Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Detalii

PROCES-VERBAL

31-01-11 09:48

Încheiat azi, 31.01.2011, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Reghin.

PREZENŢI: ASZALOS GAVRIL, BIRIŞ CĂLIN, BIRÓ ALBERT, BIRÓ JÁNOS, BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN, CIOBA DOREL, CRĂCIUN ADRIAN, DEMETER MÁRIA, HOREA GHEORGHE, FARCAŞ SEBASTIAN FLORIN, GYŐRFI STEFAN,  GLIGA DANIEL, PRECUP MARIA, PUI SORIN EMIL, RÎNJA IONEL, MARIAN OVIDIU, SÜKÖSD LEVENTE, SZŐKE STEFAN, SZŰCS EMERIC -Consilieri.
AU PARTICIPAT: Dl. NAGY ANDRÁS- Primar, Dna PRECUP MARIA-Viceprimar, Dna secretar KOSS GABRIELA, Dl. BADIU OVIDIU-cons. Compartimentul juridic, Dna MOLDOVAN- VERDES ADRIANA-seF Serv. Impozite şi Taxe Locale, Dna HĂRSAN CAMELIA-Arhitect Sef, Dl. FRANDĂŞ ILIE-Şef Birou Cadastru,  Dl. MARIAN VASILE-Sef Politia Comunitară,   MASS MEDIA Etc.


Sunt prezenţi 18 consilieri din 19,  din punct de vedere procedural constatăm faptul că şedinţa este legal constituită, potrivit art.40 din Legea 215/2001-republicată.


Dna secretar KOSS GABRIELA: Bună ziua doamnelor şi domnilor!
Bine-aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Local Reghin, convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 120/24.01.2011.
Pe Ordinea de zi comunicată către dvs. am avut un număr de 15 proiecte de hotărâri. Dorim suplimentarea Ordinii de zi a şedinţei cu punctele pe care vi le-am comunicat în următoarea zi, privind darea în administrare a locuinţelor de serviciu. Vreau să vă spun că intenţia autorităţii locale a fost de a le introduce aceste proiecte de hotărâri pe ordinea de zi a lunii februarie, însă întrucât se intenţionează ca la 1 martie 2011 să se dea drumul la utilităţile  în acest bloc şi blocul urmează să se popolueze inclusiv cu cei care au cumpărat apartamentele, nu mai era timp suficient  pentru autorităţile în a căror administrare se dau aceste blocuri, pentru ca ei la rândul lor să facă repartizarea acestor apartamente. De accea rugămintea  noastră este să aprobaţi suplimentarea Ordinii de zi cu aceste proiecte de hotărâri.
Înainte de a intra în Ordinea de zi, am să supun atenţiei dvs spre aprobare Procesul verbal al sedintei din 16.12.2010. Cine este pentru? Si s-a votat cu 15 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Cioba Dorel, Biris Călin), 1 „abţinere” (Farcas Sebastian- a lipsit).
Procesul verbal al sedintei extraordinare din 19.01.2011. Cine este pentru?
Si s-a votat cu 15 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Cioba Dorel, Biris Călin), 1 „abţinere” (Farcas Sebastian-a lipsit).
Vă reamintesc de asemenea dispoziţiile  Legii 161/2003 privind regimul juridic al incompatibilităţilor şi am să vă rog că atunci când consideraţi că vă aflaţi într-o situaţie de incompatibilitate să o sesizaţi si să vă abţineţi de la dezbateri şi de la vot.
Vă mulţumesc. Dau cuvântul dnei viceprimar PRECUP MARIA, preşedintele de şedinţă.


Dna viceprimar PRECUP MARIA, supun la vot Ordinea de zi completată cu cele 8 puncte suplimentare despre care a vorbit doamna secretar dintre care 7 sunt cu repartizarea apartamentelor de serviciu la instituţiile publice din subordinea Consiliului Local şi ultimul punct este “Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 11.000 lei în vederea susţinerii deplasării delegaţiei Grupului Şcolar “Lucian Blaga” din Reghin, la Târgul Internaţional al Firmelor de exerciţiu, desfăşurat la Gent-Belgia, în perioada 16-17.02.2011”.
Cine este pentru? Si s-a votat în unanimitate de voturi, următoarea

 

Ordine de zi:


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2011 pentru beneficiarii venitului minim garantat.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL  nr.150/2010 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite şi Taxe Locale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 3126/2008 dintre
municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundaţiei în anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Consiliul Local al
municipiului Reghin şi Asociaţia Sport Municipal Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia  economică, juridică, cultură.


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul
privat a unui teren în suprafaţă de 5,09 mp. în vederea concesionării directe către domnul OROS TUDOR pentru extinderea construcţiei –apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str. Făgăraşului, bl. 5, sc.4, ap.46, parter, prin edificarea unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport Compartiment Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul
privat a unui teren în suprafaţă de 8,80 mp, în vederea concesionării directe către S.C. TRAM SRL,pentru extinderea construcţiei –apartament bun social al S.C. TRAM. S.R.L. situat în municipiul Reghin, str. Rodnei, bl. 13, sc.3, ap.30, parter, prin edificarea unui bacon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport Compartiment Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul
privat a unui teren în suprafaţă de 5 mp. în vederea concesionării directe către domnul Pop Marius George pentru extinderea construcţiei -apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str.Libertăţii, bl.12, sc.2, ap.16, parter, prin edificarea unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport Compartiment Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul
privat a unui teren în suprafaţă de 8,80, în vederea concesionării directe către domnul Ioana Ioan şi soţia  Ioana Susana pentru extinderea construcţiei -apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str.Libertăţii, bl.6 , sc.1 ap.2, parter, prin edificarea unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport Compartiment Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 6023/2009 dintre municipiul Reghin şi Asociaţia „Fanfara Municipiului Reghin” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate asociaţiei în anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia  economică, juridică.


10. Proiect de hotărâre privind stabilirea de carburant ce urmează a fi alocată în baza Acordului de
Parteneriat încheiat de Consiliul Local cu Inspectoratul Judeţean de poliţie Mureş în cadrul Programului „Siguranţa în Mediul Urban” pentru anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia  economică, juridică.


11. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţiei a SC „TEHNOTERM IMPEX”, 
privitoare la autoturismul marca Mercedes tip 601 DKB.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia  juridică.


12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de neconstituire/constituire ca
parte civilă a Consiliului Local municipal Reghin în dosarul nr. 163/43/2009.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Reghin în cauza din dosarul
nr. 162/43/2009, aflat pe rolul Curţii de Apel Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


14. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului local Reghin în proprietatea
privată a municipiului Reghin a unor suprafeţe de teren neproductive identificate cadastral în HC 393, TF 404, TF 405, TF 406.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Birou Cadastru şi Registru Agricol
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


15. Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor
stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, inclusiv compusii derivaţi pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Consilier Local -Gliga Daniel.
     Raport: Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia juridică.


16. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Centrului Bugetar Petru Maior a  unui
număr de 2(două) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

 

17.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Centrul Bugetar Şcolar Alexandru Ceuşianu a  unui număr de 3(trei) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


18.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Centrul Bugetar Şcolar Ioan Bojor a  unui
număr de 2(două) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


19.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş,
a  unui număr de 5(cinci) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


20.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mureş a 
 unei locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
    Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


21.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului dr. Eugen Nicoară a  unui
număr de 6(şase) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


22.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Centrului Bugetar Augustin Maior a  unei
locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură 


23.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii de la bugetul local a sumei de 11.000 lei in vederea
sustinerii deplasarii delegatiei Grupului Scolar “Lucian Blaga” din Reghin, la Targul International al Firmelor de exercitiu, desfasurat la Gent-Belgia. in perioada 16-17.02 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


24. Evaluarea Activităţii Poliţiei Reghin pe 11 luni 2010.


25. Informare privind modernizarea Adăpostului de câini Comunitari al Municipiului Reghin de pe
strada Gării F.N.


26.Diverse.


Dna viceprimar PRECUP MARIA trecem la pct.1


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2011 pentru beneficiarii venitului minim garantat.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dl. cons.SUKOSD LEVENTE, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către executiv.
Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2011 pentru beneficiarii venitului minim garantat.
(Hotărârea nr. 4 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL  nr.150/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil. Propunem modificarea taxei la suma de 600 lei.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dl. cons.SUKOSD LEVENTE, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA supun la vot varianta propusă de executiv (650 lei). Cine este pentru? Si s-a votat cu 17 voturi  “împotrivă” şi 1 vot “pentru” (Rinja Ionel).
În continuare supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei juridice (taxa pentru desfacerea căsătoriei în faţa ofiţerului de stare civilă: 600 lei ). Cine este pentru?
Si s-a votat cu 17 voturi pentru şi 1 vot “împotrivă” (Rinja Ionel), adoptându-se:


HOTĂRÂREA  NR. 5 privind modificarea şi completarea HCL  nr.150/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
(Hotărârea nr. 5 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 3126/2008 dintre municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundaţiei în anul 2011.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons PUI SORIN mie mi se pare foarte mare suma care este alocată şi anul acesta fundaţiei FIDUCIA. Si asta nu pentru că nu as ştii nevoile pe care le are  această fundaţie. Nu am înţeles din materialul prezentat câţi câini sunt în momentul de faţă, ci dintr-o prezentare a unor întâlniri avute cu nişte fundaţii din afară şi de unde reiese că undeva în luna decembrie ar fi fost cam 200 de câini. Au ei o prezentare, un raport unde spun că au fost la fundaţia Fiducia şi erau acolo cam 200, 200 şi ceva de câini.  Sincer să fiu nu ştiu când au ajuns atât de mulţi pentru că dacă sunt atât de mulţi suma s-ar justifica. Raportat la numărul de câini suma nici nu este atât de mare.
Dacă vă uitaţi câţi bani le dădeam în 2008, adică 14.000/semestru, ceea ce înseamnă 28.000 pe un an pentru hrană, în momentul de faţă am ajuns la nişte sume 122.000 lei /an, ca să hrănim acei câini.
Eu stiu că discutaserăm la un moment dat de un program în care se încearcă adopţia acestor câini de către persoanele interesate din Reghin, cei bolnavi sunt eutanasiaţi. Nu am văzut un raport în care să ni se prezinte situaţia reală de acolo de la Fundaţia Fiducia, deci acordăm nişte bani pur şi simplu pentru că există o cerere şi pentru că suntem darnici. Mai mult încă nu am aprobat bugetul.
Părerea mea ar fi fost ca toate aceste proiecte de hotărâri care presupun bani să le amânăm după buget, nu să fie niste condiţionări la bugetul local care urmează să fie aprobate în cursul lunii februarie.
Pentru că dacă vă amintiţi în fiecare an am făcut ceva de genul: la buget trebuie să-l votăm  că deja am avut o hotărâre prealabilă prin care le-am dat bani. Eu nu zic că nu trebuie să le dăm bani şi în acest an, mai ales că avem partenereiat cu ei, dar totuşi suma mi se pare enormă. Propun din acest motiv amânarea acestui punct de pe Ordinea de zi pe sedinţa ordinară din luna februarie...sau mă rog atunci când este bugetul. Mulţumesc.
Dl. cons.FARCAS SEBASTIAN vreau să spun că am studiat informarea legată de oferta SC ROBIN HOOD, legată de dorinţa dânşilor de a se ocupa de câinii comunitari din Reghin. Mi se pare o idee foarte bine venită. Intentia lor mi se pare foarte bună având în vedere vârtsa înaintată a doamnei Maier Lidia. Deci ce a făcut dânsă pentru Reghin si pentru noi, comunitatea locală, încercând să adune câinii vagabonzi a fost foarte bine, dar cred că e momentul să hotărâm să începem o altă colaborare cu cineva care are un viitor mai îndelungat din punctul meu de vedere.
Consider că este un lucru important având în vedere că în fiecare săptămână mă opreşte un cetăţean să-mi spună despre câinii vagabonzi din cartiere şi de pe străzi. Sugerez, ca în paralel cu prelungirea contractului cu fundatia Fiducia să ne gândim la crearea unui noi contract şi unui nou parteneriat cu această firmă Robin Hood, sau cu o altă firmă interesată să ne ajute. Oferta acestei societăţi mi se pare foarte avantajoasă pentru comunitatea locală. Nu sunt împotriva prelungirii contractului cu Fiducia, dar sugerez că în paralel să căutăm o nouă colaborare pe termen mediu şi lung. Vă multumesc.
Dna viceprimar PRECUP MARIA dl Pui are dreptate, probabil au fost 200 de câini, dar dacă nu era această fundaţie orasul avea mult mai mulţi. Iar, dna Maier care administrează această asociaţie, şi-a făcut pe cont propru, pe terenul dânsei şi a fost un serviciu în favoarea comunităţii şi acuma într-adevăr este în vârstă şi dânsa îşi doreşte să se elibereze de această povară. Posibilitatea ar fi să găsim un om care o face cu dăruire aşa cum a făcut-o ea. Iar sumele sunt mari, pentru că costurile sunt extraordinar de mari. Avem angajati doi oameni cu convenţie şi foarte mulţi bani se cheltuie pe medicamente. Despre eutanasiere vă va spune dl primar, noi am încercat foarte multe intervenţii să reducem numărul de câini, dar până nu suntem autorizaţi nu putem obţine nici aprobarea să trecem la această etapă pentru aceste animale a nimănui.
Dl primar NAGY ANDRAS domnilor colegi trebuie să clarificăm anumite aspecte. Avem un parteneriat cu fundatia Fiducia. Pe lângă această fundaţie avem adăpostul nostru propriu al primăriei, care este aproape conform solicitărilor minime ca să fie avizat din punct de vedere Sanitar Veterinar. Avem condiţii de a întreţine igiena zilnică. În momentul de faţă vom face supraetajări de cuşti să mărim capacitatea acestui azil de câini. Asta pe de o parte. Pe de altă parte avem contractul cu fiducia.eu sunt de acord să rediscutăm sumele solicitate, pentru că într-adevăr nu au o fundamentare temeinică. Nu stiu dacă e bine sau nu să o amânăm, pentru că oricum această sumă va fi cuprinsă în buget şi probabil veţi vota această sumă. Dacă o amânăm o vom vota mai târziu, dacă nu o amânăm asigurăm funcţionarea permanentă a acestei fundaţii.
Problema este că într-adevăr ar trebui să ne reflectăm asupra costurilor trecute aici, motiv pentru care poate că e bine să mai reflectăm puţin asupra acestor costuri. Se poate amâna. Nu este o problemă.
Precizez faptul că nu numai SC Robin Hood este care ne-a contactat, chiar astăzi am primit încă două adrese referitor la această problemă. Să stiţi că toată lumea vine cu păreri şi cu recomandări,  dar concret numai această firmă a venit cu preluarea  jumătăţii din cheltuielile pentru a înfiinţa şi de a extinde acest azil de câini.
Vă mulţumesc.
Dl. cons. RINJA IONEL doamna presedinte, dl. primar, stimaţi colegi, opinia mea legată de situaţia câinilor fără stăpâni în municipiul Reghin are două componente: administrativă şi personală. Dar vreau să încep prin a mulţumi public doamnei Lidia Maier pentru eforturile pe care le-a depus si credeţi-mă că vorbesc în cunoştinţă de cauză, am ocupat funcţia de viceprimar acum 2 ani, şi m-am ocupat foarte îndeaproape de acest subiect. Cum văd eu rezolvată problema? Noi dacă o să continuăm domnule primar si stimaţi colegi să încheiem si alte parteneriate cu alte societăţi, credeţi-mă toţi vor veni cu promisiuni. Si noi am încercat să ne debarasăm de această responsabilitate, care e a noastră a Consiliului Local.
Eu văd rezolvată problema de maniera următoare:  să aprobăm suma care este trecută în baza parteneriatului cu fundaţia FIDUCIA şi în acelasi timp să facem eforturi ca să terminăm si să punem la punct adăpostul nostru pentru că e responsabilitatea noastră de a gestiona câinii fără stăpâni. Si este foarte simplu domnule primar, să stim exact câţi bani şi unde se duc banii. Dvs prin dispoziţie de primar să numiţi o comisie care să conţină şi specialisti din afara Consiliului local, nu neapărat că eu sunt medic veterinar, să vină şi alţi medici din afara Consiliului Local si să mergem să facem un pret de cost pe cap de animal. Ce înseamnă să întreţii un câine 30 de zile în fundaţia Fiducia.
Dl. cons PUI SORIN sprijin toate punctele de vedere care au fost rostite înaintea mea, inclusiv pe al meu. Domnul primar prin ce a rostit cred că a adus argumente suplimentare la ceea ce am cerut eu. Adică, dânsul a spus că se lucrează intens la un alt adăpost de câini, care de asemenea va necesita resurse financiare. Al doilea argument că preturile de aici nu sunt bine fundamentate economic. Acestea au fost vorbele domniei sale ceea ce arată că defapt preţurile de aici s-ar putea modifica. Si atunci dacă, oricum nu ştim clar dacă aceşti bani sunt într-adevăr necesari şi dacă oricum ne trebuie bani şi pentru adăpostul nostru de câini eu propun încă o dată să-l amânăm pentru ca să ne fundamentăm între timp şi să vedem cât ne va costa adăpostul nostru de câini. Gândiţi-vă că, chiar dacă vom păstra parteneriatul cu fundaţia Fiducia şi adăpostul nostru de câini va necesita de asemenea resurse financiare şi vom muta din câini, că adineaori s-a spus lucrul acesta.
Dna viceprimar PRECUP MARIA domnul primar nu a spus că nu este destul de fundamentat, a spus doar că nu sunt destule informatii pentru a discuta câţi câini, etc…detaliat la ce se folosesc banii.
Dl. cons PUI SORIN şi aia nu-i tot aia?
Dna viceprimar PRECUP MARIA deci propun amânarea acestui proiect de hotărâre până la aprobarea bugetului. Cine este pentru amânare?
Si s-a votat în unanimitate de voturi. 
În continuare participă la sedinta Consiliului Local dna cons. Demeter Maria.


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Consiliul Local al municipiului Reghin şi Asociaţia Sport Municipal Reghin.


Dna viceprimar PRECUP MARIA
Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil. Propunem modificarea taxei la suma de 600 lei.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi (19), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Consiliul Local al municipiului Reghin şi Asociaţia Sport Municipal Reghin. (Hotărârea nr. 6 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


Dna viceprimar PRECUP MARIA, trecem la,


Pct. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 5,09 mp. în vederea concesionării directe către domnul OROS TUDOR pentru extinderea construcţiei –apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str. Făgăraşului, bl. 5, sc.4, ap.46, parter, prin edificarea unui balcon.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către executiv.
Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.7 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 5,09 mp. în vederea concesionării directe către domnul OROS TUDOR pentru extinderea construcţiei –apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str. Făgăraşului, bl. 5, sc.4, ap.46, parter, prin edificarea unui balcon.
(Hotărârea nr. 7 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


Dna viceprimar PRECUP MARIA, trecem la,


Pct. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 8,80 mp, în vederea concesionării directe către S.C. TRAM SRL,pentru extinderea construcţiei –apartament bun social al S.C. TRAM. S.R.L. situat în municipiul Reghin, str. Rodnei, bl. 13, sc.3, ap.30, parter, prin edificarea unui bacon.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către executiv.
Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.8 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 8,80 mp, în vederea concesionării directe către S.C. TRAM SRL,pentru extinderea construcţiei –apartament bun social al S.C. TRAM. S.R.L. situat în municipiul Reghin, str. Rodnei, bl. 13, sc.3, ap.30, parter, prin edificarea unui bacon.
(Hotărârea nr. 8 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 5 mp. în vederea concesionării directe către domnul Pop Marius George pentru extinderea construcţiei -apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str.Libertăţii, bl.12, sc.2, ap.16, parter, prin edificarea unui balcon.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către executiv.
Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.9 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 5 mp. în vederea concesionării directe către domnul Pop Marius George pentru extinderea construcţiei -apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str.Libertăţii, bl.12, sc.2, ap.16, parter, prin edificarea unui balcon.
(Hotărârea nr. 9 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


Dna viceprimar PRECUP MARIA, trecem la,


Pct. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 8,80, în vederea concesionării directe către domnul Ioana Ioan şi soţia  Ioana Susana pentru extinderea construcţiei -apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str.Libertăţii, bl.6 , sc.1 ap.2, parter, prin edificarea unui balcon.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către executiv.
Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.10 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 8,80, în vederea concesionării directe către domnul Ioana Ioan şi soţia  Ioana Susana pentru extinderea construcţiei -apartament proprietate personală situat în municipiul Reghin, str.Libertăţii, bl.6 , sc.1 ap.2, parter, prin edificarea unui balcon.
(Hotărârea nr. 10 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


Dna viceprimar PRECUP MARIA, trecem la,


PCT. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 6023/2009 dintre municipiul Reghin şi Asociaţia „Fanfara Municipiului Reghin” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate asociaţiei în anul 2011.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA Discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către executiv.
Cine este pentru?
Si s-a votat cu 18 voturi “pentru şi o “abţinere” (Pui Sorin), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.11 privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 6023/2009 dintre municipiul Reghin şi Asociaţia „Fanfara Municipiului Reghin” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate asociaţiei în anul 2011.
(Hotărârea nr. 11 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


10. Proiect de hotărâre privind stabilirea de carburant ce urmează a fi alocată în baza Acordului de Parteneriat încheiat de Consiliul Local cu Inspectoratul Judeţean de poliţie Mureş în cadrul Programului „Siguranţa în Mediul Urban” pentru anul 2011.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA Discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către executiv.
Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.12 privind stabilirea de carburant ce urmează a fi alocată în baza Acordului de Parteneriat încheiat de Consiliul Local cu Inspectoratul Judeţean de poliţie Mureş în cadrul Programului „Siguranţa în Mediul Urban” pentru anul 2011.
(Hotărârea nr. 12 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


Pct.11 Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţiei a SC „TEHNOTERM IMPEX”, privitoare la autoturismul marca Mercedes tip 601 DKB.


Rog avizul comisiei juridice !
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA Multumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către executiv.
Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.13 privind acceptarea ofertei de donaţiei a SC „TEHNOTERM IMPEX”, privitoare la autoturismul marca Mercedes tip 601 DKB.
(Hotărârea nr. 13 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


Dna viceprimar PRECUP MARIA, trecem la,


Pct. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de neconstituire/constituire ca parte civilă a Consiliului Local municipal Reghin în dosarul nr. 163/43/2009.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil. Cu votul în plen.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil, cu votul în plen.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna secretar KOSS GABRIELA domnilor consilieri, nu participă  la dezbateri şi nu votează consilierii care au calitate procesuală în acest proces. Deci se abţine: doamna viceprimar Precup Maria, dnii consilieri Aszalos Gavril, Rinja Ionel, Bodó Zoltán, Győrfi Stefan.
Dl cons Rinja Ionel am si eu o întrebare retorică. Dacă acest proiect de hotărâre era pe Ordinea de zi în Consiliul vechi ce dracu  se întâmpla, că erau toţi 19 inculpaţi? Nu mai vota nimeni?
Dna secretar KOSS GABRIELA nu stiu dl consilier, dar putem să întrebăm organele abilitate.
Dl cons Rinja Ionel, vă rog, ca să ştim pe parcurs.
Dna viceprimar PRECUP MARIA Nu avea cine vota.
Dl. cons BIRIS CĂLIN  la art.2, nu înţeleg de ce trebuie să hotărâm noi dacă suntem vătămaţi sau nu, pentru că nu ştiu.
Nu stiu de ce apare „Nefiind /fiind vătămat patrimoniul muncipiului Reghin..”? Nu pot să aprob eu sau să ştiu dinainte că este sau nu vătămat patrimoniul municipiului Reghin. Eventual să se aprobe constituirea sau neconstituirea.  Deci partea acestea „Nefiind /fiind vătămat patrimoniul muncipiului Reghin..”...să fie scoasă afară, dacă sunteţi de acord cu părerea mea.
Dna secretar KOSS GABRIELA da, nu este nicio problemă se poate lua în considerare. Instanţa va hotărâ dacă este sau nu, un prejudiciu în această fază de judecată.
Dna viceprimar PRECUP MARIA dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma modificată:
“Se aprobă neconsituirea Consiliului Local municipal Reghin ca parte civilă în dosarul penal nr. 162/43/2009 aflat la Curtea de Apel Mureş.”
Cei menţionaţi de doamna secretar nu au voie să voteze.
Cine este pentru?
S-a votat cu  14 voturi pentru, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea realizării demersurilor legale de neconstituire/constituire ca parte civilă a Consiliului Local municipal Reghin în dosarul nr. 163/43/2009.
(Hotărârea nr. 14 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


Dl. primar NAGY ANDRAS domnilor consilieri, am luat cuvântul după ce aţi votat acest proiect de hotărâre. Nu am vrut să influenţez votul dvs.
Întotdeauna când sunt asemenea puncte pe Ordinea de zi populaţia din Reghin manifestă un interes deosebit, pentru că  doresc să afle mai multe amănunte, adevărul. Noi parcă am avea ceva ascuns sub preş. Nu. Vreau să ştie toată lumea că nu avem nimic de ascuns în această privinţă. Şi vă spun de ce?
În momentul de faţă DNA-ul a dat în judecată Consiliul Local municipal, pentru următoarele probleme. Vă spun mai simplu, ca lumea să înţeleagă, mai mult aş dori să vorbesc pentru populaţie.
O dată un schimb de teren sau vânzarea unui teren în anumite condiţii este sub semnul întrebării de către DNA, către un investitor: este vorba de o societate care a cumpărat clădirile, unde a fost vechiul Lemn Metal. Amintiţi-vă vă rog cum au arătat acele clădiri. Consiliul a hotărât vânzarea acestui teren pentru a face o investiţie de către aceea societate, care a cumpărat imobilele. Până aici este totul legal. Nedumerirea si trimiterea în judecată a Consiliului vechi a fost pentru diferenţa de preţ. DNA -ul nu a luat în considerare ca acel investitor a făcut la solicitarea noastră, a executivului, anumite lucrări pe domeniul public. Să vă amintesc cea mai importantă lucrare: decolmatarea pârâului albiei Temniţei, care subtraversează intersecţia dintre Str. Călărasilor, Apalinei si Iernuţeni şi iese aici unde au fost garajele din cart. Libertăţii.
A două problemă a fost canalizarea pluvială a întregului sector începutul str. Apalinei, până la fostul Lemn Metal. Trotuarul, fortificarea acelei părţi al drumului, precum şi asfaltarea drumului. Pentru toate acestea am format o comisie de recepţie, care a analizat temeinic această problemă şi au constatat ca lucrările pe domeniul public au fost în valoare de peste 190.000 euro. Această sumă nu a fost luată în considerare de către DNA.
 Puteţi compara si dvs cum a arătat aceea zonă atunci şi cum arată în momentul de faţă.
A două problemă este schimbul de teren de la Prolemn. Ziarul Financiar si mass -media a felicitat municipiul Reghin că a prins această investiţie de peste 100 de milioane de euro, care se va face în municipiul Reghin si care va oferi în jur 250 de locuri de muncă. Nu stiu dacă executivul şi Consiliul a hotărât gresit sau nu. În opinia DNA-lui diferenţa a fost mică, respectiv 1 euro. Executivul când a comandat raportul de expertiză a fost la preluări de vânzări a fost la un preţ de 2 şi 3 euro. DNA când a comandat raportul de expertiza acelaşi articole au fost la 3 şi 4 euro. Înmulţind aceste sume e şi normal să iasă diferenţă. Considerăm că nu se pot evalua corect aceste terenuri.
Când am întrebat ce articol de lege am încălcat nu a fost indicat nici un articol de lege.
De aceea am ţinut să explic aceste două probleme ca să ştie lumea de ce este primarul şi consiliul la DNA. Am auzit foarte multe zvonuri, nu are rost să vă spun.  Am vrut să clarific acest lucru.
Oricând doriţi detalii vă stau la dispoziţie, putem discuta pe acte şi în detalii aceste probleme.Vă mulţumesc.
Dl consilier ASZALOS GAVRIL  părăseşte sala de sedinţă.


Dna viceprimar PRECUP MARIA, trecem la,


Pct. 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Reghin în cauza din dosarul nr. 162/43/2009, aflat pe rolul Curţii de Apel Mureş.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Se abţin de la vot: doamna viceprimar Precup Maria, dnii consilieri Aszalos Gavril, Rinja Ionel, Bodo Zoltan, Gyorfi Stefan.
S-a votat cu  14 voturi pentru, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.15 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Reghin în cauza din dosarul nr. 162/43/2009, aflat pe rolul Curţii de Apel Mureş.
(Hotărârea nr. 15 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


14. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului local Reghin în proprietatea privată a municipiului Reghin a unor suprafeţe de teren neproductive identificate cadastral în HC 393, TF 404, TF 405, TF 406.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Dl. cons. FARCAS SEBASTIAN as dori ca atunci când mai primim materiale de genul acesta să avem o imagine mai clară, o hartă a terenului despre care este vorba. Avem doar litere si cifre si eu personal nu înţeleg exact unde este poziţionat acest teren şi având în vedere că cineva este interesat să-l concesioneze cred că ar fi bine să ştim şi noi unde este acest teren în perspectivă. Vă mulţumesc.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN, am o întrebare. De ce apare titulatura de teren „neproductiv” în acest proiect de hotărâre?
Dna secretar KOSS GABRIELA dacă vă uitaţi în materialele de şedinţă a existat o Hotărâre de Consiliu în care s-a trecut în administrarea Consiliului Local prin niste anexe anumite categorii de terenuri. Erau terenuri neproductive, aşa erau incluse, aceasta era categoria lor. Deci aveti o HCL veche între materialele de şedinţă. Îl trecem din administrarea Consiliului Local în proprietate.
Dna viceprimar PRECUP MARIA   Hotărârea nr. 14/30.01.2006.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN am văzut, am studiat raportul de specialitate si am studiat şi Hotărârea respectivă, dar ca şi categorie de teren mie mi se pare ciudat ca Lunca Muresului să fie un teren neproductiv. Mulţumesc. În rest nu am nimic impotrivă, dar categorisirea acestui teren, ca teren neproductiv mi s-a părut ciudată.
Dna secretar KOSS GABRIELA în balanţa fondului funciar aşa au fost  cuprinse atunci prin Hotărârea Comisiei Judeţene. Erau declarate ca şi terenuri neproductive.
Dna viceprimar PRECUP MARIA 
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Si s-a votat cu 18  voturi “pentru”, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.16 privind trecerea din administrarea Consiliului local Reghin în proprietatea privată a municipiului Reghin a unor suprafeţe de teren neproductive identificate cadastral în HC 393, TF 404, TF 405, TF 406.
(Hotărârea nr. 16 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


15. Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, inclusiv compusii derivaţi pe raza municipiului Reghin.


Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Dl. cons. BIRIS CĂLIN da, tot studiând raportul de specialitate am văzut că există contradicţie între ceea ce se propune prin proiectul iniţiat de dl cons. Gliga şi ceea ce apare aici în propunere. Deci domnul Gliga în proiectul de hotărâre a solicitat să se interzică pe raza municipiului Reghin comercializarea acestor substanţe, iar noi găsim în raportul de specialitate propunerea ca activitatea să se desfăşoare cu asigurarea unei distanţe minime de 2000m faţă de instituţiile de învăţământ şi educaţie.
Dna secretar KOSS GABRIELA da, dar dacă aţi observat în proiect am retras acel amendament din raportul de specialitate. 
Dna viceprimar PRECUP MARIA  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiatorul acestui proeict de hotărâre este domnul consilier Gliga Daniel.
Cine este pentru?
Si s-a votat cu 18 voturi “pentru”, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.17 privind interzicerea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, inclusiv compusii derivaţi pe raza municipiului Reghin.
(Hotărârea nr. 16 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


16. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Centrului Bugetar Petru Maior a  unui număr de 2(două) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Dl. cons. PUI SORIN mie nu îmi este foarte clar după ce am citit materialele, am înţeles că au fost niste solicitări pe baza cărora o comisie a operat. Înţeleg din materiale că instituţiile care vor primii apartamente le vor atribuii în funcţie de propriul regulament. As vrea să mi se răspundă dacă este aşa, sau vor respecta regulamentul nostru?
A două nedumerire pe care am avut-o: înţeleg că s-a operat pe baza solicitărilor depuse la această comisie şi se vor atribui niste apartamente în urma analizării acestor cereri,  respectiv chiar dacă numeric Spitalul a depus 25, i se atribuie doar şase. Nu pun întrebări asupra modului în care s-au atribuit, ci din câte am înţeles odată atribuite ele rămân la dispoziţia acestor instituţii. Adică din cei 25 de solicitanţi de la Spital comisia a considerat că merită doar 6, ulterior dacă peste un an, doi, trei se vor elibera, chiriasii respectivi îşi vor cumpăra apartamente proprietate personală, acel apartament disponibilizat va rămâne la dispoziţia spitalului, pentru că aşa prevede modul de atribuire. Ceea ce înseamnă că ele se atribuie pe baza unor solicitări de acum, dar nu ar trebui oare să facem şi pe un criteriu să zicem. Instituţiei spitalului sau ambulanţei să-i prevedem niste locuri...cum să vă zic? ...peste 4 ani nu vom avea să dăm Spitalului dacă va apărea o cerere un caz urgent să-i atribuim o locuinţă, pentru că ele sunt atribuite deja acestor instituţii. Si ele vor rămâne fixe pentru aceste instituţii. Adică eu nu am înţeles: putem peste 2 ani să luăm un apartament de la o instituţie şi să o  dăm unei alte instituţii. Asta este ceea ce am vrut să zic defapt.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN da, cum mi-am spus punctul de vedere şi la sedinţa în care s-a propus aprobarea celor 25 de apartamente de serviciu, revin din nou cu propunerea mea şi anume: să nu avem aceste apartamente de serviciu, să dăm în chirie tuturor persoanelor inclusiv celor care sunt, în temeiul legii, în aceleaşi condiţii. Administarea  acestor apartamentesa fie facute de către Primărie,  nu să le dăm în administrarea  altor instituţii, pentru că mi se pare normal ca acest bloc să fie administrat de o singură instituţie şi de un singur administrator. Iar, prin această instituire am limitat posibilitatea altor locuitori din orasul Reghin să aibă dreptul să solicite închirierea în aceleasi condiţii ca ceilalţi acestor apartamente.
Deci, propun să dispară această titulatură de locuinţă de serviciu şi să dăm pe bază de cerere la persoanele care solicită, poate la învăţământ am văzut că se solicită mai mult, la spital ...a spus si dl. Pui Sorin că sunt mai multe, dar mai sunt şi alţi cetăţeni în Reghin care solicită şi ei să aibă dreptul să închirieze un apartament în acest bloc. Deci dacă nu vom face astfel eu voi vota împotrivă. Nu împotriva celor care au nevoie de aceste apartamente să le închirieze, ci împotriva modului de atribuire şi în transmiterea lor în administarea altor  instituţii, nu sunt de acord.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  nu sunt locuinţe sociale, sunt locuinţe de serviciu, vrem să ne extindem să rezolvmă şi alte cazuri, iar ceea ce spunea dl. cons. Pui Sorin, asta nu înseamnă că nu vor mai fi posibilităţi să le dăm acestor instituţii, dacă solicitările sunt mari, dar dna secretară vă v-a explica dacă avem posibilitatea să închiriem sub alt titlu decât această variantă propusă de executiv.
În continuare participă la dezbaterile şedintei dl. cons. Aszalos Gavril.
Dna secretar KOSS GABRIELA În primul rând să revenim la obiectul acestei hotărâri, care este locuinta de serviciu. Acestui imobil pentru un număr de 25 de locuinţe dvs. aţi dat deja o destinaţie: locuinţă de serviciu. Nu o altfel de locuinţă.
 Locuinţa de serviciu este potrivit Legii nr. 114 dacă aţi citi în material, se dau celor care lucrează într-o instituţie si contractul de închiriere este accesoriul contractului de muncă. Nu aveam altă posibilitate de a atribui aceste locuinţe de serviciu instituţiilor care au fost solicitate  decât dându-le în administrare acest bloc şi ei încheiând  cu oamenii aceste contracte de închiriere. Aşa prevede legea, asta este procedura. Închirierea efectivă e sub aspectul locuinţei de serviciu care îşi păstrează denumirea, deci nu poate fi schimbată. Dvs asta nu înţelegeţi dl. cons. Biris.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN eu cred că am fost foarte clar şi nu cred că nu am înţeles. Am înţeles foarte bine. Am fost şi data trecută foarte clar şi am spus că sunt împotriva termenului de locuinţă de serviciu.
Deci, vă rog să reţineţi. Nu vorbesc despre locuinţe sociale, vorbesc de posibilitatea de a închiria aceste apartamente care sunt în bloc, mă refer per ansamblu, nu neapărat la cele 25 de apartamente, iar persoanele care solicită aceste apartamente  în baza listelor care s-au strâns la instituţiile care au depus cereri către Consiliu şi Primărie.
Eu am spus aşa: doresc să nu se dea în administare, noi să păstrăm în continuare aceste apartamente şi pe baza cererilor respective în funcţie de posibilităţi putem să dăm în chirie şi mai multe apartamente. Si mai mult de asta nu limităm aceste închirieri la persoanele din Reghin care lucrează doar în isntituţiile bugetare. Pentru că banii care s-au investit aparţin mujnicipiului Reghin şi toţi locuitorii Reghinului au aceleasi drepturi.  Am citit foarte bine, am înţeles foarte bine, nu trebuie să-mi spuneţ altceva...
Dna secretar KOSS GABRIELA doar atât am spus că sunt locuinţe de serviciu dl Biris. Dvs asta nu înţelegeţi!
Dl. cons. BIRIS CĂLIN am înţeles. Dar nu sunt de acord cu termenul de locuinţe de serviciu!
Dna secretar KOSS GABRIELA Consiliul local, data trecută fără dvs. a aprobat ca aceste locuinţe de serviciu să existe.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN stimată doamnă mi-am spus punctul de vedere. Vă multumesc.
Dl. cons. FARCAS SEBASTIAN mă simt nevoit să intervin pentru că am impresia că denaturăm natura proiectului de hotărâre. Deci noi vorbim de locuinţe de serviciu eu cred că de exemplu spitalul va păstra un apartament pentru un medic foarte bun, la fel si celelalte instituţii. Nu cred că vor transforma aceste locuinţe în locuinţe sociale pentru că scopul nostru este să vindem blocul, nu să-l transformăm într-un bloc de locuinţe sociale. Vrem să recuperăm acei bani ca să-i putem utiliza pe viitor în investiţiile pe care le vom face. Dacă începem să vorbim de locuinţe sociale şi să dăm la toate lumea aceste locuinţe noi nu ne vom recupera banii niciodată.
Locuinţele de serviciu trebuie să fie pentru specialişti. Asta este părerea mea.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN acest proiect de hotărâre aşa cum se află în faţa noastră din punct de vedere tehnic nici nu poate fi discutat decât din punctul de vedere a locuinţelor de serviciu. Deci tehnic nu putem să revenim la o altă titulatură.
Acuma practic este în dezbatere faptul de a se acorda în administrare acelor instituţii publice sau a nu se acorda acestor instituţii publice?
Dar aceste locuinţe vor face obiectul unor contracte, care vor fi anexă la contractele individuale de muncă pe care acele instituţii le vor încheia cu persoanele care vor beneficia de aceste locuinţe de serviciu.
Si în acest context s-a considerta că forma de administare din partea instituţiilor publice este cea mai potrivită pentru că, primăria nu poate încheia contracte de muncă cu acele persoane. De aceea s-a optat pentru a se da în administrarea instituţiilor publice. Vă multumesc.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  dl. cons. Biris noi ne-am însuşit punctul dvs. de vedere la cealalaltă şedinţă de consiliu şi ne-am dori să avem posibilitatea să închiriem şi altor persoane din afara sistemului public. Singura posibilitate de a închiria aceste apartamente în afara acestui termen de locuinţă de serviciu este  licitaţie publică pentru chirie. Deci nu am ajuta oamenii la care vă gândiţi şi la care ne gândim şi noi. Avem 800 de cereri de locuinţe pentru persoane care sunt în dificultate, dar pur şi simplu nu avem pârghie de închiriere decât prin licitaţie publică. Şi vreau să vă mai spun că din 120 de apartamente am vândut o parte, 25 le dăm ca locuinţe de serviciu şi mai avem aproape 80 de locuinţe la care ne vom gândi ce destinaţie să le dăm. Deci subiectul nu este închis definitiv.
Dl. primar NAGY ANDRAS eu cred că cu toţii vrem acelaşi lucru. Si executivul şi dl. cons. Biris. Dar, asa cum a zis si dna viceprimar dacă găsiţi un al mod de a ajuta…eu mă gândesc la profesori sau doctori de excepţie…în cazul în care scoţi tot blocul la licitaţie pentru a închiria apartamentele …nu ştiu ce ar fi? Singurul mod de a ajuta aceste persoane care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Reghin fără de care municipiul nostru ar fi mai sărac…
Chiria se face venit la bugetul local. Acel boc va avea un administrator care va avea grijă inclusiv de toate apartamentele.
Dl. cons. PUI SORIN mie mi se pare că ideea principală a Consiliului Local, deci obiectivul nostru în ceea ce priveşte acest bloc este dacă se poate şi ideal ar fi să-l vindem în totalitate şi să ne recuperăm cei aproape 300 de miliarde de lei pe care i-am băgat în acest bloc.
Eu am lipsit de la sedinţa în care de la 15 apartamente am ajuns la 25. Nu sunt de acord să mai dăm apartamente ca locuinţe de serviciu. Mi se pare de bun simţ să susţii  să-ţi aduci specialişti sau oameni care aduc un plus de valoare municipiului Reghin.
Eu aşa am înţeles punctul de vedere al domnului cons. Biris Călin prezentat data trecută la şedinţă pe care am văzut-o din motive medicale, online.  Dacă aş vrea să –mi recuperez banii, că asta este interesul nostru şi e destul de neplăcut că ne-a prins criza tocmai acuma cu acest bloc, totuşi observ că toate apartamentele care se dau în administare sunt cu trei camere, adică alea pe două nivele şi care sunt cele mai bune de vândut.
Eu cred că ca şi locuinţă de serviciu ar trebui să dăm garsonierele şi cele cu două camere, pentru că de fapt le dăm unor oameni care le ocupă tranzitoriu, temporar urmând la un moment să-şi facă un rost şi să-şi cumpere locuinţele lor proprii. Cred că nimeni nu  vrea să stea în chirie ani de zile. Cred că din punct de vedere economic ar fi mult mai bine să le vindem alea decât să rămânem cu alea cu 2 camere sau cu o cameră de la etajul I. şi II.
Să le ţinem pentru locuinţe de serviciu cu o cameră şi cu două camere.Multumesc
Dna viceprimar PRECUP MARIA  vreau să vă spun că aceste locuinţe au fost alese în urma unei evaluări a cererilor celor care îşi doresc să-şi cumpere. Si majoritatea au dorit să cumpere cu două camere. Noi din acest punct de vedere am repartizat pentru locuinţe de serviciu cele cu 3 camere.
Dacă aceşti oameni îşi doresc să-şi  cumpere sau renunţă şi instituţia nu mai are nevoie de apartament, putem să retragem titlul de locuinţă de serviciu şi să-l transformăm în ce locuinţă dorim noi aşa cum am promovat ca şi locuinţă de serviciu.
Cine este pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv?
Si s-a votat cu 14 voturi „pentru”.
4 „împotrivă” (Cioba Dorel, Horea Gheorghe, Biris Călin, Pui Sorin)
1abţinere (Crăciun Adrian)adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 18 privind transmiterea în administrarea Centrului Bugetar Petru Maior a  unui număr de 2(două) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
(Hotărârea nr. 18 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


17.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Centrul Bugetar Şcolar Alexandru Ceuşianu a  unui număr de 3(trei) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Cine este pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv?
Si s-a votat cu 13 voturi „pentru”, 2 abţineri (Craciun Adrian, Rinja Ionel )
4 împotrivă (Cioba Dorel, Horea Gheorghe, Biris Călin,  Pui Sorin),
adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.19 privind transmiterea în administrarea Centrul Bugetar Şcolar Alexandru Ceuşianu a  unui număr de 3(trei) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
(Hotărârea nr. 19 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


Dna viceprimar PRECUP MARIA, trecem la pct.18


18.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Centrul Bugetar Şcolar Ioan Bojor a  unui număr de 2(două) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Cine este pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv?
Si s-a votat cu 14 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Craciun Adrian) 4 „împotrivă” (Cioba Dorel, Horea Gheorghe, Biris Călin, Pui Sorin), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.20 privind transmiterea în administrarea Centrul Bugetar Şcolar Ioan Bojor a  unui număr de 2(două) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
(Hotărârea nr. 20 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


19.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş, a  unui număr de 5(cinci) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Cine este pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv?
Si s-a votat cu 13 voturi „pentru”, 2 „abţineri” (Craciun Adrian, Rinja Ionel).
4 „împotrivă” (Cioba Dorel, Horea Gheorghe, Biris Călin,  Pui Sorin), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.21 privind transmiterea în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş, a  unui număr de 5 (cinci) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
(Hotărârea nr. 21 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


20.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mureş a  unei locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Cine este pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv?
Si s-a votat cu 14 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Crăciun Adrian)
4 „împotrivă” (Cioba Dorel, Horea Gheorghe, Biris Călin, Pui Sorin), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.22 privind transmiterea în administrarea Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mureş a  unei locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
(Hotărârea nr. 22 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


21.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului dr. Eugen Nicoară a  unui număr de 6(şase) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Cine este pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv?
Si s-a votat cu 14 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Crăciun Adrian)
4 „împotrivă” (Cioba Dorel, Horea Gheorghe, Biris Călin,  Pui Sorin), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.23 privind transmiterea în administrarea Spitalului dr. Eugen Nicoară a  unui număr de 6(şase) locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
(Hotărârea nr. 23 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


22.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Centrului Bugetar Augustin Maior a  unei locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv.Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Crăciun Adrian)
4 „împotrivă” (Cioba Dorel, Horea Gheorghe, Biris Călin,  Pui Sorin), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.24 privind transmiterea în administrarea Centrului Bugetar Augustin Maior a  unei locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Reghin, bulevardul Unirii, imobil proprietatea privată a Municipiului Reghin.
(Hotărârea nr. 24 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


23.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii de la bugetul local a sumei de 11.000 lei in vederea sustinerii deplasarii delegatiei Grupului Scolar “Lucian Blaga” din Reghin, la Targul International al Firmelor de exercitiu, desfasurat la Gent-Belgia. in perioada 16-17.02 2011.

 
Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Dl. cons. BIRIS CĂLIN  o întrebare. Târgul ăsta cu firmele de execuţie ce fac? Ce se întâmplă la acest târg?
Dl. cons. SUKOSD LEVENTE  şi anul trecut au participat elevi la acest târg. Ei merg acolo cu un stand şi într-un fel este o concureţă între state sau orase. Participă elevi din clasele XI şi XII. Această denumire “firme de exerciţiu” elevii le-au dat, ei le-au gândit.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv. Cine este pentru?
S-a votat cu 16 voturi „pentru” , 3 „abţineri”(Puis Sorin, Rinja Ionel, Gliga Daniel), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.25 privind aprobarea alocarii de la bugetul local a sumei de 11.000 lei in vederea sustinerii deplasarii delegatiei Grupului Scolar “Lucian Blaga” din Reghin, la Targul International al Firmelor de exercitiu, desfasurat la Gent-Belgia. in perioada 16-17.02 2011.
(Hotărârea nr. 25 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


16. Evaluarea Activităţii Poliţiei Reghin pe 11 luni 2010.

17.Informare privind modernizarea Adăpostului de câini Comunitari al Municipiului Reghin de pe strada Gării F.N.


Dl. cons. BIRIS CĂLIN eu nu am mai avut curaj să iau cuvântul atunci la pct. 3, a fost foarte lung acel punct si am vrut să treacă odată să vedem despre ce e vorba. Deci am studiat bine şi proiectul de hotărâre cu Fundaţia Fiducia şi acesta. Chiar mi s-au părut şi mie valorile mari şi în sensul ăsta am făcut nişte calcule în baza acelor informări şi a proiectului de hotărâre şi am văzut că de fapt nu sunt sume aşa de mari luând pe ansamblu numărul de animale. Ceea ce as dori să susţin în sensul celor prezentate de domnul Pui Sorin este că numărul câinilor este mare şi în sensul ăsta ar fi bine să găsim soluţia ca să încercăm să ne limităm la un număr de câini pe care îi gâzduim, iar să găsim soluţii pentru adoptarea lor. Publicitatea să fie mai mare. Am văzut că apar aici nişte propuneri foarte interesante unde o fundaţie î-şi asumă responsabilitatea să suporte jumătate din cheltuielile, de tratament şi de hrană, eu cred că e bine să încercăm să intrăm în parteneriat cu aceste firme şi executivul să iniţieze proiectul de hotărâre prin care să intrăm în parteneriat cu aceste firme.
Să încercăm să descărcăm bugetul nostru de povara aceasta. Acesti bani pot fi folosiţi în alte locuri poate mai bine.
Dna viceprimar PRECUP MARIA   dl Biris aveti dreptate, dar aşa cum aţi spus sumele alocate nu sunt mari şi acolo sunt, aşa cum a spus si dl. Pui, sunt câini mai mulţi, pentru că nu avem pârghi de reducerea acestui număr doar prin adopţie. Din moment ce nu suntem autorizaţi, nu putem obţine autorizaţie de eutanasiere şi de alte metode …pe care nu mi le doresc dar care sunt necesare. Sunt foarte multe oferte de parteneriate cu fundaţii pentru că văd în acest lucru o afacere, vă spun eu, nu vin că iubesc câinii, şi vreau să –şi bage banii la noi fără să câştige nimic. Sigur în spatele acestui lucru sunt şi alte variante, dar la care ne vom gândii, dar asta nu înseamnă că reducem discutiile.avem aproape lunar reclamatii cum sunt administraţi acesti câini comunitari, dar vreau să vă spun că este un serviciu utilitar, necesar oricerei localităţi şi noi zicem că ţinem acest serviciu cât decât sub control.


18.Diverse.


Dna viceprimar PRECUP MARIA    cine doreste să ia cuvântul?
Dl. cons. MARIAN OVIDIU stimaţi colegi, am câteva probleme pe care as vrea să le ridic aici,trotuarele din oraş. Trebuie ceva făcut cu ele, foarte multe au gropi, altele sunt denivelate, cu băţli dacă plouă. Si revin din nou la trotuarul de pe Pandurilor care este foarte necesar, prelungirea de la Firmele Gliga pâna la SC LION. Este groaznic acolo să circuli pe jos. Al  doilea aspect trecerea de pietoni în faţa SC LION. Acolo nu este nicio trecere prevăzută, toată lumea trece prin sensul giratoriu.
Iluminat public: pe str. Strâmbă ar mai fi necesare niste becuri. Sunt câţiva stâlpi care se aprind doar la lovituri în stâlp.
Pe perioada când este blocată circulaţia în centrul oraşului, ar fi bine să fie amplasate câteva indicatoare de ocolire, pentru cei care nu sunt din localitate. Am întors un cetăţean de pe str. Dedradului, mergea spre Topliţa. Vă daţi seama că nu e prea plăcut. Atât am vrut să vă zic. Multumesc.
Dl. cons. CIOBA DOREL tot referitor la iluminat în perioada sărbătorilor o parte din cartierul Unirii a avut de suferit, mai ales şi după sărbători.
O solicitare: în privinţa străzilor noi în care s-a introdus canalizarea, neasfaltate, în perioada în care temperaturile cresc sunt probleme de circulaţie. Chiar probleme de acces pe str. Pometului, oamenii îşi lasă maşinile mai jos pentru că nu pot să ajungă la locuinţă. Multumesc.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN am vrut să revin cu rugămintea care am făcut-o şi în şedinţa trecută. Ceea ce a spus domnul primar astăzi mi-a întărit convingerea că ce am solicitat este bine adică, materialele care sunt anexate la proiectele de hotărâre să fie trecute şi pe site-ul primăriei. Vis a vis de acel punct spinos pe care l-am discutat şi astăzi, fiind toate documentele amplasate pe site, împreună cu proiectele de hotărâri, sigur ar fi mai mare transparenţa. Referitor la modul cum am votat  procesele verbale: as dori ca aceste procese verbale să fie corectate de încă o persoană pentru că apar multe discordanţe. Pentru că şi eu când fac nişte documente  de multe ori greşesc, le citesc şi nu î-mi dau seama că am făcut o greşeală. Cam atât.
Dl. primar NAGY ANDRAS domnilor consilieri, majoritatea problemelor ridicate de dvs la acest punct “Diverse ” se referă la siguranţa  circulaţiei: treceri de pietoni, indicatoare rutiere, iluminat public. Pot să vă spun că şi în anul acesta vom continua cu modernizarea circulaţiei în municipiul Reghin. Primăvara, vom trece la marcajul rutier şi atunci aceste probleme referitor la trecerea de pietoni sau dacă aveţi alte observaţii până atunci le putem corecta.
În ceea ce priveste trotuarul amintit de dvs. cred că nu mai este cazul să reveniţi pentru că o să vedeti în sedinta ordinară când vă vom propune aprobarea bugetului, este cuprinsă şi această lucrare, inclusiv modernizarea iluminatului. 
În primăvara acestui an vom începe modernizarea completă a cartierelor, printre care şi Unirii. Mai mult, este cuprinsă şi strada Pometului, este propusă pentru asfaltare în limita posibilităţilor financiare bine-înţeles. În ceea ce priveşte problema punerii pe site a hotărârilor de Consiliu şi a materialelor aferente eu cred că nu mai trebuie să repet acest lucru, să luaţi în considerare cele semnalate de colegii consilieri. Si eu când sunt în delegaţie şi vreau să văd ceva despre Reghin, vreau să am toate informaţiile. Referitor la ortografie o să fim mai atenţi. Să ştiţi că şi eu întorc foarte multe adrese numai pentru ortografie.Vă mulţumesc.
Dna viceprimar PRECUP MARIA    întrucât problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările şedinţei Consiliului Local. Vă mulţumesc pentru participare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            
CONSILIER                                                  
MARIA PRECUP 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
KOSS GABRIELA