Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1725

02-12-15 09:00
din 27.11.2015 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:


DISPOZIŢIE


Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 02.12.2015, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:


ORDINE DE ZI:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare  de maximum 450.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare  de maximum 954.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

 

PRIMAR,
MARIA PRECUP


AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA