Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Információk állampolgároknak
Az állampolgár útmutatója

Az alábbi okmányokhoz férhetnek hozzá:

Ezeket áttekintheti, vagy kinyomtathatja a Microsoft Word, vagy a Microsoft Word Viewer  ingyenes program segítségével, melyeket a Microsoft bocsát a rendelkezésére.

 

 

Az állampolgárok nyilvános információkhoz való szabad hozzáférésének jogát az 544/2001-es törvény biztosítja.
Ha ön közalkalmazott, választott tisztviselő, ha egy civil szervezetnek dolgozik, vagy ha egyszerű állampolgár, az Útmutató lehetővé teszi, hogy hozzájusson a nyilvános információkhoz. Ez nem kedvezmény, hanem az ön joga.
 


1.Miért jógosult erre ön?
Mert:
- adófizető polgár;
- felelős ön is, és tudni akarja, miként használják fel a közpénzeket;
- akiket megválasztott be kell tartsák igéreteiket;
- a közalkalmazottak az önök szolgálatában állnak és nem fordítva;
- a közhivatalok egyre átláthatóbbak;
- egyszóval, mert ez az ön joga;
 
2.Milyen törvények szabályozzák a nyilvános információkhoz való hozzájutást?
- Az Emberi Jogok Nemzetközi Nyilatkozatának 19. cikkely.
- Románia Alkotmányának 31. cikkelye;
- 544/2001-es Törvény;
- az 544/2001-es Törvény alkalmazási módszere;
 
3.Miért fontos Románia számára az Állampolgárok szabad hozzáférhetősége a nyilvános információkhoz c. 544/2001-es Törvény?
Mert:
- Fontos lépést jelent a demokrácia megszilárdításában;
- intézményesíti az átláthatóságot az állampolgárok és a közhivatalok között;
- az állampolgár és a közhivatalnok közötti viszony megváltozik;
- a nyilvános információkhoz való hozzájutás szabály, ennek ellentéte pedig kivétel;
 
4.Mi a nyilvános közinformáció?
- minden közhivatal és közhatóság által létrehozott és kezelt információ;
 
5.Ki kérheti a nyilvános közinformációkhoz való hozzájutást?
- Bármilyen román, vagy külföldi magán-, vagy jogi személy.
 
6.Bármilyen információhoz hozzájuthatunk?
- Igen, de tudnia kell, hogy vannak kivételes jellegű információk is.
 
7. Az 544/2001-es Törvény megnevezi mindazon információkat, melyek kivételt képeznek.
 
8.Mik a “hivatalból” közölt információk?
- Azok az információk, amelyeket a közhivatalok kötelesek nyilvánosságra hozni anélkül, hogy a polgárok vagy a sajtó kérné.
 
9.Hol lehet hozzáférni ezekhez az információkoz?
- Ezekhez a “hivatalból” közölt információkhoz a Polgármesteri Hivatal Közönség-tájékoztató Osztályán, illetve a hivatal honlapján, vagy a sajtóból lehet hozzájutni.
 
10.Melyek a hivatalból közölt információk?
- mindazok az okmányok melyek alapján a hivatal meg van szervezve és működik;
- a hivatal működésének módja, az osztályok feladatkörei, a fogadóórák időpontja;
- a hivatal vezetőinek a neve, a Helyi Tanács összetétele és a sajtószóvivő neve;
- a polgármesteri hivatal elérhetősége: cím, telefon, fax, e-mail;
- pénzügyi forrás, helyi költségvetés, könyvelési mérleg;
- a hivatal stratégiája és Fejlesztési Pogramja;
- a nyilvános információkat tartalmazó jegyzék;
- a hivatal által kezelt dossziék, dokumentumok jegyzéke;
- azon módozatok, melyek megmutatják, hogyan óvhat meg/fellebbezhet egy személy, ha nem jut a nyilvános információ birtokába;
 
11.Melyek a “kérésre” szolgáltatott információk?
-Azok az információk, melyeknek a kiadása csak kérvényezés utján lehetséges.
 
12.Hogyan juthatunk hozzá egy ilyen információhoz?
- Szóban: a Közönségtájékoztató Osztály személyzetéhez, vagy a sajtóreferrenshez. Ha lehetséges ezeket az információkat azonnal megkapja a kérelmező. Ha nem, akkor útbaigazítják egy írásbeli kérvény letevése végett.
- Írásban: kérvény, vagy e-mail formájában. Ezeket bejegyzik, majd önnel tudatják az iktatószámot  és a bejegyzés időpontot.
- A Közönségtájékoztató Osztály egy típuskérvényt bocsát a kérelmező rendelkezésére.
 
13.Mibe kerül egy információ beszerzése?
- Az információhoz való hozzájútás ingyenes. Csak a fénymásolás ellenértékét kell kifizetni.
 
14.Mennyi idő elteltével kap választ a kérelmező?
- A közhatóságok és közhivatalok 10 munkanap elteltével kötelesek válaszolni a kérelmezőnek. Ha az információ beszerzése több időbe telik, a választ 30 napon belül kell közölni, de a kérelmező tudomására kell ezt hozni 10 napon belül. Ha a kért információ kivételt képez, ezt 5 napon belül a kérelmező tudomására kell hozni.
 
15.Panaszt emelhetünk, ha megsértettek (akadályoztak) az információ szabad beszerzésében?
-Igen, ezt 30 napon belül lehet benyújtani, attól az időponttól számítva, amikor megkaptuk a kérelmezésünkre a választ. A panaszt a Hivatal vezetőjéhez kell címezni, aki köteles a panasz beiktatásától számítva 15 napon belül válaszolni. Ha panasza jogos, megkapja a kért információt és tudomására hozzák, hogy milyen fegyelmi büntetést  szabtak ki a hibás közhivatalnokra.
 
16.Fordulhat-e a törvényszékhez, ha jogaiban megsértették, ami a szabad információhoz való hozzáférhetőséget illeti?
- Igen, megteheti miután megkapta a választ a hivataltól, vagy miután panaszára válaszoltak. A panaszát a Területi Közigazgatási Birósághoz nyújthatja be 30 napon belül, attól az időponttól számítva, amikor megkapta válaszát. A hatóság kényszerítheti a közhivatalt az ön által kért információ továbbítására, valamint arra, hogy morális/pénzbírságot fizessen. Ha továbbra sincs megelégedve a hatósági döntéssel, fellebbezhet az Ítélőtáblánál. Ennek döntése végső és visszavonhatatlan. Mindkét esetben mentes a bélyegilletéktől.
 
 
 
KÍVÁNJUK, HOGY MINÉL TÁJÉKOZOTTABB LEGYEN ÉS EZ ÁLTAL GYAKOROLHASSA AZON JOGÁT, MELYET AZ 52/2003-AS TÖRVÉNY BIZTOSÍT A KÖZIGAZGATÁSBAN ALKALMAZOTT DÖNTÉSHOZÁSSAL KAPCSOLATOSAN.