Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 1385

04-07-12 15:10
Din 04.07.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ec. PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 09.07.2012, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Depunerea jurământului de către domnul consilier Horea Gheorghe.
2. Alegerea viceprimarului Municipiului Reghin.
3. Alegerea membrilor comisiilor de specialitate al Consiliului Local Municipal Reghin.
4. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local, ca reprezentant al municipiul Reghin în Adunarea generala extraordinara a actionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures din data de 19.07.2012, ora 14.00.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
5. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local, ca reprezentant al municipiul Reghin în Adunarea generala ordinara a actionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures din data de 19.07.2012, ora 15.00.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Primar  
MARIA PRECUP

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS