Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.973

16-05-12 15:03
DIN 16.05.2012
ing.NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Văzând Referatul Serviciului de Poliţie Locală nr. 7798 din 15.05.2012
Având în vedere  prevederile art.15 lit.c., art.26 alin.1. lit.h şi alin.2., precum şi art.27  din Legea nr.60/1991-privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice- republicată; 
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată;

DISPUN:

Art.1.- Cu ocazia organizării şi desfăşurării adunării publice, în data de 20.05.2012  între orele: 16,00-23,00, în incinta Stadionului AVANTUL precum şi în imediata apropiere a acestuia pe o raza de 500 m.   se interzice desfacerea   băuturilor  alcoolice.

Art.2.-Introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice  în incinta stadionului Avantul, precum şi în imediata apropiere a acestuia pe o raza de 500 m., constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 5000 lei conform art.26 alin.1. lit.h şi alin.2. din Legea nr.60/1991-republicată

Art.3.-Constatarea contravenţiilor se face de către Poliţia municipiului Reghin, Jandarmeria mun.Reghin şi Serviciul de Poliţie Locală.

Art.4.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Stadionul AVANTUL; -Poliţia mun.Reghin, Detaşamentul de jandarmi Reghin, Serviciul de Poliţie Locală, Mass-media, -Agenţilor economici interesaţi, afişare, site-ul  primăriei mun.Reghin.

PRIMAR,
ing. NAGY ANDRÁS   

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS  GABRIELA