Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR.1492

09-11-16 13:43
Din 09.11. 2016 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 11 decembrie 2016
Precup Maria , Primarul municipiului Reghin ,Jud.Mureș;
Având în vedere referatul întocmit de Biroul Administrație publică Locală sub numărul 28684 din 07 noiembrie 2016 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării si desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților  din data de11 decembrie   2016;
In conformitate cu prevederile.art.79 alin.(1) din Legea 208/2015 privind  alegerea Senatului și a Camerei Deputaților ,precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale permanente  și ale H.G.635/31.08.2016 pentru aprobarea  calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților  din anul 2016    In temeiul art.63,alin.1   litera a  si alin.2 combinat cu art.68 alin.1  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală -republicată și actualizată ,

DISPUN

Art.1. În vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților  din data de 11 decembrie 2016 se stabilesc locurile speciale de afișaj electoral și se asigură amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora , pentru propaganda electorală, după cum urmează:
Parcul Central din Piața Petru Maior-două panouri
Str.Petru Maior,în fața vechiului sediu al poliției -1 panou
Str.M.Viteazul,în fața Băncii Transilvania-1 panou
Str.M.Viteazul, intrarea în Piața Mare-un panou
Intrarea în Parcul Tineretului-un panou
Cart.Apalina (în fața Școlii Gen.gimnaziale Nr.4)-un panou
Str.Călărași colț cu Apalinei și Izvorului -1 panou
Intersecția Str.Pandurilor cu Str.Vânătorilor-un panou
Intersecția Str.P.Grigorescu cu Str.Mihai Viteazul-un panou
Intersecția Str.Oltului cu Str.Gurghiului-un panou
Intersecția Str.Argeșului cu Str.Gurghiului-un panou
Cart.Iernuțeni lângă bl.38-un panou
Cart.Iernuțeni lângă bl.nr.2-1 panou
Cart.Rodnei(locul fostei piețe)-un panou
Cart.Libertății lângă Catedrala Greco-Catolică -un panou
Str.Ierbuș(lângă Stația de transformare)-un panou
Cart.Făgărașului lângă ieșirea pietonală spre Str.Iernuțeni-un panou
Cart.Făgărașului,ieșirea către Str.Duzilor- un panou
Str.Câmpului,a doua intrare -un panou
Bdul.Unirii (lângăblocul15) și peste drum -două panouri
Bdul.Unirii lângă bl .2-4- un panou                 
Cart.Gării,lângă bl.2-un panou
Str.Gării,lăngă Autogară-un panou
Str.Gării intersecție cu Sării-un panou
Str.Brândușei ,Intrarea in Piața Mică -un panou
Str.Duzilor colț cu Iernuțeni- un panou la colțul bl.10
Str.Piața Mare colț cu Crizantemelor-1 panou
Lângă stația de la Lidl-1 panou
Cart.Pomilorîntre bl.3-5 sau lângă fosta piață-1 panou
Intrarea în cart.Făgărașului dinspre str.Râului-1 panou
Intrarea în cart.Libertății în dreptul blocului 2 sc.1-1 panou
Bdul.Unirii colț cu str.1 Decembrie (bloc poliție )-1 panou
Str,Salcâmilor nr.1 (centrul de calcul)-1 panou
Str.Câmpului,în zona terenului de joacă – 1 panou
Str.Dedradului ,în zona SCPCOC-1 panou
Str.Mihai Viteazul colț cu str.V.L.Pop -1 panou   
  
Art.2.Utilizarea  locurilor speciale pentru afișajul electoral stabilite la art.1 este permisă  numai pentru partidele politice , organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice,alianțele electorale, candidații independenți care participă la alegeri.

Art.3.Este interzisă utilizarea de către partidul politic,alianța politică,alianța electorală,organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidatul independent ,a locurilor speciale pentru afișaj electoral astfel incât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic,alianță politică,aliantă electorală ,organizatie a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori alt candidat independent.

Art.4.Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură,iar cel prin carese convoacă o reuniune electorală,400mm o latură și250 mm cealaltă latură.

Art.5.În alte locuri decât cele stabilite conform art.1,afișajul electoral  este interzis.

Art.6.Sunt interzise afișele electorale care combină culorile  într-o succesiune care reproduce drapelulRomâniei sau al altui stat.           

Art.7.Se împuternicește Serviciul Public Poliția Locală să  supravegheze integritatea panourilor si afișelor electorale amplasate legal, precum și respectarea prevederilor prezentei dispoziții și a prevederilor legale în materie.

Art.8.Se desemnează persoanele având obligația de îndepărtare a  materialelor  de propagandă electorală de orice tip din alte locuri decât cele permise și respectarea utilizării corecte a spațiilor de afișaj și panourilor electorale potrivit prevederilor legale-următoarele persoane: Demeny Laszlo, Chiorean Vasile -muncitori Secția Drumuri, Lupa Cristian-muncitor Secția sere, Zone verzi.

Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează Serviciul Public Politia Locală ,Secția de drumuri,poduri și trotuare,Biroul Administrație Publica Locala si Relatii cu Publicul.
Art.10.Prezenta dispozitie se comunică la-Instituția Prefectului Jud.Mureș,Serviciul Public Poliția Locală, Biroul Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul, persoanelor nominalizate la art.8 din prezenta dispoziție

PRIMAR                
PRECUP  MARIA  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
RĂDOI  MIRELA  MINODORA