Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 649

03-04-13 14:20
Din 03.04.2013
Precup Maria, primarul municipiului Reghin, jud. Mureş;
Văzând referatul nr.5369 / 02.04.2013 al compartimentului responsabil pentru protecţia mediului, privind necesitatea declanşării acţiunii de salubrizare la nivelul municipiului Reghin, în cadrul programului „O primăvară curată pentru un mediu curat ",
Având în vedere prevederile H.C.L nr.15/1992-actualizată precum şi prevederile H.C.L nr. 148/2006;
În temeiul art.68, a1.(5) lit.c, coroborat cu art. 71 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;

DISPUNE:

Art. 1. Se organizează în perioada 8.04.2013 – 22.04.2013, acţiunea de salubrizare generală în cadrul programului ,,O primăvară curată pentru un mediu curat",

Art.2. - SC RAGCL SA , societăţile comerciale , instituţiile publice, asociaţiile de proprietari, agenţii economici şi toţi cetăţenii municipiului Reghin, sunt obligaţi să participe la întreţinerea şi curăţarea clădirilor, curţilor, căilor de acces, străzilor, drumurilor şi zonelor verzi în conformitate cu o programul de colectare şi transport (tabelele anexă:1,  2 şi 3, parte integrată din prezenta dispoziţie.)

Art.3- Obiect al debarasării şi colectării vor face şi echipamentele electrice şi electrocasnice precum şi corpurile voluminoase de mobilier.

Art.4. - În această perioadă funcţionarii Primăriei Reghin şi împuterniciţii primarului vor lua toate măsurile pentru aplicarea HCL nr. 15/1992-actualizată.

Art.5. - Prezenta dispoziţie se comunică: - Instituţiei Prefectului jud. Mureş, Instituţiilor şi Societăţilor Comerciale Implicate, Poliţiei Municipiului Reghin, Serviciului Public Poliţia Locală, Asociaţiilor de proprietari, Secţiei Drumuri şi Poduri, Secţiei Sere şi Zone Verzi, Compartimentului responsabil cu Protecţia Mediului , mass - mediei, afişare, site-ul Primăriei Reghin.

PRIMAR,            
PRECUP MARIA  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
BOTA  MIRELA  MINODORA