Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.726

25-05-16 11:55
din 25.05.2016 privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor secţiilor de votare din municipiul Reghin
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Văzând Referatul Biroului Administraţie Publică Locală, relații cu publicul nr.11782/24.05.2016;
Având în vedere  prevederile art.81 alin(5) din  Legea nr.115/2015 -pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată cu modificările și completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1. - În data de 05 IUNIE  2016, între orele 7,00-21,00 se interzice  comercializarea sau consumarea  de băuturi alcoolice    pe o distanță  de 500 metri în jurul  localurilor secţiilor de votare din municipiul Reghin .
Art.2. - Cu asigurarea respectării şi publicităţii prevederilor art.1 din prezenta dispoziție se împuterniceşte Serviciul Politia Locală,  Poliția Municipiului Reghin, si  Jandarmeria Municipiului Reghin.
Art.3. - Prezenta dispoziţie se comunică la: - Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, Biroul Electoral de Circumscripție nr.2 Municipiul Reghin - Afişare la secţiile de votare; - Poliţia Mun.Reghin, Jandarmerie Mun. Reghin, Serviciul Poliţia Locală, Mass-media, - site-ul Primariei Reghin,  etc.
 
PRIMAR,
PRECUP MARIA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA