Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR.1674

24-08-12 08:16
Din 24.08.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în sedinta ordinara
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mures;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administratia publica locala- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZITIE

Articol unic:- Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 30.08.2012, orele 16.00 la sediul Primariei Municipiului Reghin, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Municipiului Reghin pentru trimestrul II-anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

2. Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului General al Primariei Municipiului Reghin pe anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea unor strazi din municipiul Reghin, jud.Mures.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii publice
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii anexei nr.1 din HCL nr.10/26.07.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii publice
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea participarii municipiului Reghin la Festivalul multicultural international ARS MARIS editia a-VI-a 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget –Contabilitate+Comp.Juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica,  cultura

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea suplimentarii  sumelor destinate sustinerii activitatii Asociatiei Fanfara Municipiului Reghin. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget –Contabilitate+Comp.Juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica,  cultura

7.  Proiect de hotarâre privind aprobarea alocarii unor sume  de bani in calitate de coorganizator la manifestarile ocazionate de desfasurarea evenimentului cultural ”Festivalul VAII MURESULUI” , în perioada 10-12.08.2012
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul  Juridic+Serv.buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, cultura

8.  Proiect de hotarâre privind aprobarea alocarii unor sume  de bani in calitate de coorganizator la manifestarile ocazionate de desfasurarea evenimentului cultural ”Festivalul VAII GURGHIULUI” , în perioada 24-26.08.2012
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul  Juridic+Serv.buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, cultura

9. Proiect de hotarâre privind sustinerea participarii clubului sportiv Master Karate – Do Reghin la Campionatul European de Karate-Shotokan din Rusia în perioada 04-08.10.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul  Juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea componentei delegatiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Érd- Ungaria  în perioada  7 - 10 septembrie 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica,  cultura

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea deplasarii unei delegatii a Gradinitei cu program prelungit nr.4 Reghin, în localitatea Körösladány –Ungaria, în perioada 07-09.09.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul  Juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica,  cultura 

12.  Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unei conventii de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Reghin si M.A.I. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea” Târgu-Mures. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul  Juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

13. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal „Avântul”Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul  Juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

14.  Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare teren, identificat cadastral in C.F. 458 REGHIN, numar top 328/1/1/2.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul  UAT
     Pr.de hot.Comisia economica,  juridica, urbanism

15. Proiect de hotarare privind actualizarea  Comisiei de Circulatiei Rutiera de pe raza administrativa a Reghinului.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public Politia Locala
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica,

16. Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului de plecare la licitatie  pentru masa lemnoasa pe picior  in volum de 2392 mc. din parcela Ilisoara II. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica,

17. Proiect de hotarâre privind stabilirea componentei Consiliului de Administratiei, numirea presedintelui Consiliului de administratie si desemnarea cenzorilor pentru SC RAGCL SA Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

18. Proiect de hotarâre privind aprobarea  înfiintarii Consortiului „GRADINITE” Reghin, cu sediul la Gradinita cu Program Prelungit nr.5 Reghin, str.Garii nr.4 , etc.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Rel.Intern.Invatamant, cultura, sport
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

19. Proiect de hotarâre  privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile septembrie – octombrie 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

20. Diverse.  
     
PRIMAR,                                        
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS