Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1394

13-08-13 09:05
Din 13.08.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 21.08.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului General al Primăriei municipiului Reghin pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pentru trim. II. anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei, sumă necesară deplasării unui sportiv din cadrul Asociaţiei Copiilor şi Tineret cu Diabet –Tg Mureş la Campionatul European de Fotbal al persoanelor cu diabet.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Ungheni-Republica Moldova în perioada 29 august-01 septembrie 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea ÉRD-Ungaria în perioada 06-09 septembrie 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al municipiului Reghin in calitate de coorganizator la turneul de baschet masculin “OLD'S BOY”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al municipiului Reghin în calitate de coorganizator la competiţia „CUPA SEBASTIANO” ediţia a VII-a.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Reghin în calitate de coorganizator împreună cu Asociaţia KARTE din TG. Mureş la organizarea evenimentului cultural Tabăra de Artă Pădurea Rotundă”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reghin, în vederea vânzării, a imobilului teren în suprafaţă de 235 mp situat în Reghin, str. Pomilor nr.19.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului - Creşa nr.1 Reghin şi a Planului Strategic al Centrului Creşa nr.1 Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public Asistenta Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Centrul Creşa nr.1 din municipiul Reghin, în anul şcolar 2013-2014.   
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public Asistenta Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Compartimentului Cabinete Medicale Şcolare.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Public Asistenta Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezlipire teren, identificat în CF 55.719 Reghin, număr cadastral 55.719.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile septembrie-octombie 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Diverse.        

Primar                             
PRECUP MARIA

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
BOTA MIRELA MINODORA