Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Detalii

PROCES-VERBAL

28-02-11 15:19

Încheiat azi, 28.02.2011, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Reghin.

PREZENŢI: ASZALOS GAVRIL, BIRIŞ CĂLIN, BIRÓ ALBERT, BIRÓ JÁNOS, BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN, CIOBA DOREL, CRĂCIUN ADRIAN, DEMETER MÁRIA, FARCAŞ SEBASTIAN FLORIN GYŐRFI STEFAN, GLIGA DANIEL, HOREA GHEORGHE MARIAN OVIDIU,  PUI SORIN EMIL, PRECUP MARIA, SÜKÖSD LEVENTE, SZŐKE STEFAN, SZŰCS EMERIC -Consilieri.
A LIPSIT: RÎNJA IONEL
AU PARTICIPAT: Dl. NAGY ANDRÁS- Primar, Dna viceprimar MARIA PRECUP, Dna secretar KOSS GABRIELA, HARSAN CAMELIA-Sef. Compartiment Achizitii Publice, MOLDOVAN VERDES ADRIANA-Sef Serv. Impozite şi Taxe, TOTHI MAKSAI IOAN-Ins., Mass-Media Etc.


Dna secretar KOSS GABRIELA: Bună ziua doamnelor şi domnilor! Bine-aţi venit la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Reghin, convocată în baza Dispoziţiei nr.458/23.02.2011 emisă de Primarul municipiului Reghin.
Sunt prezenţi 18 consilieri din 19,  din punct de vedere procedural constatăm faptul că şedinţa este legal constituită, potrivit art.40 din Legea 215/2001-republicată.
Ordinea de zi cuprinde 3 puncte, avizele comisiilor de specialitate există, precum si raportul compartimentelor de resort.
Dau cuvântul doamnei viceprimar PRECUP MARIA, preşedintele de şedinţă. Mulţumesc.


Preşedintele de şedinţă, dna viceprimar MARIA PRECUP: Bună ziua. Bine v-am găsit, asta este ultima şedinţă din această lună, trecem în luna martie. Vreau să vă supun spre aprobare Ordinea de zi propusă de primarul municipiului Reghin. Cine este pentru?
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, doamna presedinte, cred că trebuie schimbată ordinea punctelor. Trebuie prima dată aprobat punctul 2, iar după aceea pct.1.
Dna viceprimar MARIA PRECUP: supun la vot Ordinea de zi, cu modificarea propusă de către dl. cons.ASZALOS. Punctul 1 va deveni punctul 2, iar punctul 2 va deveni punctul 1.Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi, următoarea Ordine de zi:


ORDINE DE ZI


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „REABILITARE STR. GĂRII
PE TRONSONUL DINTRE STR. RÂULUI ŞI STR. UNIRII (INCLUSIV AMENAJAREA INTERSECŢIILOR) ÎN MUNICIPIUL REGHIN-JUDEŢUL MUREŞ.”


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea
realizării unor obiective de investiţii de interes local.


3.Proiect de hotărâre privind organizarea şi functionarea Poliţiei Locale a Municipiului Reghin.


Dl. primar NAGY ANDRAS as vrea să vă reamintesc că am avut o solicitare din partea SC Compania Aquaserv să pun pe Ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de SC Compania Aquaserv SA Tg Mures. Datorită faptului că avem avizul ANRSC si datorită faptului că este o problemă importantă care vizează direct populaţia, am considerat că nu se poate pune pe Ordinea de zi. Deci dacă învinuiţi pe cineva pe mine să mă învinuiţi. Mai mult, nu am avut efectiv timp fizic să prezentăm comisiei, pe care am numit-o, special pentru a analiza problemele de la Aquaserv. Încă o dată vă spun, fiind o problemă importantă nu am vrut ca să trecem peste ea fără a face o analiză sau  fără a purta nici o discuţie. Dar la mijlocul lunii martie voi convoca sedinţa ordinară şi va fi punct pe Ordinea de zi.Vă mulţumesc.


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „REABILITARE STR. GĂRII PE TRONSONUL DINTRE STR. RÂULUI ŞI STR. UNIRII (INCLUSIV AMENAJAREA INTERSECŢIILOR) ÎN MUNICIPIUL REGHIN-JUDEŢUL MUREŞ.”


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN, eu aş avea o propunere.  Studiind acest Studiu de fezabilitate am observat că, în intersecţia de la str.Râului cu str. Gării prin introducerea acestui sens giratoriu, s-a renunţat la semaforizare. Vă rog să aveţi în vedere că există două perioade pe zi, dimineaţa de la 7,30 până la 8,30 şi între 14.00 şi 15.00 când este un trafic foarte mare în zonă. Eu propun să se ia în considerare reintroducerea, în zona trecerii de pietoni, funcţionarea semaforului, cel puţin în perioadele acestea. Iar, în restul zilei să rămână pe semnalizare intermitentă. Asta ar fi obiecţia şi propunerea mea. În rest sunt de acord.
Dna viceprimar MARIA PRECUP vom avea în vedere înbunătăţirea studiului de fezabilitate.
Cine este pentru acest proiect de hotărâre?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „REABILITARE STR. GĂRII PE TRONSONUL DINTRE STR. RÂULUI ŞI STR. UNIRII (INCLUSIV AMENAJAREA INTERSECŢIILOR) ÎN MUNICIPIUL REGHIN-JUDEŢUL MUREŞ.”


Trecem la punctul următor:


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN studiind lista obiectivelor de investiţii aş avea anumite obiecţiuni. Şi încep prin faptul că nu sunt de acord să avem inclusă în lista aceasta de investiţii amenajările interioare pentru Blocul de 120 de apartamente, având în vedere că nu se ştie încă exact partea de la parter ce se întâmplă cu ea. Şi dacă se vinde, bănuiesc că va fi mult mai bine pentru viitori proprietari să îşi amenajeze aceste spaţii cum vor iei, Valoarea acesta de 1.428.000,00 lei mie mi se pare destul de mare pentru a o folosi ca şi credit pentru a face treaba asta.
Referitor la celelalte puncte de pe lista de investiţii vreau să precizez că sunt de acord cu toate aceste investiţii. Care este problema? Studiind obiectivele acestea şi văzând valoarea lor şi faptul că avem studii de fezabilitate şi proiecte pentru ele, consider că este inoportun să investim din resurse proprii, şi mai mult, dintr-un credit care ne îndatorează pentru o perioada aşa de îndelungată şi să nu folosim fonduri europene. Având în vedere că prin fonduri europene de tip POR, există posibilitatea de a se accesa aceste tipuri de fonduri. Studiând chiar si Strategia de dezvoltare a municipiului Reghin pe care am plătit-o cu generozitate, toate punctele acestea care sunt prevăzute la investiţii, sunt prevăzute şi în această strategie şi sunt prevăzute că vor fi executate din fonduri europene şi guvernamentale. Deci eu cred că ar fi bine ca să încercăm să accesăm aceste fonduri având în vedere că ele se derulează până în 2015 sesiunea de depuneri nu este închisă şi să nu ne avântăm să luăm un credit.
Dna viceprimar MARIA PRECUP  Referitor la prima dvs. nedumerire, cu alocarea sumei de 1.428.000,00 lei pentru amenajarea parterului de la Blocul de 120 de locuinţe, vreau să vă spun că avem cel puţin două Hotărâri cu destinaţia acestui spaţiu pentru sediul poliţiei municipale Reghin. Am fost în discuţii de 2 ani de zile, am sperat ca aceste surse de amenajarea interiorului vor fi alocate de minister. Nu avem nici o şansă să obţinem aceste sume şi pentru că dânşii au probleme foarte mari cu spaţiu, chiria fiind imensă, am stabilit că vom face noi această investiţie pe care o vom recupera prin contractul de închiriere pe care îl încheiem cu această instituţie.
Despre amenajarea cartierelor Unirii, Rodnei şi Gării vreau să vă spun că nu avem nici o şansă să atragem surse europene, acestea sunt de interes local, şi nu cred că avem să primim finanţare nerambursabilă.
Dl. primar NAGY ANDRAS cert este că tot timpul umblăm după aceste surse nerambursabile. Miercuri va trebui să fiu la Bucureşti pentru a obţine surse pentru alte destinaţii (spital, învăţământ, etc.) revenind la această listă, sunt mai multe probleme de discutat aici. Dorim să facem aceste investiţii sau nu?
Dacă dorim să le facem acum nu pentru că mai am un an şi jumate, să nu vă gândiţi la această idee. Acum putem obţine un ajutor de la Guvern pentru anumite proiecte. Miercuri vă stau la dispoziţie, când voi veni cu rezultate. Si dacă vrem ca populaţia să se simtă bine în oraş, aş vrea să o facem acum.
De când accesăm fonduri nerambursabile pentru cele 5 străzi? (Gării, Sării, Dedradului, Vânătorilor, Gurghiului )cred că deja le ştie toată lumea . Cel puţin de 5 ani. La Regiunea 7-Centru Alba Iulia, suntem trecuti pe listă, am câştigat, numai fără loc, ca în admitere cum a fost cândva. Bine-înteles că timpul ne-a dat dreptate nouă. Am vrut să facem într-un  timp scurt aceste investiţii. O altă problemă, că acum se rediscută toate problemele s-ar putea să obţinem finanţare pentru două sau trei propuneri, pe care le găsiţi pe această listă de investiţii. Motiv pentru care am optat pentru rezerva de a schimba aceste investiţii cu altele, fără a modifica suma finală… în cazul în care obţinem finaţări pentru două sau trei proiecte. De exemplu, amenajare zonă str. Duzilor: avem discutii cu “Agentia Natională Apele Române”, avem promisiuni pe reabilitarea străzilor Gării, Sării, Dedradului, Vânătorilor, Gurghiului. Acestea sunt doar trei obiecte de investiţii care au sume mari aici, după cum puteţi observa. Un alt exemplu, a fost folosirea acelei sume care a rezultat din vânzarea Fabricii de bere. Majoritatea banilor au mers pe investiţii. Altfel arată oraşul.
Referitor la fondurile POR, garanţiile guvernamentale s-au epuizat. Exemplu si pentru acest lucru: avem finanţări câştigate: blocuri cu 30 de apartamente şi canalizarea Cart. Apalina.din 2008 până acum nu am primit nici o sumă, doar câteva sume restante din partea Guvernului. Acestea sunt motivele pentru care ne-am gândit la contractarea acestui credit. Avizul nu ştiu când îl vom obţine, de la comisia aceea care este în subordinea Ministerului Finanţelor, care apreciază, studiează şi dă verdictul asupra solicitărilor primăriilor pentru contractarea creditelor.
Încercăm să contractăm acest credit şi să dăm drumul cât mai repede la lucrări.
Încă odată vă spun: suma este aceasta. Lucrările s-ar putea să sufere modificări. S-ar putea să obţinem finanţare pentru o investiţie, două, trei…Si atunci cu acordul dvs. bineînţeles vom rediscuta aceste investiţii.Vă Multumesc.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN vă dau dreptate, că sunt foarte greu de accesat fondurile europene, birocraţia e mare. Vă rog să-mi înţelegeţi reticienţa pentru că nu a trecut decât o săptămână când am aprobat bugetul şi am văzut că la investiţii nu am reuşit să alocăm decât 30-40 de miliarde. Iar acuma dacă accesăm acest credit, şi după cum am văzut în materialele anexate, avem de rambursat numai credite şi dobânzi în jur de 180 de miliarde până la sfârsitul perioadei de creditare pe 20 de ani,  însemna aproape 10 miliarde lei vechi. Deci, ar mai scădea de exemplu, potenţialul de investiţii pe anul viitor, cu încă 30%, numai prin faptul că trebuie să plătim aceste rate şi dobânzi.
Eu tot sunt de părere că momentul acesta când încă economia nu se mişcă bine şi noi nu avem încasări foarte bune la buget şi nu avem o perspectivă foarte bună…nu este pentru a prelua un credit de asemenea dimensiune şi de a ne încărca pentru viitor să ne putem bloca în viitor în a face investiţii şi a continua cu lucrările care le avem de făcut. Vă mulţumesc.
Dl. primar NAGY ANDRAS Vreau să precizez un lucru. Gradul de îndatorare, cum va evalua pe parcursul rambursării în nici un caz nu vom depăşi nivelul maxim.
Încă o chestie deloc de neglijat, mă bucură faptul că nimeni dintre dvs. nu vine cu aceste idei vechi:”o să umblăm în buzunarul contribuabilului.” NU. Nici până acum nu am umblat în buzunarul contribuabilului şi nici de acum încolo nu vom umbla.
Aceste rambursări se fac din bugetul local care îl avem.
Mentionez că totalul investiţiilor, inclusiv cu cota parte se ridică în jur de 72 de miliarde. Asta este puţin pentru un muncipiu.În privinţa aceasta aveţi dreptate. Dar, pe lângă investiţii creste numărul instituţiilor care ne vin în subordine. Trebuie să supravieţuiească şi aceste instituţii. Trebuiesc întreţinute. În aceste condiţii din bugetul local nimeni nu va putea să dezvolte oraşul. Multumesc.
Dl. cons. PUI SORIN trebuie să subliniez într-un fel ca o completare la ceea ce a spus domnul primar. Ideea contractării primului credit şi care a fost dus până la urmă aproape cu mult succes la finalizare a fost a liberalilor şi a fost înbrăţişată la momentul acela de partenerii nostrii din acea vreme. Eu ca şi liberal şi om de afaceri ar trebui să susţin contractarea unui credit pentru că suntem pentru dezvoltarea comunităţii şi pentru realizarea  unor proiecte, dacă nu putem din surse proprii atunci din surse atrase. Ceea ce mi se pare însă imporatnt de discutat este oportunitatea contractării acestui credit. Dacă chiar  este necesar acum? Lucrările sunt necesare sunt justificate, proiectele studiile de fezabilitate sunt aprobate de Consiliul Local şi cred că nimeni la vremea respectivă nu s-a opus realizării lor. Problema este doar dacă astăzi este necesar acest lucru. Domnul primar a venit chiar în sprijinul acestei idei spunând că peste trei zile o să se întâlnească să discute şi să vadă dacă mai sunt alte proiecte, care vor primii finanţare, unele poate chiar din rândul celor care ne sunt astăzi supuse atenţiei pentru a fi prinse în credit. Eu vreau să vă spun că, la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, atunci când s-a contractat acel credit, eu am fost cel care am susţinut proiectele şi am vorbit cu preşedintele comisiei de la aceea vreme. În principal trebuie depuse proiectele pe care şi vrem să le finanţăm, deci nu mergem astăzi cu un proiect şi pe urmă mergem şi le modificăm...aşa încât poate că ar fi mai bine să mai aşteptăm un pic. Nu sunt împotrivă contractării unui credit, dar nu mi se pare momentul potrivit.
Dacă aş lua ca şi aspect formal materialul prezentat astăzi, ca să susţină această contractare de credit, mi se pare slab argumentat, insuficient pregătit şi ar mai fi de muncit la el.  Ca şi aspecte formale mi se pare interesant că nici măcar cei care au lucrat la el, nu ştiu din ce compartiment sau serviciu fac parte. La pagina 1 ni se aduce ca argumente raportul directiei buget –contabilitate şi fiscalitate. Nu avem asemenea direcţie în Primăria Municipiului Reghin, dragi colegi. Mai încolo ne semnează la pagina 5 Serviciul Buget Contabilitate şi Compartimentul de Achiziţii Publice şi Management de Proiecte, care mai încolo este doar un Compartiment de Investiţii. Asta ca să mă leg doar de aspecte formale. Materialul arată ca şi cum s-ar fi făcut de oameni diferiţi, care nu au discutat unii cu ceilalţi. Partea cu obligaţiunile este atât de vagă încât nu înţelegem clar la ce se referă şi cine din Primăria Municipiului Reghin se pricepe la obligaţiuni? Poate că ne trebuie un raport făcut de o firmă de specialitate. Mai mult, în acest material se vorbeşte de contractarea unui credit ca şi cum municipiul Reghin nu ar mai fi luat niciodată vreun credit. Adică nu avem nici o experienţă în domeniul ăsta. Si de ce trebuie să luăm un credit domnilor consilieri? Păi, trebuie să luăm un credit pentru că banii pe care îi aveam pentru proiecte de investiţii i-am băgat într-un bloc, pe care nu reuşim să-l vindem. Anul trecut am vândut 10 apartamente, dacă am ţine-o în ritmul ăsta, şapte opt ani am fi înapoi în buget cu acei bani. Am făcut oare totul ca să vindem blocul? Nu asta era mai important că la ora contractării ....nu contractării...mă scuzaţi.. la ora la care am decis să dăm banii pentru bloc, atunci s-a decis democratic că o să recuperăm banii repede şi cu ajutorul lor o să facem alte proiecte care sunt necesare pentru comunitate. Nu ar trebui mai degrabă să ne canalizăm eforturile să vindem acele apartamente şi să ne recuperăm banii? Si nu să supunem până la urmă bugetul local contracţiei unor rate şi dobânzi pe care poate le-am putea evita.
Iar o altă problemă pe care aş vrea să o supun atenţiei este că, în şedinţa din iunie 2009 am spus la ora acea că Strategia de dezvoltare care se pregăteste pentru municipiul Reghin nu s-ar justifica. Mi s-a replicat că proiectele prinse în strategie sunt necesare de executat în viitorul apropiat, ca să obţii finanţări trebuie să ai această strategie de dezvoltare şi orice proiect trebuie să facă parte din strategia de dezvoltare a municipiului. Anul trecut după ce am intervenit de câteva ori cu referire la această strategie, după aproape un an, a fost pusă pe siteul primăriei, o găsiţi la Capitolul Consiul Local, unde să fie citită şi analizată de cetăţenii municipiului. În expunerea de motive semnată de domnul primar din 04.03.2010, care însoţeşte această strategie, se spune la pagina 2: s-a evaluat şi părerea cetăţenilor municipiului Reghin, în general cam ce s-a dorit a fost încorporat în această strategie şi că ea stabileşte priorităţi pentru cea mai bună utilizare a resurselor umane, financiare şi organizaţionale. Conform art.36 alin.2 lit. b., coroborat cu alin. 4, lit. e din Legea  nr.215/2001 Consiliul Local aprobă strategiile de dezvoltare economică, socială şi de mediu al unităţii administrativ teritoriale. Păi domnilor consilieri de ce punem căruţa înaintea boilor? de ce nu aprobăm atunci strategia  că săptămâna asta se împlineşte un an de când expunerea de motive este pe site, oamenii şi-au expus părerea, ar trebui probabil să facem dezbatere publică şi o analiză, că dacă tot avem o strategie în cap  să facem lucrurile strategic. Cred că întâi ar trebui să aprobăm strategia si după aceea să ne apucăm să realizăm proiectele. Mai mult, pe strategie am dat bani, s-a şi plătit s-a încheiat procesul verbal. Din acest motiv mie mi se pare inoportună discutarea contractării unui credit astăzi şi propun scoaterea de pe Ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Multumesc.
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL domnu coleg eram sigur că veţi avea această luare de poziţie, şi veţi transforma această discuţie în campanie electorală. Vă amintesc că peste un an jumate va începe campania electorală şi sunt ferm convins că dacă aţi fi făcut parte din această administraţie aţi fi votat acest proiect de hotărâre exact aşa cum este.
Sigur că nu e oportun să facem aceste investiţii pentru că sunt investiţii frumoase, şi sigur o să placă populaţiei. De ce să placă populaţiei, dacă nu eu conduc oraşul ci altcineva conduce. Atunci dacă se poate voi găsii 1000 de motive ca să justific că nu este nevoie şi nu sunt oportune aceste investiţii.
Dacă am face un sondaj în Reghin, cine ar fi de acord ca  str. Sării şi Gării, cele mai circulate artere din Reghin, care au suferit “n”modificări din cauza canalizărilor şi a schimbărilor conductelor de apă, în starea în care se află nu trebuie modernizate? Să-i întrebăm pe cei din Unirii, Rodnei şi Gării ce părere au.. Să nu modernizăm şi cartierele lor, când celelalte cartiere au fost deja modernizate. Sau ce strategie putem concepe, după ce am dat jos cabanuţele şi vom da jos si celelalte garaje, acea zonă o vom lăsa în paragină că nu e momentul şi nu e oportun să facem investiţii.
Sau nu este oportună scoaterea poliţiei din centrul municipiului? Cum să nu mutăm sediul poliţiei când avem această posibilitate. Centrul este sufocat de maşinile care sunt parcate în faţa poliţiei (masini de poliţie, masini personale). Este oportună schimbarea acestei destinaţii. Asta ca partea tehnică.
Ca partea financiară a problemei, municipiul Reghin şi-a restituit în procent de 80 la sută,  toate creditele pe care le-a avut. Gradul de îndatorare a municipiului Reghin la această oră este de 4,5%. Reghinul nu este îndatorat. Vârful de îndatorare va fi de 11,44. Gradul de îndatorare maxim acceptat de mediile bancare este de 30 la sută.
Din toate punctele de vedere aceste investiţii sunt necesare.  Desigur acum încercaţi să găsiţi motive să nu facem nimic. Dar oricine va veni după noi nu va găsi un buget care să fie îndatorat până la maxim cu credite şi investiţii neperformante.
Iar referitor la Bloc, să-mi spuneti cine ar fi prevăzut faptul că va fi criză financiară, care a venit peste Europa şi America?
Cine ar fi crezut că nu se vor vinde aceste blocuri pentru care iniţial am avut 120 de persoane înscrise, 100 de familii înscrise ca rezervă, iar băncile s-au bătut care să dea credit pentru cei care vor să cumpere apartamentele.
Peste acestă criză trebuie să trecem şi vom trece. Şi veţi vedea că va veni si momentul când acest bloc va fi valoros. După statistică, zeci de familii vor fi evacuate din blocuri de către bănci. Nu pot să-şi plătească ratele. Atunci să vedem ce se va întâmpla cu acest bloc. Aceste apartamente în timp se vor vinde, şi din încasări probabil partial aceste rate se vor plăti. În mare cam atât am vrut să spun.
Dl. cons. PUI SORIN deci eu cred că sufăr de păcatul ăsta de a nu fi niciodată pe deplin înţeles şi cred că m-am exprimat foarte clar.
Cred că domnul consilier Aszalos îşi face campanie electorală. Eu am vorbit de oportunitatea contractării unui credit ACUM. Nu că nu trebuie să contractăm. Şi dacă veţi citi procesul verbal o să vedeţi că aşa am spus. Şi nu trebuia să enumeraţi proiectele de investiţii ca asta defapt înseamnă să atrageţi capital de simpatie.
 În sedinta din 25.06.2009 dvs. personal aţi spus că aţi lucrat la stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului Reghin, că faceti parte din comisia  care lucrează cu aceste firme şi că aţi pregătit peste 80 de proiecte clare. Vă rog să aveti răbdare, îmi asum responsabilitatea şi vă vom prezenta această strategie.
Nu este mai important înainte să avem o strategie? După ce acţionăm noi? Mai ales că aţi lucrat la ea. Nu sunt prinse acolo şi proiecte bune pentru oraş? Eu la asta m-am referit. N-am spus că nu vreau să contractăm un credit.
Cred că am fost foarte clar în modul în care mi-am argumentat discursul. Sunt pentru proiecte în Reghin, dar cred că înainte trebuie să avem o strategie. Poate sunt proiecte mai importante acolo. Toate orasele, municipiile au o strategie de dezvoltare şi care se referă la dezvoltarea durabilă a localităţii, la care se face referire şi în expunerea de motive şi în materialele de şedinţă în mod vag. Asta este ceea ce am spus.Multumesc.
Dl. cons. BIRIS CALIN după cum se vede iarăşi am devenit „gică-contra” sau aşa ceva văd eu acuma. Deci unu la mână; am spus că nu  sunt de acord cu investiţia de la bloc şi vă argumentez de ce.
Mi se pare extraordinar de scumpă această investiţie pentru o recompartimentare. 260 de euro pe mp. lucrare de recompartimentare, unde noi avem gata construcţia într-un stadiu în care e destul de avansat, avem tâmplăria, avem curentul, infrastructura,  branşamentul de canalizare, gaz, toate le avem acolo...260 de euro pe mp....nu sunt de acord cu treaba aceasta şi nu voi vota pentru investiţia asta niciodată.
A doua problemă: domnule primar că ne-am propus modernizarea zonei Duzilor cu piaţeta cu totul absolut...era vorba despre o conlucrare cu Apele Române şi realizarea unui proiect împreună, unde să folosim şi nişte fonduri de la ei.
Nu sunt sub nici o formă împtriva investiţiilor la nivelul Reghinului, sunt de acord să facem investiţii şi în cartiere, şi nu numai în cartiere, sunt şi celelalte zone ale orasului Reghin unde este nevoie de infrastructură, de drumuri şi de altele...
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN eu as începe a preciza punctul meu de vedere, care sună ca în această discuţie, când am trata problema acelui copil din poveste, care niciodată nu va primii un pantof nou pentru că are piciorul în creştere şi nu are rost să –i cumpărăm un pantof nou pentru că oricum îi va fi mic. Deci cam aşa se dezbat problemele de oportunităţi în ziua de azi, mai mult pe seama unor întrebări retorice, care până la urmă nu primesc o rezolvare concretă.
Aş merge mai departe cu o întrebare retorică: ce să facă Consiliul Local dacă nimeni până la ora aceasta nu a venit cu o soluţie şi nici cu o garanţie reală, că aceaste investiţii despre care vorbim astăzi şi cu toţii suntem de acord, că sunt importante... nu avem o altă finanţare. Si stiţi foarte bine că a contracta un credit şi până la obţinerea lui...durează o bucată mare de timp. Anul viitor vom începe aceste investiţii.
Eu vă spun aşa: domnilor dacă aveţi idei concrete, aveţi garanţiile concrete, aveţi sursele pe care noi nu le-am identificat...haideţi atunci să dicutăm despre acele surse.
Dar în concret a pune la îndoială sub forma oportunităţii nişte investiţii ...eu cred că nu îşi are temeiul pentru a respinge această propunere cu care a venit executivul.
Dna viceprimar MARIA PRECUP   eu referitor la suma de 260 de euro pe mp, vreau să vă spun că  aceasta este în studiul de fezabilitate. Dar vreau să vă spun că la licitaţie s-ar putea să obţinem ca această lucrare să se făcă cu preţul de jumătate şi asta nu înseamnă că vom cheltui toată sursa pentru acest lucru. Proiectul este făcut de doi ani, când altele erau preţurile pe piaţă pentru amenajări. Dl. cons. Fărcaş aveţi cuvântul.
Dl. cons.FARCAS SEBASTIAN vreau să vă spun că dacă aş fi omul de afaceri Sebastian Fărcas, sau Sebică –cum mă cunoaşte toată lumea - aş spune Nu, în această perioadă să nu luăm un credit. Dar din fericire am învăţat în facultate că administraţia locală trebuie să facă ceea  ce nu vor face niciodată privaţii. Investiţii în drumuri,în  poduri, în trotuare ş.a.m.d.
 Am făcut repede după ce am primit materialele de şedinţă un sondaj, în cartierele Unirii, Rodnei, Gării. Vreau să spun domnului consilier Pui Sorin, lumea de acolo ar vota la un referendum „pentru” acest credit...pentru că pe oamenii îi interesează confortul pe care îl au lângă casă.
Cred că e bine să contractăm acest credit pentru că aduce confort cetăţenilor din cartierele sus menţionate. Sunt pentru acest proiect.
Aveam şi eu unele nelămuriri legate de investiţia de la bloc, dar m-am liniştit acum când am auzit că acea destinaţie este pentru poliţia din Reghin... şi ei au nevoie de confort.
De asemenea reabilitarea străzilor Sării, Gării, Râului ...mi se pare de bun augur.
Am o propunere: pentru strada Duzilor. Aici, acesti bani...mă gândesc că...pentru ai înpăca pe toţi colegii din consiliu, ar  fi bine să-i punem şi cu un titlu de rezerva consiliului local sau a executivului ca şi fond de coparticipare la atragerea de fonduri nerambursabile, dar per total  sunt de acord cu aceste investiţii.
Vreau să îl rog pe domnul primar pentru că mulţi cetăţeni mi-au spus că m-am implicat în activitatea de cart.Iernuţeni, Făgăraşului şi Libertăţii, dacă binevoieşte să mă numească în comisia de recepţie al lucrărilor în Unirii, Rodnei şi Gării pentru a fi un garant a modului că banii vor fi bine alocaţi. Vă mulţumesc.
Dl. cons. CIOBA DOREL categoric că nu sunt împotriva acestor investiţii, sunt bine venite.
Noi, ca ţară, până în 2015 mai avem vreo 20 de milirde de la Comisia Europeană, de atras şi o parte mare din suma respectivă este pentru autorităţi locale. Un proiect european se face de la începutul proiectării de la studiu de fezabilitate, până vin banii...durează probabil vreo doi ani. În cazul proiectului POS Mediu al judeţului Mureş a durat vreo doi ani jumate.
As vrea să vă dau câteva exemple de autorităţi locale, judeţene sau chiar consilii locale, aceleaşi exemple care au fost date şi în materiale, care pe lângă credite bancare, care probabil gradul lor de îndatorare e mai mare decât al Reghinului au si sume consistente in proiecte europene. De exemplu Iaşul are 200 de milioane aprobate până la 14 decembrie 2010. Într-adevăr fiecare din judeţele respective au un proiect POS Mediu care se învârte în jur de 100 de milioane, dar au şi pentru sănătate, infrastructură şi alte domenii de activitate. Vă mulţumesc.
Dna viceprimar MARIA PRECUP când am contractat primul credit eram în opoziţie, eram la fel de pornită ca şi domnul consilier Pui Sorin, să nu luăm creditul şi am luptat un an de zile să blochez contractarea acestui credit. M-am luptat chiar cu domnul Pui Sorin, pentru că aşa gândea dânsul şi era un liberal convins şi era foarte vehement pentru că social -democraţii blochează dezvoltarea, dar eu aşa ca omul sărac tot mă gândeam că de ce să luăm bani nu putem trăi cu câţi avem? Si acum mi-am dat seama că atunci cred că am greşit pentru că altfel arată oraşul nostru acuma şi vreau să vă spun că nici nu am simţit că am restituit aceşti bani şi tot datorită ideilor domnului Pui Sorin am restituit 100 de miliarde din vânzarea fabricii de bere. Şi îi mulţumim pentru ideea de atunci, pentru că nu am plătit dobândă în această perioadă. Poate Dumnezeu ne va ajuta din nou şi vor veni vreo câteva sute de miliarde înapoi să nu mai trebuiească să luăm credit. Iar, despre ceea ce a vorbit domnul Bodo Zoli, cu păpucii mici, că nu-i cumpăra părinţii, pentru că oricum creste...tata întotdeauna mi-a cumpărat pantofi cu un număr mai mare să mă ţină  doi ani. Datorită acestui fapt mi-a crescut piciorul mai mare şi acum nu îmi găsesc păpuci. Deci e la mijlocul adevărul.
Creditul este necesar. Despre destinaţia acestuia se mai poate discuta. Am negociat că putem discuta, mai ales ultima variantă după cum aţi spus să fie o rezervă....noi chiar o rezervă am gândit-o.
Domnul primar va da explicaţii mai amănunţite la ceea ce aţi solicitat dvs.
Dl. primar NAGY ANDRÁS mie îmi pare bine de un lucru, în sfârşit avem un punct pe ordinea de zi pe care îl dezbatem cu toată seriozitate. Cu mai multă seriozitate decât pe celelalte. Si aici am rugămintea dacă se poate, să facem abstracţie de la aparteneţa politică.
Dl. consilier Pui a precizat foarte bine că este necesar contractarea unui credit. Îmi pare bine că sunteţi foarte bine documentat despre activitatea mea sau al consilierului meu personal şi chiar as vrea ca toţi să vă uitaţi eventual la ce nu am făcut anul trecut şi vă rog să veniţi cu idei şi propuneri pentru a le cuprinde în raportul primarului.
Eu nu vreau ca oricare dintre aceste investiţii să se realizeze peste zece ani. Poate peste zece ani altele vor fi cerinţele şi solicitările sau poate va pierii pământul peste zece ani. Nu ştim.
Stiţi foarte bine că aceste proiecte au la bază un studiu aprobat de dvs. Dacă v-aţi uitat amănunţit la aceste proiecte, de exemplu amenajarea zonei Duzilor: amenajarea întregului dig din beton.
Am disecat acest proiect în două: să obţinem  dacă reuşim, fonduri în vederea amenajării unei piste pentru biciclisti, iar pe de altă parte dacă vom reuşi fonduri pentru amenajarea, curăţirea canalului Morii. Se va lucra pe etape, în funcţie de cum vom primii ori creditul, ori sursele extrabugetare. Să ştiţi că toate aceste proiecte sunt bine gândite şi discutate cu consilierul meu personal şi cu doamna Hăran Camelia (arhitect).
Referitor la problema ridicată de către domnul consilier Cioba, trebuie să vă spun că fondurile europene, 80 la sută din ele se adresează oraşelor peste 100.000 de locuitori. Phare, ISPA programele cele mai des accesate sunt pentru oraşe peste 100.000 de locuitori. Noi trebuie să ne rezumăm doar la programele pe care le putem accesa.  Fiecare program are un ghid de finanţare, puteţi să le vedeţi aceste programe la Compartimentul Management de proiecte, care funcţionează în subordinea Serviciului Tehnic.
Sunt convins că, cu toţii dorim dezvoltarea oraşului. Aceste proiecte sunt foarte bine gândite. Această dezvoltare a municipiului trebuie să continue şi nu avem decât să ne aducem aportul cu toţii la această dezvoltare. Şi nu cred că cineva dintre dvs. vrea această dezvoltare doar peste zece ani. Mulţumesc.
Dl. cons. PUI SORIN consider că un punct cum ar fi contractarea unui credit sau bugetul trebuie să fie un punct de dezbatere şi analiză. Domnul primar în repetate rânduri a zis că dacă este nevoie stăm până dimineaţa şi discutăm pe un anumit proiect de hotărâre care priveste interesele tuturor cetăţenilor, aşa încât nu văd unde ne grăbim dacă nu îl analizăm în mod temeinic.
De ce trebuie să recunoasteţi după un an, doi că am avut dreptate...de ce nu îmi puteţi da dreptate atunci când iau cuvântul?
Dna viceprimar MARIA PRECUP nu m-aţi provocat până acum....
Dl. cons. PUI SORIN oricum vă mulţumesc că am idei bune. Eu am atras atenţia asupra detaliilor tehnice...asta mi se pare insuficient analizat şi pregătit. Aş vrea să –i spun domnului primar că la Comisia de autorizare, te duci cu proiectele pe care vrei să le faci, cu studiile de fezabilitate aferente şi ca să le modifici dacă ai o finanţare trebuie să faci din nou o altă şedinţă de consiliu...că nu îţi aprobă altfel.
Ca să închei într-un mod simpatic şi mie îmi trebuie păpuci, dar nu iau un credit pentru asta.
Dna secretar KOSS GABRIELA s-a lungit prea mult discuţia, dar sub aspectul formal pe care le-aţi indicat dvs. din preambulul hotărârii, unde apare într-adevăr direcţia buget-contabilitate, este o greşeală de dactilografiere pe care eu personal domnul consilier mi-o asum şi am să vă rog să acceptaţi ca la redactarea hotărârii să pot să fac aceste modificări corespunzătoare. Vă mulţumesc.
Dna viceprimar MARIA PRECUP    domnule consilier Pui aţi simţit cumva că nu avem răbdare să vă ascultăm? Aţi luat de trei ori cuvântul?
Mai este cine care vrea să dezbată acest subiect?
Trecem la vot.Cine este pentru acest proiect de hotărâre?
S-a votat cu 13 voturi “pentru”, 4 “împotrivă”(Pui Sorin, Biriş Călin, Cioba Dorel, Horea Gheorghe) şi o “abţinere”(Crăciun Adrian), adoptându-se


HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local.


PCT.  3. Proiect de hotărâre privind organizarea şi functionarea Poliţiei Locale a Municipiului Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţă, dna viceprimar MARIA PRECUP:discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 37 privind organizarea şi functionarea Poliţiei Locale a Municipiului Reghin.


Preşedintele de şedinţă, dna viceprimar MARIA PRECUP: Întrucât problemele înscrise în ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările şedinţei Consiliului Local. Vă mulţumesc pentru participare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            
CONSILIER                                                  
MARIA PRECUP   

      
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
KOSS  GABRIELA