Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR.161

29-01-16 09:02
din 29.01.2016 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 02.02.2016, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției de Cooperare nr. 3.436/16.02.2015 dintre Municipiul Reghin  și M.A.I. -Inspectoratul de Poliție Județean Mureș inițiată în baza Proiectului ”Poliție-Autorități locale, servicii publice de  parteneriat”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 7.330/01.04.2015 dintre Municipiul Reghin și Fundația ”Fiducia”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 3.449/16.02.2015  dintre Municipiul Reghin și ”Fanfara Municipiului Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției de parteneriat nr. 3.447/16.02.2015 dintre Municipiul Reghin și M.A.I -Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea”al județului Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
6. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcție a unor membri ai Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal ”AVÂNTUL” Reghin și modificarea art.2 și 3 din HCL Reghin nr. 29/10.02.2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții de la bugetul local al Municipiului Reghin, pentru anul 2016, în baza Legii nr.34/1998 pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în Municipiul Reghin și aprobarea încheierii de Convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 3, nr.6 și nr.8 la Hotărârea Consiliului Local nr. 200/29.10.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Impozite și taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
9. Proiect de hotărâre privind alegerea  preşedintelui de şedinţă  pe lunile MARTIE-APRILIE 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
10. Diverse.
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA