti de acord cu mine, ca modul de gestionare a serviciului si performanta operatorului influenteaza direct calitatea apei si pretul apei. Acest pret trebuie sa mearga paralel cu toate acele masuri la care Aquaserv, în calitate de operator s-a obligat.
În cazul în care Aquaserv îndeplineste obligatiile sale în totalitate, iar noi nu parcurgem acele etape de ajustare a pretului, doar atunci se poate pune problema ca este în pericol acest proiect de finantare.
Eu consider ca în momentul de fata acest pericol nu exista. Vreau sa stiu în ce masura s-au îndeplinit acele angajamente ale Aquaservului, de care banuiesc, ca depinde si pretul apei. Noi ne-am asumat aceste angajamente, ca în functie de performantele si avansarea lucrarilor de racordare, deci trecerea de la un procentaj de 70 -80 la suta catre 90 la suta , înseamna un pas, si înseamna rentabilizarea serviciului, dar aceasta rentabilizare nu se poate  face doar pe baza ridicarii pretului apei. Majorarea pretului trebuie sa fie urmata paralel de aceste înbunatatiri ale serviciului. Si aici consider ca prin aceea adresa facuta de catre comisie, avem acest drept de a ne adresa în prealabil adoptarii unei hotarâri de majorare a pretului catre operatorul serviciului, care sa aduca aceste lamuriri cu privire la etapele, fazele se afla în realizarea angajamentelor sale contractuale. Multumesc.
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL dl. cons. Biris a avut o iesire emotionala, nu trebuie sa va suparati dar nu cunoasteti Legea 215 care prevede ca viceprimarul este ales din rândul membrilor consilierilor locali, are drept de vot si are aceeasi statut ca si dvs. Iar consilierul primarului sunt eu, nu este nici un secret, domnul primar m-a numit în aceasta functie. Nu fac parte din executiv fac parte din cabinetul personal al domnului primar. Nu am acceptat aceasta functie, pentru ca am avut dubii, pâna când numirea mea nu a fost confirmata printr-o adresa primita de la Prefectura, semnata de domnul Prefect Marius Pascan.  Sunt compatibil cu functia de consilier local.
Asa ca va rog sa fiti mai retinut în aceste chestiuni, înainte va rog sa va documentati si dupa aceea sa faceti afirmatii.
Daca doriti sa continuam atunci va spun ca la colegii dvs. salariile directe depind de profit, de încasari a.m.d.p.
Iar cel mai penibil exemplu a fost cu profesorii, a caror salarii sunt stabilite de lege.
Dl. cons. BIRIS CALIN numai atât am spus, ca este normal sa voteze si cred ca în procesul verbal s-a retinut ceea ce am spus si nu ce a zis domnul consilier Aszalos, ca este normal ca dânsii sa-si exprime punctul de vedere când este vorba despre scoli. Nu am vorbit nici despre venit nici despre altceva.
Am spus ca este normal sa votati si dvs, si dl.cons Cioba.
Asta am vrut eu sa precizez si î-mi sustin punctul meu de vedere.
Dl. primar NAGY ANDRAS domnilor consilieri, întotdeauna când discutam despre Aquaserv tindem sa ne gândim la criterii politice. Nu este vorba despre acest lucru.
Sa nu ma puneti sa va întreb si sa ridicati mâna câti dintre dvs ati citit contractul de delegare a gestiunii.
Daca ati fi citit contractul acolo nu numai despre pretul apei este vorba. Este vorba si de anumite conditii obligatorii de eligibilitate al acestui proiect. Pe baza acestor conditii putem discuta.
De ce nu am pus pâna în luna martie pe Ordinea de zi acest punct? În ianuarie am avut o astfel de discutie, la solicitarea dvs. s-a scos de pe Ordinea de zi, pentru ca toata lumea s-a gândit ca nu sunt justificate preturile.
Pretul apei nu a fost modificat de patru ani, ultima modificare o aveti aici în materialele dvs, a fost prin HCL nr. 61/2010.
Ajustarea pretului se poate face si prin reducere, este adevarat ca trebuie sa se ajunga la un pret uniform, care se va aplica de catre Aquaserv.
Am avut aceasta solicitare si s-a si votat ca în municipiul Reghin fiind o altfel de tehnologie care reduce costurile fata de tehnologia de preparare a apei potabile din Tîrgu Mures sau ale altor localitati, e normal sa fie preturi mai mici.
Pâna la data în care se impune de catre Comisia Europeana ca sa accepte acest proiect, ca preturile sa fie uniforme. Toate astea sunt în contract.
Un alt aspect, cred ca va amintiti dl manager Rus, am avut o discutie la mine în birou, unde ne-am înteles ca vom pune pe ordinea de zi acest proiect de hotarâre în luna martie.
Si nu în ultimul rand, as vrea sa va rog pe dvs. ori de câte ori sunt probleme puteti sa ma sunati, sau va sun eu, sa ne întâlnim si sa discutam.  Nimeni nu spune ca nu trebuie ajustate preturile, mai ales daca ne uitam, nici nu sunt asa de mari ajustarile acestea, dar raportat la alte criterii trebuiesc raportate. Va multumesc.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarâre în forma prezentata de catre executiv. Cine este pentru? Si s-a votat cu 4 voturi “prentru” (Pui Sorin, Cioba Dorel, Biris Calin, Craciun Adrian) si 13 “abtineri”.
Neîntrunind cvorumul necesar acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.


Dl. primar NAGY ANDRÁS solicit executivului ca imediat dupa aceasta sedinta, tot materialul aferent acestui proiect de hotarâre, inclusiv precesul verbal aferent acestui punct si informarea comisiei de analiza sa fie trimise la Aquaserv.    
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, trecem la urmatorul punt de pe Ordinea de zi.


6. Proiect de hotarâre privind aprobarea Listei unor bunuri familiale de stricta necesitate,  Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale,  si a Criteriilor privind limitele veniturilor potentiale provenite din valorificarea unor bunuri.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR. 42 privind aprobarea Listei unor bunuri familiale de stricta necesitate,  Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale,  si a Criteriilor privind limitele veniturilor potentiale provenite din valorificarea unor bunuri.


Pct. 7. Proiect de hotarâre privind stabilirea unor masuri de pregatire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Municipale “Petru Maior-Reghin”.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultura: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta discutii? Pofititi dl. cons. Sorin Pui.
Dl. cons. PUI SORIN  domnule presedinte, mie nu-mi suna bine titlul proiectului de hotarâre. Nu putem sa-i schimbam titlu..cei care s-au ocupat din executiv. De fapt, ne referim la un concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de director. Clar. Ce înseamna  privind stabilirea unor masuri de pregatire a concursului? Întâi pregatim si dupa aceea urmeaza.  Mie nu-mi suna bine. Putem sa-l schimbam domnule primar? “stabilirea unor masuri de pregatire a concursului”, noi ne referim la un concurs.
Dl. primar NAGY ANDRÁS aveti o propunere?
Dl. cons. PUI SORIN   nu am.
Dl. primar NAGY ANDRÁS multumesc.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR. 43 privind stabilirea unor masuri de pregatire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Municipale “Petru Maior-Reghin”.


8. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a spatiului cu destinatia de atelier, depozit si executie lucrari electrice, electronice si electrotehnice, situat in municipiul Reghin, str. Spitalului, nr. 11, precum si a Documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pentru licitatia publica deschisa în vederea închirierii.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil, însa solicitam ca aceasta destinatie sa fie mai permisiba, sa permita o largire pentru mai multi potentiali contractanti, nu numai în domeniul  executiei lucrarilor electrice, electronice. Propunem modificarea art.1 si anume: 
“Se aproba închirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu destinatia prestari servicii, depozit….”
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultura: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarâre cu amendamentul comisiei juridice. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR.44 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a spatiului cu destinatia de atelier, depozit si executie lucrari electrice, electronice si electrotehnice, situat in municipiul Reghin, str. Spitalului, nr. 11, precum si a Documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pentru licitatia publica deschisa în vederea închirierii.


Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, trecem la pct.


9. Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului constructii si teren „Camin Cultural Iernuteni”, proprietate publica a municipiului Reghin, înscris în CF nr. 54221 si aprobarea Documentatiei de atribuire.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultura: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarâre în forma prezentata de catre executiv. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR.45 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului constructii si teren „Camin Cultural Iernuteni”, proprietate publica a municipiului Reghin, înscris în CF nr. 54221 si aprobarea Documentatiei de atribuire.


10. Proiect de hotarâre privind însusirea documentatiei tehnice de dezlipire teren, la adresa administrativa din Reghin, str. Ierbus nr. 27, identificat cadastral în CF 101 Iernuteni, numar top. 600/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2.


Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta Avizul comisiei juridice va rog!
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil pentru proiectul revizuit, asa cum ne-a fost prezentat astazi, în sensul ca, cu prioritate sa se faca întabularea pe Municipiul Reghin si dupa aceea sa fie însusit raportul (dezlipire teren).
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta Avizul comisiei de urbanism va rog!
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarâre, cu amendamentul comisiei juridice. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR.46 privind însusirea documentatiei tehnice de dezlipire teren, la adresa administrativa din Reghin, str. Ierbus nr. 27, identificat cadastral în CF 101 Iernuteni, numar top. 600/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2.


Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, pct. 11.


Proiect de hotarâre privind aprobarea realizarii demersurilor legale de prelungire a contractului de  închiriere dintre Parohia Reformata nr.2  si Municipiul Reghin, pentru imobilul situat în Reghin, str. Vânatorilor nr.1, în care  functioneaza Gradini?a cu program normal nr.4  Reghin.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta discutii?
Supun la vot proiectul de hotarâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR.47 privind aprobarea realizarii demersurilor legale de prelungire a contractului de  închiriere dintre Parohia Reformata nr.2  si Municipiul Reghin, pentru imobilul situat în Reghin, str. Vânatorilor nr.1, în care  functioneaza Gradini?a cu program normal nr.4  Reghin.


12. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea HCL nr. 75/2009 de aprobare a Regulamentului de organizare a traficului greu pe raza municipiului Reghin.


Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta Avizul comisiei juridice va rog!
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil, avem doua amendamente.
Propunem modificarea art. 3, pct. 11,12,13,14 din Regulament:


11.Târgu Mures-Solovastru-Gurghiu
str.Iernuteni-str.Gurghiului-str. Salcîmilor, str. Ierbusului;
12.  Cluj-Bistrita-Solovastru-Gurghiu
str.Mihai Viteazu-str.Bujorului-str.Apalinei-str.Iernuteni-str.Gurghiului-str. Gurghiului, str. Ierbusului.
13.  Toplita- Solovastru-Gurghiu
str.Pandurilor- cartierul Unirii- str.Sarii- str.Garii- str.Axente Sever-str.Ierbusului-str.Salcâmilor- str.Gurghiului;
14. Batos-Solovastru-Gurghiu
str.Dedradului-str.Vânatorilor-str.Pandurilor-cartierul Unirii-str.Sarii-str.Garii-str.Axente Sever-str.Ierbusului-str.Salcâmilor-str.Gurghiului;


Propunem includerea str. Salcâmilor si str.Ierbusului în întregime. Consideram ca aceasta zona este o zona industriala.
Mai mult, în zona respectiva se afla si un punct vamal si implicit acele mijloace de transport greu vor trebui sa ajunga în zona punctului vamal.
În situatia în care poate în viitor vom beneficia de centura orasului, poate atunci vom putea revizui acest trafic. Dar în acest moment consideram oportuna, ca aceste strazi sa fie incluse în traseele fara taxa de autorizatie.
De  asemenea propunem modificarea art. 10 si anume:


Art.10.- Circulatia pe alte trasee decât cele înscrise pe autorizatia de trafic greu, se considera circulatie neautorizata si se supune sanctiunilor de la art.6 din prezentul regulament.”


Formularea initiala din punctul meu de vedere si al comisiei, nu era  corecta din punct de vedere juridic.
Deci în cazul în care se circula pe alte trasee decât cele înscrise pe autorizatia de trafic greu, se considera circulatie neautorizata si se supune sanctiunilor de la cap.6 din prezentul regulament.” Nu poti anula o autorizatie, dar în schimb daca iese din traseu, se considera circulatie neautorizata si se amendeaza.
Dl. primar NAGY ANDRÁS de ce nu învatam odata sa respectam legea?
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, tocmai de aceea trebuie sanctionati domnule primar, dar nu poti anula o autorizatie.
Dl. primar NAGY ANDRÁS daca ai anulat o data a doua oara precis nu mai face.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN s-a dat o autorizatie pentru un traseu. Acea autorizatie este valabila, nu o poti anula pentru ca a iesit din traseu. Îl amendezi pentru ca a iesit de pe traseu, dar nu îi anulezi autorizatia pe care a primit-o. Credeti-ma domnule primar nu e logic.
Dl. cons. BIRIS CALIN am o întrebare de fapt fata de cei care au întocmit acest Regulament, este vorba despre persoanele care se afla în constructii de case si au nevoie de materiale de constructii. În general se folosesc masini cu tonaj mai mare de 7.5 to.  De exemplu daca ei vin din zona Tg Mures si urca sus în centru înspre Pandurilor, care nu este în traseul acesta, trebuie sa plateasca o taxa de 100 lei pe zi. Automat la  oamenii acestia li se vor ridica costurile, pentru ca aceasta taxa va fi încarcata pe spatele oamenilor care construiesc. Totusi ar trebui sa vedem putin. Se zice ca nu se da un abonament...mie mi se pare ca vom ridica costurile oamenilor care vor sa investeasca si vor sa construieasca.
Dl. cons. FARCAS SEBASTIAN mie mi se pare bine venit acest regulament, si as vrea sa fac o mentiune.
Pentru ca stim ca este televizata sedinta noastra, îi rog pe aceasta cale, pe toti cetatenii sa se autosesizeze, sa revenim la bunul simt civic si în cazul în care vedem o masina mare ca iese cu noroi pe strada e foarte simplu sa sunam la Primarie. Amenda va fi de 1.000 lei.
Cred ca aceste amenzi sunt bine venite, as vrea sa îl rog pe domnul Marian Vasile daca doreste si poate ca si sef al Politiei Locale sa precizeze câteva din contraventiile care vor rezulta în urma acestui Regulament pe care noi îl votam, pentru ca cetatenii sa fie informati si sa stie ce pot si ce nu pot sa faca.
Legat de constructii mie mi se pare bine venita aceasta autorizatie pentru ca pot sa calculez, am nevoie de trei bascule, le duc pe toate trei într-o zi. Nu ma plimb în fiecare zi cu o bascula ca asa îmi place mie. Multumesc.
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarârecu amendamentul comisiei juridice.
Art. 3, pct. 11,12,13,14 
11.Târgu Mures-Solovastru-Gurghiu
str.Iernuteni-str.Gurghiului-str. Salcîmilor, str. Ierbusului;
12.  Cluj-Bistrita-Solovastru-Gurghiu
str.Mihai Viteazu-str.Bujorului-str.Apalinei-str.Iernuteni-str.Gurghiului-str. Gurghiului, str. Ierbusului.
13.  Toplita- Solovastru-Gurghiu
str.Pandurilor- cartierul Unirii- str.Sarii- str.Garii- str.Axente Sever-str.Ierbusului-str.Salcâmilor- str.Gurghiului;
14. Batos-Solovastru-Gurghiu
str.Dedradului-str.Vânatorilor-str.Pandurilor-cartierul Unirii-str.Sarii-str.Garii-str.AxenteSever-str.Ierbusului-str.Salcâmilor-str.Gurghiului;
Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi.
Dl. cj BADIU OVIDIU  din punctul de vedere al compartimentului juridic sustin amendamentul propus de catre dl. cons. Bodo si propun modificarea art.10
Art. 10 si anume:
Art.10.- Circulatia pe alte trasee decât cele înscrise pe autorizatia de trafic greu, se considera circulatie neautorizata si se supune sanctiunilor de la cap..6 din prezentul regulament.”
Dl. MARIAN VASILE-Sef Serv Politia Locala, exista situatie în care i se elibereaza autorizatie, circula pe traseul stabilit, si ca sa-i fie mai usor evita acest traseu pe zi se poate de cinci, sase ori si pâna îl prindem. S-ar putea sa nu-l prindem. Daca îl prindem la prima tura de abatere putem considera ca o sanctiune complementara si i se anuleaza autorizatia.
Dl.primar NAGY ANDAS domnilor consilieri, de unde a pornit toata problema aceasta? Când am instituit sensurile unice pe str. Râului si str. Duzilor si restrictiile de tonaj, interesant este faptul ca tranzitul respecta indicatoarele, dar firmele transportatoare din municipiul Reghin speculeaza. Seful firmei precis nu stie ce face soferul lui. Soferul se scuza, de parca nu ar fi stiu. Pai nu are ochi? Numai ca noua ne place sa speculam întotdeauna neglijenta altora.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN Politia Locala si Politia Rutiera are un rol activ pentru a respecta acest Regulament si Hotarârea noastra de Consiliu.
Aici ar trebui sa fim foarte precis, urmarim zonele acestea unde sunt amplasate indicatoarele limitatoare de acces sau de restrictie si trebuie sa depistam toate aceste situatii. Si stiti foarte bine ca fiecare fapta este o fapta noua în sine. Daca de o suta de ori încalca legea, de o suta de ori aveti dreptul sa aplicati amenda.
Dl.primar NAGY ANDRAS am o întrebare domnule consilier: daca în repetate rânduri este prins acelasi sofer i se poate anula autorizatia?
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN domnule primar, ati eliberat o autorizatie pentru un traseu. Atâta timp  cât el circula pe acel traseu, are dreptul sa mearga pe acel traseu. Nu are treaba autorizatia cu faptul ca a trecut pe o strada neautorizata.
Îl sanctionezi pentru fapta aceea. De ce nu întelegeti ca sunt doua lucruri diferite? Ridica talonul masinii, ridica carnetul de sofer daca nu respecta regulile. Soferul va raspunde pentru fapta lui.
Aici sunt aspecte juridice concrete.
Dl.cons. FARCAS SEBASTIAN vreau sa întaresc punctul de vedere al domnului Bodó. Sunt perfect de acord cu dânsul din punct de vedere juridic. Daca de exemplu ai un sefer rau intentionat,  îti afecteaza activiatea firmei daca Politia Locala îi ridica autorizatia, noi nu trebuie sa fim un factor care intervenim în asta.  Sa dam amenzi, sa-l amendam pe acel sofer care face greseala. Putem sa dam cinci amenzi într-o zi. Propun sa dam amenzi fara sa –i anulam autorizatia.
Sunt de acord cu domnul cons. Bodo.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarâre, cu amendamentul comisiei juridice. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR. 48 privind modificarea si completarea HCL nr. 75/2009 de aprobare a Regulamentului de organizare a traficului greu pe raza municipiului Reghin.


13. Proiect de hotarâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care contravenientii vor presta activitati în folosul comunitatii.


Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, discutii?
Dl. cons. MARIAN OVIDIU vad aici în referatul de specialitate mai multe locuri unde pot sa-si desfasoare activitatea sau sa presteze servicii. „desfasurarea de activitati în folosul caminelor pentru copii si batrâni, al orfelinatelor, creselor, gradinitelor scolilor, etc.”
Propun ca aceste persoane sa îsi poata desfasura activitatea în scoli, doar în afara orelor de program deoarece acestia nu au cel mai curat CV.
Când va fi întocmit regulamentul de functionare sa fie luat în considerare si acest aspect. Sa nu punem în pericol siguranta copiilor nostrii. Multumesc.
Dl.primar NAGY ANDRÁS în proiectul de hotarâre nu apare acest lucru.
Dl. cons. MARIAN OVIDIU se va întocmi un regulament.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR.49 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care contravenientii vor presta activitati în folosul comunitatii.


14. Proiect de hotarâre privind aprobarea participarii Municipiului Reghin la evenimentul cultural organizat de Asociatia Culturala “Kemény János”, cu ocazia comemorarii a 200 de ani de la nasterea folcloristului Kriza János.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultura: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta discutii.
Supun la vot proiectul de hotarâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR. 50 Privind aprobarea participarii Municipiului Reghin la evenimentul cultural organizat de Asociatia Culturala “Kemény János”, cu ocazia comemorarii a 200 de ani de la nasterea folcloristului Kriza János.


15. Proiect de hotarâre privind  aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la ADI Aquainvest Mures.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta supun la vot proiectul de hotarâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:

 

HOTARÂREA NR. 51 privind  aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la ADI Aquainvest Mures.


16. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a Domeniului public din incinta Strandului Municipal Reghin, precum aprobarea  documentatiei pentru  licitatia publica de închiriere.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultura: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta discutii?
Supun la vot proiectul de hotarâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR. 52 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a Domeniului public din incinta Strandului Municipal Reghin, precum aprobarea  documentatiei pentru  licitatia publica de închiriere.


17. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a spatiilor cladirii –receptie – vestiare si terasa din incinta Strandului Municipal Reghin, precum si aprobarea documentatiei pentru licitatia publica  de închiriere.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultura: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta discutii?
Supun la vot proiectul de hotarâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR.53 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisa a spatiilor cladirii –receptie – vestiare si terasa din incinta Strandului Municipal Reghin, precum si aprobarea documentatiei pentru licitatia publica  de închiriere.


18. Proiect de hotarâre privind transmiterea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de birou evidenta contribuabili în favoarea Casei Judetene de Pensii Mures, situat în municipiul Reghin, strada Petru Maior nr.31, înscris în CF 15246 Reghin.


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil.
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta discutii?
Supun la vot proiectul de hotarâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR.54 privind transmiterea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de birou evidenta contribuabili în favoarea Casei Judetene de Pensii Mures, situat în municipiul Reghin, strada Petru Maior nr.31, înscris în CF 15246 Reghin.


19. Proiect de hotarâre privind aprobarea aderarii Municipiului Reghin, în calitate de membru asociat la Asociatia Proprietarilor de Terenuri “LUT –VOIVODENI.”


Avizul comisiilor de specialitate va rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economica: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridica: aviz favorabil pentru proiectul de hotarâre revizut, ce am primit astazi.
Dl. cons. CIOBA DOREL, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultura: aviz favorabil.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta discutii?
Supun la vot proiectul de hotarâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTARÂREA NR.55 Privind aprobarea aderarii Municipiului Reghin, în calitate de membru asociat la Asociatia Proprietarilor de Terenuri “LUT –VOIVODENI.


20. Informare privind realizarea demersurilor de încheierea a „Cartii Prieteniei” cu localitatea Poynton (Regatul Unit al Marii Britanii).


21. Raportul primarului municipiului Reghin pentru anul 2010.


22. Diverse


Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta, as dori o informare cu privire la veniturile si cheltuielile aferente anului 2010 cu privire la strand. Si eventual daca se poate si numarul de persoane care în sezonul de vara au frecventat strandul.
Dl. cons. GLIGA DANIEL mai multi cetateni m-au rugat sa va întreb, cine se ocupa de verificarea locurilor de joaca care s-au amenajat foarte frumos între blocuri? Stim ca era ideea fostilor consilieri PNL care acum nu mai sunt, si ma bucur ca executivul a facut-o.
A doua întrebare: firma care executa marcajele noi în oras, câta garantie ofera pentru aceasta lucrare, fiindca mai mult de doua luni nu tin marcajele. Multumesc.
Dl. cons. SORIN PUI ceea ce vroiam sa zic la raportul primarului am sa zic acum. Apreciez la raportul primarului ca spre deosebire de anul trecut avem o introducere, chiar daca nu e un punct de vedere amplu, asa cum as fi vrut eu.
Apreciez ca, fata de raportul de anul trecut este mult mai succint si are multe poze ceea ce îmi place. As aprecia daca pentru raportul urmator sau poate chiar si pentru acesta ati însarcina pe cineva sa aveti o viziune unitara asupra lui pentru ca fiecare compartiment îsi face raportul lui si nu seamana toate. Nici nu e normal sa semene, dar cel putin din punct de  vedere al stilului si formal ma refer…
La pagina 7 se spune ca s-au asfaltat strazile Iernii, Izvorului, N. Balcescu. Este adevarat?
Dl.primar NAGY ANDRÁS
s-a început lucrarea. Noi lucram cu cifre. Acest contract contiuna. A fost întrerupt din cauza frigului si în primavara acestui an se vor continua lucrarile.
Lucrarea este contractata, banii sunt alocati, eu consider lucrarea din punct de vedere financiar terminata.
Dl. cons. SORIN PUI la pagina 34 unde se face o analiza a Compartimentului de Urbanism, as vrea sa va subliniez, ca nu este nici un contract nou de bannere pe anul 2010, ceea ce dovedeste ca am avut înca o data dreptate, ca taxa e prea mare.
Politia Comunitara, anul trecut a prezentat o evidenta clara a contraventilor, amenzilor si a sumelor încasate. Anul acesta nu este. Si m-ar fi interesat sa stiu ca dupa adoptarea Regulamentului de trafic greu, sunt înbunatatiri ale situatiei, ce constatari si observatii are Politia.
Dl.primar NAGY ANDRÁS asta o sa vedem pe parcurs.
Dl. cons. SORIN PUI o apreciere pozitiva, piata este pe plus, la pagina 46, felicitari pentru cine se ocupa.
La pagina 97 ar fi de interes sa prezentati domnule primar si cheltuielile Spitalului, nu doar veniturile.
Si ce as mai avea de adaugat, ca la institutiile culturale raportul este destul de sumar, adica ce scrie acolo se poate spune si la anul si peste doi ani. Ar mai trebui completat putin.
Nu vorbiti în schimb nimic despre strategia de dezvoltare durabila a orasului si acesta era al doilea punct al meu, pe care am vrut sa-l ridic la punctul “Diverse”.
V-as solicita întrucât în 4 martie 2010 ati si semnat expunerea de motive si sunteti de acord ca ea trebuie aprobata de Consiliul Local sa o si puneti pe Ordinea de zi împreuna cu Studiul de trafic, care de asemenea trebuie aprobata de catre Consiliul Local.
Dl. cons. MARIAN OVIDIU referitor la statia de autobuz din fata fostului IPM Sport. Statia este chiar în curba si se pot întâmpla accidente. Ar trebui mutata, nu ar fi lucru mare.
Referitor la sensul giratoriu Bistrita –Reghin-Breaza, daca se pot instala câteva balize de plastic. Cred ca s-ar elimina un risc mare de accidente acolo.
Dl. cons. HOREA GHEORGHE as dori sa rog executivul, daca se poate asfalta curtea scolii Florea Bogdan, deoarece gurile de canal sunt foarte ridicate si este un risc mare de a se accidenta copii. Trebuie sa stiti ca autorizatia este numai provizorie acolo si am avut promisiuni ca se va face.
Dl. cons. BIRIS CALIN revin cu o remarca pe care am facut-o cu câteva sedinte înainte. Am observat ca, în continuare autobuzele de transport coboara pe strada Stadionului si când încearca sa se urce masinile nu mai au loc. Se creaza un ambuteaj. Va multumesc.
Dl.primar NAGY ANDRÁS încerc sa va raspund telegrafic, iar la întrebarile la care nu v-am raspuns, la începutul sedintei urmatoare sa putem raspunde. Solicitam datele respective de la compartimente.
Verificarea locurilor de joaca apartine Sectiei Sere si Zone Verzi. De multe ori, inclusiv la solicitarea presedintilor asociatiilor de proprietari ne deplasam la fata locului si constatam din pacate deteriorari provocate în mod intentionat de tineri, care nu ar avea ce cauta în incinta acestor terenuri de joaca. Fiecare aparat are o tablita pe care este scrisa vârsta pâna la care se poate accesa acel aparat.
Am avut o sedinta comuna cu Politia Municipiului si Politia Locala, am convenit sa formam patrule mixte, care sa verifice aceste terenuri de joaca si sa aiba un registru în care noteaza observatiile pe care le-au constatat.
Referitor la Raportul primarului, îmi pare bine ca ati amintit aceasta problema. Va multumesc pentru observatiile facute.
Anul acesta am dorit ca acest raport sa nu fie asa de stufos, sa nu-l citeasca nimeni.
Am vrut sa fie ceva explicit, scurt, precis si cuprinzator. Am încercat sa evidentiez toate cheltuielile aferente tuturor serviciilor, compartimentelor s.a.m.d. ca sa vada lumea pe ce am cheltuit banii.
 Referitor la sensul giratoriu Bistrita-Cluj-Reghin: am facut mai multe adrese catre ARR. Ne-au dat o explicatie aberanta în sensul ca doua drumuri de categorii diferite nu se pot intersecta. Stim bine ca nici calitativ, nici dimensional, nici constructiv nu corespunde unui drum european. Nu stiu de ce nu vor sa amenajeze acel loc, chiar cu niste balize. Se pot cumpara 50 de balize sa se faca si preselectia si sensul giratoriu.
Referitor la asfaltarea curtii scolii Florea Bogdan: am în program sa pun la punct toate terenurile de joaca ale scolilor care sunt în vecinatatea cartierelor. Anul trecut am avut o discutie cu domnul director,  o sa semanam iarba. Sa fie iarba.
Referitor la circulatia de pe str. Stadionului: se va remedia în curând. Am stat ore întregi cu comisia de circulatie, ne-am deplasat la fata locului si probabil se va reveni sa fie sens unic pe str. Stadionului. Astfel se va rezolva problema.
Dl. cons. CRACIUN ADRIAN, presedintele de sedinta întrucât problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrarile sedintei Consiliului Local.
Va multumesc pentru participare.


PRESEDINTE DE SEDINTA                            
CONSILIER                                                
CRACIUN ADRIAN 

       
CONTRASEMNEAZA 
P.  SECRETAR
BADIU OVIDIU