Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Detalii

PROCES-VERBAL

19-01-11 14:33

Încheiat azi, 19.01.2011, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Reghin.

PREZENŢI: ASZALOS GAVRIL, BIRIŞ CĂLIN, BIRÓ ALBERT, BIRÓ JÁNOS, BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN, CIOBA DOREL, CRĂCIUN ADRIAN, DEMETER MÁRIA, GYŐRFI STEFAN, GLIGA DANIEL, HOREA GHEORGHE MARIAN OVIDIU,  PUI SORIN EMIL, PRECUP MARIA, RÎNJA IONEL, SÜKÖSD LEVENTE, SZŐKE STEFAN, SZŰCS EMERIC -Consilieri.
A LIPSIT: FARCAŞ SEBASTIAN FLORIN.
AU PARTICIPAT: Dl. NAGY ANDRÁS- Primar, Dna viceprimar MARIA PRECUP, Dna secretar KOSS GABRIELA, HARSAN CAMELIA-Sef. Compartiment Achizitii Publice, MOLDOVAN VERDES ADRIANA-Sef Serv. Impozite şi Taxe, Dra CAMELIA GIURGIU-inspector Compartiment Achizitii Publice, TOTHI MAKSAI IOAN-Ins., Mass-Media Etc.


Dna secretar KOSS GABRIELA: Bună ziua doamnelor şi domnilor! Bine-aţi venit la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Reghin, convocată în baza Dispoziţiei nr.68/10.01.2011 emisă de Primarul municipiului Reghin.
Sunt prezenţi 18 consilieri din 19,  din punct de vedere procedural constatăm faptul că şedinţa este legal constituită, potrivit art.40 din Legea 215/2001-republicată.
În ceea ce priveşte Ordinea de zi executivul doreşte să vă propună scoaterea de pe Ordinea de zi a pct. 4 întrucât după redactarea proiectului de hotărâre privind asocierea Municipiului Reghin cu Asociaţia Proprietarilor de Terenuri Stânceni Neagra, au existat şi alte asociaţii care doresc să vină şi să întregească fondul cinegetic, iar autoritatea locală doreşte să vină cu propunerea de a înfiinţa asociaţii de dezvoltare intercomunitară între unităţi administrativ teritoriale în vederea bunei gestionări a acestui fond. Mulţumesc.
Dau cuvântul doamnei viceprimar PRECUP MARIA, preşedintele de şedinţă.


Preşedintele de şedinţă, dna viceprimar MARIA PRECUP: Bună ziua. La Multi Ani. Sper să fie un an mai bun şi mai eficace pentru toţi.
Supun la vot Ordinea de zi cu modificarea propusă de către doamna secretar şi anume:


ORDINE DE ZI


1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei Locale de ordine publică din municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Poliţia Locală.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.


2. Proiect de hotărâre privind  participarea Municipiului Reghin cu Proiectul „Instalare de sisteme de
încălzire care utilizează energie solară la grădiniţele cu program prelungit şi creşa din municipiul Reghin” la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire- beneficiari unităţi administrativ- teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin care se va
deplasa în localitatea Celdömölk, Ungaria, în perioada 28-30 ianuarie 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Casa de cultură „dr. Eugen Nicoară”.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.


Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
Trecem la pct. 1


1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei Locale de ordine publică din municipiului Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţă dna viceprimar MARIA PRECUP: discutii? Propuneri?
Dl. cons. BIRO ALBERT propun pe dnii cons. Aszalos Gavril, Marian Ovidiu şi Gliga Daniel.
Dl. cons. Horea Gheorghe, propun pe dl.cons. Biriş Călin.
Dl. cons. Gliga Daniel, propun pe dl.cons. Pui Sorin.
În continuare se trece la completarea buletinelor de vot.


Urmează o pauză de 10 minute.
Dna cons. DEMETER MARIA presedintele comisiei de validare, dă citire procesului verbal al comisiei de validare.
„Încheiat azi, 19.01.2011 cu ocazia sedintei comisiei de validare a Consiliului Local Reghin privind desemnarea unui număr de 3 consilieri locali în cadrul comisiei locale de ordine publică.
Propuneri:
Aszalos Gavril
Marian Ovidiu
Gliga Daniel
Biriş Călin
Pui Sorin.
Voturi exprimate 17
Valabil exprimate 16
Voturi nule 0
Rezultatele votului:
Aszalos Gavril a întrunit un număr de 11  voturi „pentru”.
Marian Ovidiu a întrunit un număr de 10  voturi „pentru”.
Gliga Daniel a întrunit un număr de 16  voturi „pentru”.
Biriş Călin a întrunit un număr de 7  voturi „pentru”.
Pui Sorin a întrunit un număr de 7 voturi „pentru”.
Consilierii locali desemnati sunt: Aszalos Gavril, Marian Ovidiu, Gliga Daniel”.


Preşedintele de şedinţă, dna viceprimar MARIA PRECUP: supun la vot proiectul de hotărâre cu completările şi modificările făcute. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 1 Privind înfiinţarea Comisiei Locale de ordine publică din municipiului Reghin.


Trecem la Pct. 2  


2. Proiect de hotărâre privind  participarea Municipiului Reghin cu Proiectul „Instalare de sisteme de încălzire care utilizează energie solară la grădiniţele cu program prelungit şi creşa din municipiul Reghin” la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire- beneficiari unităţi administrativ- teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN bună ziua şi La Multi Ani.
As avea niste obiectiuni la modul de redactare a Studiului de fezabilitate. Deci ce nu am găsit în acest studiu de fezabilitate, nişte date concrete vis a vis de, ce se întâmplă în momentul în care facem această investitie din punct de vedere financiar şi situaţia existentă. Mă refer la care au fost costurile pentru apă caldă şi cam cât, procentual, din costurile de încălzire se vor acoperii pe timp de iarnă? Având în vedere că investim o sumă destul de mare era foarte bine dacă acest studiu era făcut cu mai multă atenţie şi să fim în cunostinţă de cauză vis a vis de costurile  pe care le avem. Să nu ne trezim că plătim apa cadă pe 5 ani înainte prin această contribuţie. Consider că Studiul de fezabilitate este destul de evaziv din punctul acesta de vedere. În rest sunt de acord cu ideea de a participa.
Dna HĂRSAN CAMELIA arhitect sef- dacă vă uitaţi la pg. 10 unde apare „Flux de numerar An0- 20” veţi observa că la poziţia 2 apare „consumul de gaz pentru grădiniţe”, iar la poziţia 13 înseamnă „economia”. Deci considerăm că această soluţie este foarte bună şi acest Studiu de fezabilitate se referă la consumul de gaz la grădinite, din care bineînţeles în funcţie de consumul de gaz se produce şi apa caldă. Economia este substanţială. Din Studiul de fezabilitate se vede în ce perioadă se recuperează cheltuielile.
De asemenea puteti să observati în fiecare deviz pe obiect costul efectiv al tuturor instalaţiilor care se vor monta la grădiniţe. Investitia merită.
Am primit 4 exemplare în original oricând se poate studia.
Dl. cons ASZALOS GAVRIL doresc să intervin pentru că afirmaţia domnului coleg nu este la locul ei. Am participat la recepţia acestor lucrări, care de 3 ori a fost retrimisă. Lucrarea este corect întocmită. Consider că va lua punctaj maxim.Tot ce a întrebat colegul există în acestă documentaţie.
Felicit pe dna Camelia Giurgiu şi desigur cu coordonarea dnei Hărşan. Sper că vom mai avea şi alte proiecte pe care le vom depune pentru finanţare.
Tot aici la acest capitol vreau să vă informez că depunem si al doilea proiect care se numeşte „Modernizarea producerii energiei termice la spitalul municipal Dr. Eugen Nicoară”. Acesta a fost aprobată de către Consiliul de administratie al spitalului. Acest proiect este în valoare de 594.000 euro.
În mare înseamnă schimbarea cazanelor de pe gaz, pentru că spitalul plăteste 5 miliarde gaz pe an, se înlocuiesc două cazane pe energie neconvenţională, în speţă biomasă, la fel se mai montează 49 de panouri solare pentru a produce apă caldă. Responsabilul de proiect a fost Adriana Ros, împreună cu dna Harsan. Felicit si pe ei că au reusit să întocmească acest proiect în timp util să fie depus la Ministerul Mediului.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN nu sunt împotriva acestui proiect. Dar să stiti că întâmplător nu au fost vizibile acele documente. Şi mă bucur că există la Compartimentul Achizitii exemplare originale, poate o să avem ocazia să le studiem. Nu a fost rea voinţă.
Dl. primar NAGY ANDRAS nimeni nu presupune rea voinţă. Am instituit o comisie care să verifice preluarea tuturor studiilor de fezabilitate şi să-şi spună părerea. Ca atunci când ajunge la dvs să putem răspunde la întrebările dvs. Pe calculator cum a fost trimis pe email acest punct probabil este o eroare tehnică.

Preşedintele de şedinţă, dna viceprimar MARIA PRECUP: supun la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 2 privind  participarea Municipiului Reghin cu Proiectul „Instalare de sisteme de încălzire care utilizează energie solară la grădiniţele cu program prelungit şi creşa din municipiul Reghin” la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire- beneficiari unităţi administrativ- teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Celdömölk, Ungaria, în perioada 28-30 ianuarie 2011.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţă, dna viceprimar MARIA PRECUP: supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se


HOTĂRÂREA NR. 3  privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Celdömölk, Ungaria, în perioada 28-30 ianuarie 2011.


Preşedintele de şedinţă, dna viceprimar MARIA PRECUP cu această ocazie invit pe toţi cetăţenii municipiului Reghin să ia parte la serbarea pe care o facem în 24 ianuarie ora 17.00 la Casa de cultură „Dr. Eugen Nicoară”.
Vom avea un spectacol deosebit de frumos. Este o zi deosebită pentru români. Vă multumesc.
Întrucât problemele înscrise în ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările şedinţei Consiliului Local. Vă mulţumesc pentru participare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            
CONSILIER                                                  
MARIA PRECUP


CONTRASEMNEAZĂ             
SECRETAR
KOSS  GABRIELA