Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 2814

26-10-11 12:56
Din 26.10.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 31.10.2011,orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINEA DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului român şi din administrarea Consiliului Local Reghin în proprietarea publică a Municipiului Reghin  a terenului indiviz în suprafaţă de 115 mp, situat în Reghin, str. Petru Maior nr.4, judeţul Mureş, în vederea concesionării conform Legii nr. 550/2002.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei a unui număr de 25 apartamente -de tip garsonieră- din locuinţe în locuinţe de serviciu, situate în imobilul „Bloc de locuinţe cu minim 120 apartamente, minim 1500 mp spaţii comerciale şi minim 45 de garaje în municipiul Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării  finale a managementului aplicat instituţiilor de cultură sobordonate Consiliului Local Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a unui teren în suprafaţă de 50.35 mp, către d-nul KISS IOSIF pentru extinderea construcţiei existente, situată în municipiul Reghin, str. Gării, nr.52.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafaţă de 55 mp. către SC PALAS COM SRL pentru extinderea construcţiei spaţiu comercial situat în municipiul Reghin, str. Republicii, nr.15, prin edificarea unei magazii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru lucrarea „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL ”EVORA” REGHIN, Str. VÂNĂTORILOR NR. 26-28, BENEFICIAR SC ECO EURO TRADING SRL”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Reghin şi Asociaţia FCM Viitorul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Noiembrie-Decembrie.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

10.Informare privind intenţia societăţii comerciale Ostra-Solar SRL – Bistriţa Năsăud de a concesiona un teren in suprafaţă minima de 60 ha în vederea construirii unui Parc Fotovoltaic.

11.Diverse.

Primar                                        
Ing. NAGY ANDRÁS    

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS