Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Városi Tanács
Hatáskör

A Helyi Tanács - a törvény ételmében -, dönt minden helyi érdekeltségű kérdésben, kivéve azokat, amelyek más intézmények döntési hatáskörébe tartoznak.
 
A Helyi Tanács hatásköréhez tartozó fontosabb pontok:

 

a. Soraiból megválasztja az alpolgármestert. Meghatározza a saját apparátusában dolgozó személyek számát;
b. Jóváhagyja a város alapszabályzatát, valamint a Helyi Tanács szervezési és működési szabályzatát;
c. Véleményez, vagy jóváhagy – esettől függően -, tanulmányokat, előtanulmányokat, gazdasági, szociális fejlesztési terveket, város és területrendezési terveket;
d. A polgármester javaslatára – törvényes keretek között -, jóváhagyja a hivatal apparátusának, valamint a közintézmények és más helyi érdekeltségű, közhasznú társaságok szerkezeti felépítését és működési szabályzatát;
e. .Jóváhagyja – törvényes keretek között -, a helyi költségvetést, kölcsönöket, hiteleket, a költségvetési tartalékok felhasználási módját, megszabja a helyi adók és illetékek nagyságrendjét és a különleges adókat;
f. Igazgatja a község, vagy a város köz- és magánterületeit;
g. Dönt a városi közterületek és a közvagyon adminisztrálásáról, bérbe adásáról vagy koncesszionálásáról – a törvény értelmében;
h. Dönt a városi magánterületek és magánvagyon eladásáról, adminisztrálásáról, bérbe adásáról vagy koncesszionálásáról – a törvény értelmében;
i. Helyi érdekeltségű közintézményeket, kereskedelmi egységeket, szolgáltatásokat hoz létre; követi és felügyeli ezek tevékenységét; kinevezi az említett intézmények vezetőit; visszavonhatja a kinevezéseket- a törvény értelmében;
j. Dönt a helyi édekeltségű, közhasznú vállalatok újjászervezéséről, átalakításáról vagy megszüntetéséről, magánosításáról; kinevezi az említett intézmények vezetőit; a törvény értelmében visszavonja a kinevezéseket;
k. A törvény értelmében -, elemzi és jóváhagyja a terület- és városrendészeti terveket, megnevezi a finanszírozásukhoz szükséges alapokat, jóváhagyja a költségvetésből az árvizek, tűzesetek, természeti katasztrófák, különlegesen nehéz természeti csapások védekezésére felhasználható pénzalapokat;
l. Intézkedéseket hoz az utak, hidak, az infrastruktúra építése és korszerűsítése érdekében;
m. Jóváhagyja a helyi befektetések technikai-gazdasági dokumentációját;
n. Biztosítja az anyagi- és pénzalapokat az oktatási intézmények, a egészségügyi, kulturális, ifjúsági, sport intézmények, közrendészet működése érdekében;
o. Azon települések esetén, ahol nincs megfelelő számú orvos, vagy más közegészségügyi alkalmazott ösztönző jellegű pénzbeli javadalmazásokat, vagy más javadalmazásokat javasol és kezdeményez;
p. Részt vesz a tudományos, kulturális, művelődési, sport és más szabadidős rendezvények megszervezésében;
q. Biztosítja a közbiztonságot, a Rendőrség, a Csendőrség, a Közösségi Rendőrség, Tűzoltóság révén, javaslatokat tesz ezen intézmények munkájának hatékonyabbá tételéért;
r. Környezetvédelmi és életminőségjavitási intézkedéseket tesz. Intézkedik a történelmi emlékművek, építészeti alkotások, természetvédelmi tájegységek és parkok védelme, karbantartása és megmentése édekében;
s. Részt vesz a szociális védelem érdekében hozott döntések kivitelezésében, biztosítja a gyermekvédelmet a jelenlegi törvények értelmében, jóváhagyja a szociális lakások odaítélési kritériumait, helyi érdekeltségű jótékonysági intézeteket hoz létre;
t. Vásártereket, piacokat, szabadidő-központokat, sporttelepeket létesít és biztosítja működésüket;
Utcák, terek vagy közintézmények nevét változtatja meg, az újaknak pedig nevet ad;
v. A különleges elismerésnek örvendő román vagy külföldi állampolgároknak díszpolgári oklevelet adományoz;
w. A törvény jegyében, kapcsolatot teremt román vagy külföldi jogi szeményekkel, civil szervezetekkel, vagy más szociális szervezetekkel, közös projektek, programok létrehozása és finanszirozása érdekében. Testvér-települési kapcsolatokat hoz létre;
x. Közös érdekek érdekében – törvényes keretek között -, együttműködik és kapcsolatot teremt bel- és külföldi közigazgatási intézményekkel;
y. Támogatja – törvényes keretek között -, a vallási felekezeteket;
z. Törvényes keretek között, biztosítja a szabadkereskedelmet és vállalkozást;