Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Consiliul Local
Comisii

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reghin, servicii si comerţ, compusă din:

-dl.   DANCIU GAVRIL - președinte
-dna LUCA DANIELA   - secretar
-dl.   NAGY ANDRÁS
-dl.   GYŐRFI STEFAN    
-dl.   CENGHER IONUȚ OVIDIU

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură, compusă din:

-dl. MARIAN OVIDIU MIHAI - președinte
-dl. PUI DRAGOȘ CRISTIAN - secretar
-dl. MÁRK ENDRE DEZSŐ
-dl. KELEMEN SZABOLCS
-dl. RUS DAN DORUL

3. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte şi protecţie socială, tineret şi sport, compusă din:

-dna DEMETER MARIA - președinte
-dna GRAMA FLORINA MĂDĂLINA - secretar
-dl.   HOREA GHEORGHE
-dna TUDOR VERONKA
-dl.   BÎNDILĂ CLAUDIU GABRIEL

4. Comisia pentru administrarea publică locală, juridică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a ordinii publice, relaţii cu cetăţenii şi probleme ale minorităţilor, de asociere cu alte consilii locale şi agenţi economici din ţară şi străinătate, de stabilire a legăturilor de colaborare, cooperare si înfrăţire cu localităţi din ţară şi străinătate, compusă din:

-dl.   PĂDUREAN MIHAI – președinte
-dl.   KELEMEN SZABOLCS -  secretar
-dl.   PUȘCAȘ ALEXANDRU
-dl.   BODÓ  IÓZSEF ZOLTAN
-dl.   FAGARASAN IULIUS OVIDIU