Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2289

24-09-14 12:46
DIN 24.09.2014 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea Președintelui României
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere referatul întocmit de către Compartimentul de lucru al Consiliului local înregistrat sub nr.18510/24.09.2014 privind stabilirea locurilor  speciale de afişaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Președintele României;
Văzând prevederile art.41 din Legea nr.370/2004- pentru alegerea Președintelui României,  cu modificările şi completările ulterioare si HG nr.521/26 iunie 2014-privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui Romîniei în anul 2014;
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată; 
DISPUN:

Art.1.-Se stabilesc locurile  speciale de afişaj electoral   pentru propaganda electorala  in vederea organizării si desfășurării alegerilor pentru Președintele României, după cum urmează:
     a)Parcul Central din faţa Primăriei – un panou
     b)Intrare in Pţa Mare – un panou
     c)Intrare în Parcul Tineretului - un panou
     d)Cart.Apalina (in faţa Scolii gen.nr.4) - un panou
     e)Intersecția  str.Pandurilor cu str.Vânătorilor - un panou
     f)Intersecţia  str.P.Grigorescu cu str.M.Viteazul - un panou
     g)Intersecţia str.Oltului cu str.Gurghiului – un panou
     h)Intersecţia str.Argeşului cu str.Gurghiului - un panou
     i)Cart.Iernuteni langa bl.38 - un panou
     j)cart.Rodnei (locul fostei pieţe) - un panou
     k)cart.Făgărașului  la iesire cu str.Duzilor - un panou
     l)str.Ierbuş (langa staţia de transformare) - un panou
     m)cart.Făgăraşului lângă ieşirea pietonală spre str.Iernuteni – un panou
     n)str.Câmpului – un panou
     o)Bdul Unirii (langa fostul mag.Profi)  - doua panouri
     p)cart.Gării – un panou
     q)Autogara din str.Garii – un panou
     r)Intrare in Piata Mică – un panou

Art.2- Utilizarea locurilor speciale pentru afisajul electoral stabilite la art.1 este permisa numai pentru candidatii la funcția de președinte și de partidele care i-au propus.

Art.3.- Este interzisă utilizare de către un candidat a locurilor speciale pentru afisaj electoral, astfel încât să impiedice folosirea acestora de către un alt candidat.

Art.4 – Afișajul electoral este permis în alte locuri decat cele stabilite la art.1   numai cu acordul  scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor și numai cu luarea măsurilor impuse de legislația in vigoare pentru asigurarea siguranței cetățenilor.

Art.5. – Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiș electoral cu dimensiunile prevazute de lege.

Art.6. – Sunt interzise afișele electorale care combină culorile intr-o succesiune care reproduce drapelului României sau al altui stat.

Art.7. – Se interzice afișajul in scop electoral prin aplicarea pe pereții sau pilonii de susținere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare și informare rutiera, precum și pe sistemele electronice de reglementare a circulației.

Art.8. Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea  prin scriere sau in orice mod a afișelor ori anunțurilor de propaganda electorală, constituie contravenție și  se sancționează cu amenda de la 1000 la 2500 lei.

Art.9.- Se imputerniceste Serviciul Public Politia Locala   să asigure integritatea panourilor şi afişelor electorale amplasate legal, precum şi respectarea prevederilor prezentei dispoziţii.

Art.10.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Poliţiei mun.Reghin, -Jandarmeriei mun.Reghin, Serviciului public Poliţia Locala,  Secţiei drumuri, poduri şi tortuare, Secţiei sere şi zone verzi, Biroului Administraţie Publică Locală, Afişare; -Mass-media.

PRIMAR,
PRECUP MARIA                

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA