Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA nr.1665

03-11-15 15:43
din 03.11.2015 Privind constituirea Comandamentului Local pentru deszăpezire, combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului de iarnă
MARIA PRECUP, primarul Municipiului Reghin, judetul Mures,
Vazand referatul nr. 23358 din 03.11.2015   al Sectiei Drumuri si Poduri din cadrul UAT a Municipiului Reghin.
Având în vedere instalarea sezonului rece, caracterizat prin fenomene meteorologice periculoase (ninsori abundente, viscol, polei, etc.) pentru perioada de iarnă 15.11.2015 – 15.03.2016,
În temeiul art. 63 alin.(1), lit. d), alin. (5), lit. a) și b) şi art.68, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală- republicată,

DISPUN:

Art. 1. – Cu data prezentei dispozitii, se constituie Comandamentul Local pentru deszăpezire, combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului de iarnă 2015 - 2016, în următoarea componenta:
Preşedinte: ing. CROITOR LUCIAN – Şef Secţie Drumuri şi Poduri
Membrii: 1. SIMON SIGISMUND – Tehnician Secţie Drumuri şi Poduri
 2. CREMENE SANDOR - Tehnician Secţie Drumuri şi Poduri
 3. MARIAN VASILE – Şef Serviciu Politia Locala
 4. COTOI VASILE - Şef Birou Politia Locala
 5. BADIU IOAN – Inspector Protectie Civila

Art. 2. – Atributiile Comisiei mentionate la art. 1 sunt cele prevazute in Planul de Masuri pentru perioada sezonului rece 2015 – 2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. – Prezenta dispozitie se comunica la: Institutia Prefectului Judetului Mures, Primarului Municipiului Reghin, Politia Municipiului Reghin, membrilor comisiei, mass-media, site-ul Primariei Municipiului Reghin.

PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA-MINODORA