Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1009

10-06-13 10:54
din 10.06.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 13.06.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului General al Primăriei municipiului Reghin pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind  asocierea Municipiului Reghin în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Mureșului”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Secuieni, jud. Harghita la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest  Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  componenței delegatiei Municipiului Reghin, care va participa in perioada 20.06.-24.06.2013 la evenimentul   “Zilele Orașului  Lubaczow”  din  Polonia.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării sumei de 12.000 lei formatiei de dansuri populare “Doina Muresului” din Reghin, invitată să participe la Festivalul Internațional de folclor  „Sun” organizat in perioada  30.06.-03.07.2013 în localitatea Ohrid din Republica Macedonia.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic + Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind  constituirea Municipiului Reghin ca parte civila in Dosarul  nr.82/P/2011 aflat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind organizarea Licitatiei publice cu strigare in vederea ocupării domeniului public pentru Parcul de Distracții cu oca
zia Manifestărilor dedicate Zilelelor Municipiului Reghin și aprobarea Caietului de sarcini.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice , Mangement Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA